Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Lue koko psalmi 23

7. Paul Raja-aho: Jeesus Kristus - kaiken täyttäjä

Paul Raja-ahoTästä voit helposti tulostaa luennon:: Paul Raja-aho, Jeesus Kristus - kaiken täyttäjä.pdf

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------

 

Paul Raja-aho

 

 

 

JEESUS KRISTUS – KAIKEN TÄYTTÄJÄ

 

 

 

 PIENOISEVANKELIUMI

 

Jeesuksesta Kristuksesta, jumaluuden toisesta persoonasta on lyhyt ja ytimekäs kuvaus:

 

 1Tim3:16” Ja tunnetusti suuri on jumalisuuden salaisuus: Hän, joka on ilmestynyt lihassa, vanhurskautunut Hengessä, näyttäytynyt enkeleille, saarnattu pakanain keskuudessa, uskottu maailmassa, otettu ylös kirkkauteen.”

 

 

KAIKEN HERRA

Jeesus Kristus on pelastuksemme ja uskomme keskus. Jumala on hänen kauttaan luonut kaiken. "Ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Sillä Hänessä luotiin kaikki, mikä taivaissa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu Hänen kauttaan ja Häneen. Ja hän on ennen kaikkia ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Ja Hän on ruumiin, se on seurakunnan, pää; hän joka on alku, esikoinen kuolleista nousseitten joukoissa, että Hän olisi kaikessa ensimmäinen.” 

Kol 1:15-18

 

Ymmärtääksemme Hänet kaiken täyttäjänä on hyvä perehtyä kahteen osa-alueeseen.

 

KRISTUKSEN PERSOONA

 

Kristuksen jumaluus

Kristuksen ihmisyys

  

KRISTUKSEN TYÖ

 

Ikuisuudesta maailmaamme

Kristus maailmankaikkeuden kuninkaana

Kristus ylimmäisenä pappina

Kristuksen kärsimys, kuolema ja sovitus

Kristuksen ylösnousemus

Taivaaseen astuminen

Kristus seurakunnan päänä

Kristuksen toinen tulemus

 

 

A. KRISTUKSEN PERSOONA

 Kristuksen jumaluus

 

1.     Jeesus Kristus on Jumala. Kolmiyhteisessä Jumalassa on 3 persoonaa: Isä, Poika ja Pyhä Henki. Minkälainen on Jumala? Kaikkivaltias, kaikkialla läsnä oleva, kaikkitietävä, ikuinen, ei alkua ja loppua, muuttumaton, riippumaton. Hän on totuus, rakkaus, pyhä, vanhurskas.

 

2.     Jos haluamme tietää jotain Jumalan rakkaudesta, pyhyydestä tai voimasta ja ylläolevasta, katsokaamme Jeesukseen Joh 14:9 ”Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän.”

 

3.     Lunastus ja pelastus . Kristuksen kuolema on riittävä. Vain Jumalana se on mahdollista.

 

4.     Jeesus Kristus on 100 % Jumala ja 100 % ihminen.

 

Kristuksen ihmisyys

 

1.     Oppi täydestä Kristuksen ihmisyydestä on keskeinen asia koko kristilliselle uskollemme. Jeesus oli yksi meistä, ei joku ulkopuolinen. Hän oli ainoa todellinen uhri.

 

2.     Hän koki kaiken, mitä me muutkin ihmiset. Hebr 4:15 ”Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä”.

 

3.     Jeesus ihmisenä on täydellinen malli todellisesta ihmisyydestä.

 

4.     Malli kristityn vaelluksesta. Täydellinen luottamus Isään ja Jumalan tahtoon.

 

5.     Koska Jeesus otti ihmisen muodon, se muistuttaa meitä siitä, että ihmisyys ei olo paha vaan hyvä.

 

B. KRISTUKSEN TYÖ

 

Ikuisuudesta maailmaamme

 

1.     Neitseestä syntyminen muistuttaa meitä siitä, että pelastus on yliluonnollinen. Se on kokonaan Jumalan teko. Fil 2:5 ”Olkoon teillä se mieli, joka myös Jeesuksella Kristuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen.”

 

2.     Hän tunsi meidät jokaisen ennen maailman perustamista. Ef 1:4-5 ”Niin kuin Hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan.

 

Maailmankaikkeuden kuningas

 

1.     Jumalan ja Karitsan valtaistuin. Ilm 22:1 ”Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta.”

 

2.     Joh 18:36 ”Jeesus vastasi: Minun kuninkuuteni ei ole tästä maailmasta; jos minun kuninkuuteni olisi tästä maailmasta, niin minun palvelijani olisivat taistelleet, ettei minua olisi annettu juutalaisten käsiin, mutta nyt minun kuninkuuteni ei ole täältä. Niin Pilatus sanoi hänelle:sinä siis kuitenkin olet kuningas? Jeesus vastasi: Sinäpä sen sanot, että minä olen kuningas.”

 

3.     Ilm 1:17 ”Minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Ja minä elän: ja minä olin kuollut ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet.”

       Kristus ylimmäisenä pappina

 

1.     Heprealaiskirje puhuu Kristuksesta ylimmäisenä pappina Hebr 8:1-2 ”Mutta pääkohta siinä, mistä me puhumme, on tämä: meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka istuu Majesteetin valtaistuimen oikealla puolella taivaissa, tehdäkseen pappispalvelusta kaikkein pyhimmässä, siinä oikeassa majassa, jonka on rakentanut Herra eikä ihminen.”

 

2.     Jeesus rukoilee meidän edestämme Rm 8:34 ”Ja hän rukoilee meidän edestämme.”

 

 

Kristuksen kärsimys, kuolema ja sovitus

 

1.     Jeesuksen kärsimys ja kuolema ristillä oli Jumalan suunnitelma

 

2.     Risti on Kristuksen kärsimisen keskipiste. Se on rangaistuksen kärsimisen vertauskuva.

 

3.     Risti on alennustilan ja häväistyksen tunnus.

 

4.     Hän voitti kuolemallaan ristin voitonmerkiksi

 

5.     Risti merkitsee UT:ssa evankeliumia kokonaisuudessaan, itse pelastussanomaa. Paavali nimittää evankeliumia ”sanaksi rististä”. 1 Kor1:18.

 

6.     Sana rististä on  Jumalan voima pelastukseksi.

 

Kristuksen ylösnousemus

 

1.     ”Minä olen ylösnousemus ja elämä” Joh.11:25

 

2.     Ylösnousemus oli ennustettu jo VT:ssa, vaikka paikkoja ei ole kovin montaa. Psalmi 16:8-10, Jes  25:8. Ylösnousemussanomaan liittyvät VT:n lainaukset ovat ainoastaan lisätukena. Tärkeimpiä kuin kaikki lainaukset oli itse ylösnousemus ja silminnäkijöiden kertomukset.

 

3.     Luukas 20:38 ”Hän ei ole kuolleitten Jumala, vaan elävien: sillä kaikki hänelle elävät.”

 

4.     Ylösnousemuksen valossa koko Jeesuksen työ on mahdollista ymmärtää oikein

 

5.     Herättämällä Jeesuksen kuolleista Jumala julistaa hyväksyvänsä Hänen sovitustyönsä

 

6.     Jeesus Kristus voitti synnin, saatanan ja kuoleman vallan.

 

7.     Hänellä oli ruumis ylösnousemuksen jälkeenkin. Häntä voitiin koskettaa ja hän söi.

 

Taivaaseen astuminen

 

1.     Hän nousi taivaaseen 40 päivää pääsiäisen jälkeen. Ap 1:9 ”Kun hän oli tämän sanonut, kohotettiin  

             hänet ylös heidän nähtensä ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään.”

 

2.     Hän ilmestyi monille kuolemansa jälkeen ennen taivaaseen astumistaan.

 

Kristus seurakunnan päänä

 

1.     Kristus on koko universaalisen seurakunnan pää, johon kuuluvat kaikki häneen uskovat uudestisyntyneet ihmiset.

 

2.      Kristus on paikallisten seurakuntien pää

 

3.     Hän ylläpitää ja ravitsee seurakuntaansa Ef 4:11 ” Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan Pojan tuntemisessa, täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään,  ettemme enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa; vaan että me, totuutta noudattaen rakkaudessa, kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis, yhteen liitettynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla, kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on.”

 

Kristuksen toinen tulemus

 

1.     Ap.1: 11. ”ja nämä sanoivat: Galilean miehet, mitä te seisotte ja katsotte taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin teiltä ylös taivaaseen, on tuleva samalla tavalla, kuin te näitte hänen taivaaseen menevän."

 

2.     2 Tess 2:1 ”Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja meidän kokoontumiseemme hänen tykönsä, niin me pyydämme teitä, veljet,  ettette anna minkään hengen ettekä sanan ettekä minkään muka meidän lähettämämme kirjeen heti järkyttää itseänne, niin että menetätte mielenne maltin, ettekä anna niiden itseänne peljästyttää, ikäänkuin Herran päivä jo olisi käsissä.  Älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla. Sillä se päivä ei tule, ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy, kadotuksen lapsi.”  

 

3.     1 Tess 4:16 ” Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin;  sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla.”

 

 

  

Lähteet:

 

Raamattu 33/38

Iso Raamatun tietosanakirja

Millard J. Erickson: Christian Theology

R.T.Kendall: Understanding Theology© 2008 Reijo Telaranta • yhteystiedot
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin