Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Lue koko psalmi 23

”Mooseksen kaltainen”, Jeesus vai Muhammed?

”Siksi minä annan heidän omien jälkeläistensä joukosta nousta profeetan, joka on sinun kaltaisesi; minä panen sanani hänen suuhunsa, ja profeetta puhuu kaiken, minkä minä hänen puhuttavakseen annan.  Jos joku ei kuuntele niitä sanoja, jotka hän minun nimissäni puhuu, minä itse vaadin tilille sen miehen.” 5.Moos.18:18-19

 

Kenestä Jumala tässä puhuu, Jeesuksesta vai Muhammedista, kuten muslimit uskovat?

 

Olen koonnut 14 aukotonta todistetta, jotka sulkevat pois kaikki muut mahdolliset vaihtoehdot. Ettei mitään epävarmuutta jäisi, olen ottanut mukaan myös Pietarin, Johanneksen, Matteuksen ja Jeesuksen antamat todistukset.

 

Yhtäläisyyksiä Mooseksen ja Jeesuksen välillä.

 

1. Molemmat syntyivät, kun kansa oli vieraan hallinnon alla

2. Julma kuningas päätti molempien tappamisesta jo pikkulapsina

3. Vanhempien usko pelasti kummatkin

4. Molemmat löysivät joksikin aikaa suojapaikan Egyptistä

5. Molemmat johdatettiin ennen julkisen toiminnan alkua autiomaahan

6. Molempien luonnetta leimasi lempeys ja nöyryys

7. Molemmat olivat täydellisen uskollisia Jumalalle

8. Molemmat rukoilivat Jumalan anteeksiantoa kansalle

9. Molemmat olivat valmiit kantamaan kansan puolesta rangaistuksen

9. Molemmat puhuivat Jumalan kanssa kasvotusten

10. Molemmat nousivat korkealle vuorelle kohtaamaan Jumalaa

11. Vuorikokemuksen jälkeen molempien kasvot loistivat valoa

12. Jumala puhui molemmille korvin kuultavin sanoin

13. Enkelit ilmestyivät molempien hautapaikoille

14. Molemmat ilmestyivät elävinä kuolemansa jälkeen


Pietarin todistus hänen kertoessaan Jeesuksesta:

Mooses on sanonut: 'Herra, teidän Jumalanne, on veljienne joukosta nostava esiin profeetan, minun kaltaiseni. Kuulkaa häntä, tehkää kaikessa niin kuin hän teille sanoo. Jokainen, joka ei tätä profeettaa kuule, poistetaan kansansa parista ja tuhotaan.”  Ap.t.3:22-23


Johanneksen kertoma kansan todistus:

Juutalaiset odottivat tämän lupauksen mukaan toista Moosesta, profeettaa, joka antaa leipää taivaasta ja vettä kalliosta. Ruokkimisihmeen jälkeen kansa näki tämän ennustuksen toteutuneen heidän silmiensä edessä ja halusi tehdä Jeesuksesta kuninkaan.

"Tämä on totisesti se profeetta, joka oli maailmaan tuleva" (Joh 6:15-16).


Matteuksen kertoma kansan todistus: 

Messiaalla oli profeetallinen tehtävä julistaa Jumalan tahto kansalle. Jeesus ei puhunut niin kuin kirjanoppineet, vaan niin kuin se, jolla on valta Jumalalta.

Ja kun Jeesus lopetti nämä puheet, olivat kansanjoukot hämmästyksissään hänen opetuksestansa, sillä hän opetti heitä niin kuin se, jolla valta on, eikä niinkuin heidän kirjanoppineensa. (Matt 7:28-29).

Jeesus on enemmän kuin Mooses.


Jeesus todistaa itse: 

Jeesus sanoo: "Jos te uskoisitte Moosesta, te uskoisitte minua, sillä minusta hän on kirjoittanut." (Joh.5:46)

 

Ylösnousemisensa jälkeen Jeesus tapasi kaksi miestä Emmauksen tiellä.

"Hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli sanottu kaikissa kirjoituksissa." (Luuk.24:27)

 

Ylösnousemisensa jälkeen Galilean järven rannalla

"Jeesus sanoi heille: 'Tätä tarkoittivat sanani, kun puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa.'" (Luuk.24:44)

  Kommentoi tätä kirjoitusta

Kommentit

4.4.2018 klo 11:57:05
Ansa kirjoittaa

Amen,amen

© 2008 Reijo Telaranta • yhteystiedot
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin