Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Lue koko psalmi 23

Ari Puonti: Kuningaskunta

Ari Puonti,

Kuningaskunta

Päivä, 2015

 

Kirja lähtee reippaasti liikkeelle. Heti alkulehdillä johdannossa kerrotaan, että suomalaisissa raamatunkäännöksissä on merkittävä virhe. Alkukielten ilmaukset basileia tou theou (kreikka) ja malkut Jahve (heprea) tarkoittavat kirjaimellisesti Jumalan kuningaskuntaa. Englanninkielisten Raamattujen käännös kyseisille ilmaisuille on Kingdom of God. Suomalaisissa käännöksissä puhutaan kuitenkin Jumalan valtakunnasta.

 

Tarkistaessani kirjan väitettä, huomasin, että suomalainen Novum pitäytyy  valtakunnassa, eikä edes mainitse alkukielen sanan varsinaista merkitystä. Useimmissa kansainvälisissä Raamatun selitysteoksissa sen sijaan puhutaan kuningaskunnasta.

 

Ari Puonti toteaa, ettei ole yhdentekevää, puhummeko me valtakunnasta vai kuningaskunnasta. Valtakunnalla on hallinnassaan jokin rajattu alue. Valtakunnat voivat olla valtioita tai liittovaltioita, demokraattisia tai diktatuureja. Jumalan kuningaskunta sitä vastoin merkitsee Jumalan kuninkuutta, kaikkivaltiutta ja rajatonta hallintavaltaa. Kuningaskunnasta puhuminen tuo myös selkeämmin esille sen, että Jeesuksen julistus Jumalan kuningaskunnasta merkitsi täyttymystä vanhan liiton profeettojen sanomalle Davidin kuningaskunnan palauttamisesta ennalleen.

 

Jeesus puhui Jumalan kuningaskunnasta ja Taivasten kuningaskunnasta paljon enemmän kuin tulemme ajatelleeksi. Aihe oli Jeesukselle niin tärkeä, että hän piti asiaa esillä jatkuvasti julkisen toimintansa alusta aina taivaaseen astumiseensa saakka. Evankeliumeista löytyy peräti pitkälle toista sataa kohtaa, joissa Jumalan kuningaskunta on esillä. Jo tästä syystä kirja on erittäin tärkeä, ajankohtainen ja kutakuinkin välttämätön kaikille Jeesuksen seuraajille.

 

Kuningaskunta on tietokirja. Ari Puonti perustelee asiat hyvin raamatunkohdilla tai lähdeviittauksilla, joita on erittäin paljon. Mukana on runsaasti myös lainauksia sekä tekstiä tukevia luetteloita ja taulukoita. Ne eivät kuitenkaan tee kirjasta vaikeasti luettavaa. Teksti etenee sujuvasti ja lukijalle tarjoillaan tuon tuosta maukkaita ja omaa ajattelua avartavia näkökulmia. Ari Puonti myös laittaa oman persoonansa likoon pohjustaen monia asioita avaamalla lukijoille omia kompurointejaan ja tähtihetkiään.

 

Kirjan ehdoton vahvuus on sen Jumalan Kuningaskuntaan liittyvän sanoman tärkeys ja ajankohtaisuus. Tämä kokonaisuus on niin merkittävä ja hyvin toteutettu, että se yltäisi mainiosti viiteen tähteen sekä sisällön että asian kertomisen puolesta.

 

Se, etten voi antaa kirjalle täysiä pisteitä, vaikka edellä mainittu kovasti siihen houkuttelisi, löytyy kirjan viimeisestä laajemmasta kokonaisuudesta, joka on saanut nimen Erilliskysymyksiä. Pyrkiessään kattamaan perussanoman lisäksi myös kaikki muut kristinuskon kysymykset, kirja joutuu mahdottoman eteen: Vaikka tahtoa ja tietoa olisi miten paljon, niin 336 sivun tila ei sellaiseen riitä. Niinpä mahdotonta yritettäessä teksti, joka kirjan alussa on leppoisan soljuvaa, alkaa yhä enemmän saada kiireen, ahtamisen ja tiivistelmän piirteitä. Tilan kaventuessa myös näkökulma alkaa kaveta. Siinä, missä kristinuskon perussanoman kohdalla ollaan vielä ”yhtä Kristuksessa”, luiskahdetaan tulkinnallisissa yksityiskohdissa ”oikean opin” ilmoittamiseen.

 

Yhteenvetona kahdesta erillisestä kappaleesta: Aineiston tärkeyden ja kirjoittajan laajojen tietojen sekä sujuvan kynän takia olisi varmasti ollut kirjailijan, kustantajan ja lukijoiden edun mukaista julkaista yhden kirjan sijasta kaksi eri kirjaa.

 

Kuningaskunta on kaikesta huolimatta kelpo kirja, jolla on vahva kosketuspinta siihen tulossa olevaan herätykseen, jota me olemme vuosia rukoilleet. Jumalan Kuningaskunta on jo keskuudessamme. Se on sitä Jeesuksen ilmoituksen mukaisesti ”jo nyt, mutta ei aivan vielä”. Ari Puontin kirjaa avaa oivallisia ovia siihen, mitä kohden me saamme jo nyt luottavaisesti ojentautua.

 

Tärkeä ja silmiä avaava kirja uskon keskeisistä kysymyksistä:

Sisältö   **** -

Rakenne, kielellisesti  **** -

 

Toinen merkittävä kirja Jumalan Kuningaskunnasta ja Kuningas Jeesuksesta:

 

 

(628)Kommentoi tätä kirjoitusta

Kommentit

17.10.2015 klo 13:04:30
Kysymys kirjoittaa

Puonti tekee kirassaan hyvin kyseenalaisia linjauksia sielunhoidosta. Perusolettamus on, että suuri osa kristityistä (uskoa tunnustavista ihmisistä) on enemmän tai vähemmän riivaajien vaikutuksen alaisina ja tarvitsevat ns. vapauttamista. Puonti tiivistää kirjassaan C.Kraftin oppeja ja viittaa tämän teoksiin opetuksensa lähteinä. Puonti ei tosin ole lainannut kirjaansa kaikkia yksityiskohtia Kraftin teorioista. Kraft - jolta Puonti kertoo oppineensa paljon - opettaa, kuinka pitkällisissä vapauttamissessioissa (jotka saattavat kestää useamman päivän) riivaajat varastoidaan erityisiin latikkoihin odottamaan lopullista lähettämistä meren syvyyksiin.
Puonti edustaa teologiassaan hyvin kyseenalaista vapauttamisoppia, joka ei ole ainoastaan epäraamatullinen vaan myös erittäin vaarallinen oppi, joka on aihauttanut hyvin suurta vahinkoa kristillisissä seurakunnissa kautta maan.

© 2008 Reijo Telaranta • yhteystiedot
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin