Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Lue koko psalmi 23

6. Salme Kaikusalo: Armo - Jumalan anteeksiantava rakkaus

Tästä voit helposti tulostaa luennon: Salme Kaikusalo, Armo - Jumalan anteeksiantava rakkaus.pdfSalme Kaikusalo

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------

 

Salme Kaikusalo

 

 

 

ARMO – JUMALAN ANTEEKSIANTAVA RAKKAUS

 

 

 

Armo on Raamatun keskeisimpiä ja tärkeimpiä käsitteitä. Professori Miikka Ruokanen on sanonut: ”Kristinusko on perusolemukseltaan armouskonto; Luojamme antaa meille kaiken anteeksi, lahjoittaa meille huolenpitonsa ja antaa voimaa elää paremmin ja vastuullisemmin. Näin kristinusko antaa hyvin perustellun toivon, jonka varassa jaksaa elää. Jumala tekee kaiken tämän huolimatta siitä, että me useimmiten vain vastustamme Hänen suunnitelmiaan.” ARMO = ansaitsematon rakkaus meidän osaksemme.
 

 

Armonsa kautta Jumala siis ilmaisee rakkautensa olemuksen, sen runsauden ja täyteyden. Ilman Jumalan osoittamaa armoa ihminen kuolisi synteihinsä ja joutuisi kadotukseen.   Ihminen ei voi tulla osalliseksi pelastuksesta ellei Jumalan Henki häntä herätä ja kutsu uskoon sekä vaikuta uskoa: ”usko, jonka Jeesus vaikuttaa” (Apt.3:16). ARMO = edeltäkäyvä armo.

 

 Jumalan armo on vastaus ihmisen syntiongelmaan. Jumala osoittaa armoaan liiton perusteella sekä Vanhassa että Uudessa Testamentissa. ARMO = vastaus syntiongelmaan.

 

  ”Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa – armosta te olette pelastetut.” (Ef.1:4-5)

 

ARMO VANHASSA TESTAMENTISSA

 

Liittousko hallitsee koko VT:n ilmoitushistoriaa ja liittouskolle on ominaista usko Jumalan armoon. Liitto edellyttää aina itsenäisiä osapuolia ja on luonteeltaan ystävällismielinen. Israelin liittoyhteys Herraan on  armoliitto:

-        liitto on syntynyt Jumalan armonaloitteesta, aloite on siis aina Jumalan

-        liitto pysyy voimassa Jumalan osoittaman armollisen liittouskollisuuden voimasta; Israelin luopumuksesta huolimatta liitto saatetaan entiselleen ja uudistetaan

-        Jumala on armoliiton takaaja

-        armoliiton toisena osapuolena oleva ei voi vaatia mitään itselleen kuuluvana oikeutena vaan toinen osapuoli saa luottaa Jumalan ehdoilla toimivaan liittouskollisuuteen, suojeluun ja siunaukseen.

-        armoliiton solmimisen perimmäinen tavoite on Jumalan pelastushistoriallisten suunnitelmien toteuttaminen maailmassa.

 

Raamatun VT:ssa, mainitaan viisi tämäntyyppistä armoliittoa Jumalan ja jonkun israelilaisen tai koko Israelin kansan välillä:

1.      Liitto Nooan kanssa vedenpaisumuksen jälkeen. Liiton merkiksi Jumala antoi sateenkaaren. Jumala lupasi, ettei enää koskaan hukuta ihmisiä vedenpaisumuksella. (1Moos.9:8-17)

2.      Liitto Aabrahamin kanssa ja sen merkki oli ympärileikkaus. Tämä liitto on perusliitto ja puhdas armoliitto, jonka ainut ehto oli usko. Liittoon sisältyy Messiaaninen lupaus, että Aabrahamin jälkeläisen kautta kaikki sukukunnat tulevat siunatuiksi maan päällä. (1Moos.17:1-10)

3.      Liitto Israelin kansan kanssa, Siinain liitto. Tämän liiton kautta Israel valittiin Herran omaisuuskansaksi ja Jumala antoi kymmenen käskyä. 2 Moos.19 ja 20 luvut kertovat tästä.

 

”Sillä sinä olet Herralle Jumalallesi pyhitetty kansa; Herra sinun Jumalasi, on valinnut sinut omaisuuskansakseen ennen kaikkia muita kansoja, mitä maan päällä on.” (5Moos.7:6)

 

”Jos te nyt kuuntelette minua ja pidätte minun liittoni, niin te tulette olemaan kansojen joukossa minun oma kansani. Koko maailma on minun, mutta teistä tulee minun pappisvaltakuntani ja pyhä kansani.” (2Moos.19:5-6)

 

Liitto sisältää samalla Jumalan vaatimukset. Kansan tuli pysyä uskon kuuliaisuudessa ts. palvella Jumalanaan yksin Häntä (vrt. ensimmäinen käsky). Tämä Siinain liitto osoittaa Israelin uskonnon valintauskonnoksi. Jumala valitsi suvereenisti Israelin ja odotti, että kansa valitsee vapaasta tahdostaan myös Herran Jumalakseen. Siinain liiton merkki ja ilmoituksen ydin on Dekalogi, kymmenen käskyä (vrt. rakkauden kaksoiskäsky UT:ssa). Litto ei kuitenkaan auta, jos Jumalan käskyt hylätään, sillä Jumala on myös pyhä Jumala. Sovitusuhrit lepyttivät Jumalan vihan kansan langettua syntiin kerta toisensa jälkeen. Uhrieläimen veri toi sovituksen synneistä, jotka Jumala antoi anteeksi.

 

Laupeus ja armo ovat Jumalan hallitsevat ominaisuudet: ”Herra, Herra on laupias ja armahtavainen Jumala, pitkämielinen ja suuri armossa ja uskollisuudessa, joka pysyy armollisena tuhansille, joka antaa anteeksi pahat teot, rikokset ja synnit.” (2Moos. 34:6,7):

4.      Liitto Daavidin kanssa. Liitto sisältää lupauksen tulevan Messiaan iankaikkisesta valtakunnasta. (2 Sam.7:8-16) ja saa lopullisen täyttymyksensä Jeesuksessa Kristuksessa.

5.      Liitto Piinehaan kanssa. Vahvisti ikuisen pappeuden. (4 Moos.25:11-13) Messias, Jeesus on viimeinen ylipappi. (Hebr.7:23-28)

 

Raamatussa mainitaan, että jotkut henkilöt saivat armon Jumalan silmien edessä, heitä ovat mm. Nooa ja Aabraham. Tätä armoa kuvataan monissa psalmeissa kuten 103 ja 136.- (26 x ”sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti”). Daavidin psalmit esim. Ps.63 ”Sillä sinun armosi on parempi kuin elämä..” Armo, hasad, ilmaisee liittoyhteyteen kuuluvaa uskollisuutta, jota liittoyhteydessä olevat voivat odottaa toisiltaan.

 

Liiton olemukseen kuuluu, että Jumala on tehnyt sen suvereenisti vapaan ja ansaitsemattoman valinnan kautta ja pitää siitä kiinni Israelin rajattomasta kiittämättömyydestä ja luopumistaipumuksesta huolimatta. Herran armo osoittautuu siten äärettömäksi liittouskollisuudeksi.

 

”Tietäkää siis, että vain Herra, teidän Jumalanne, on Jumala, Häneen voi luottaa, hän pitää voimassa liittonsa…” (5Moos.6:9)

 

”Sillä vaikka me olemme uskottomat, pysyy Hän uskollisena, sillä itseänsä kieltää Hän ei saata.” (2Tim. 2:13)

 

Tuomarien aikana Israel teki jatkuvasti sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, mutta Jumala armahti kansaansa kerta toisensa jälkeen, kun kansa huusi avuksi Herraa. Pakkosiirtolaisuuden aikana (vv.732-722 eKr.) vietiin osa Pohjois-Israelin asukkaista Assyriaan ja vv.597-582 eKr. Nebukadnessar vei vankeja Juudeasta Baabeliin. Profeetat julistivat voimakkaasti Jumalan liittouskollisuutta ja hylätyssä kansassa heräsi toivo siitä, että Jumala ottaisi kansansa jälleen hoiviinsa. Ja näin kävikin, kansaa palasi takaisin omalle maalleen. (Esran ja  Nehemian kirjat kertovat tästä).

 

”Kuka on antanut Jaakobin ryöstettäväksi ja Israelin raastajain valtaan? Eikö Herra, jota vastaan me olemme syntiä tehneet, jonka teitä he eivät tahtoneet vaeltaa ja jonka lakia he eivät totelleet. Niin hän (Jumala) vuodatti Israelin päälle vihansa hehkun ja sodan tuimuuden.” (Jes.42:24-25)

 

Kuitenkin Jumala lohduttaa kansaansa:

 

”Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut; sinä olet minun. Sillä minä olen Herra sinun Jumalasi, Israelin pyhä, sinun vapahtajasi…älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi…minä, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun syntejäsi muista.” Jakeita Jes. 43:sta

 

”Vähäksi silmänräpäykseksi minä hylkäsin sinut, mutta minä kokoan sinut jälleen suurella laupeudella. Ylitsevuotavassa vihassani minä peitin kasvoni silmänräpäykseksi, mutta minä armahdan sinut iankaikkisella armolla, sanoo Herra sinun lunastajasi.” ”minun armoni ei sinusta väisty” (Jes.54.7-8, 10).

 

Hyvin monet VT:n profetiat puhuvat uudesta liitosta. Profetiat koskettelevat tulevaa Messiaan aikaa, joka on tuova pelastuksen Israelille ja koko ihmiskunnalle.

”Tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä.” ”ja heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa minä en enää muista.” (Jer.31:31-34)

 

Herran Palvelija (Messias) tekee uuden liiton (Jes.42:6 ja Jes.49:8) koska Israel oli rikkomuksillaan ja uskottomuudellaan Herraa kohtaan tehnyt Siinain liiton mitättömäksi, sillä ihminen ei pysty omin voimin täyttämään lakia. Jesaja, Jeremia ja Hesekiel kertovat paljon tästä asiasta.

 

Uudessa liitossa laki ei enää olisi kirjoitettu kivitauluihin (vrt. Siinain liiton 10 käskyä) vaan itse kunkin sydämeen – omaantuntoon, tahtoon ja ajatuksiin. Uusi liitto on yleismaailmallinen ja siihen pääsevät myös ensimmäisen liiton ulkopuolelle jääneet, me pakanat. Uuden liiton etuihin kuuluu myös Hengen lahja (Jes.59:21), joka vuodatetaan kaiken lihan päälle.

Uudessa liitossa Jumala tuo julki ja toteuttaa ihmistä koskevat armolliset pelastusajatuksensa. Se on Jumalan isien kanssa tekemän liiton täyttymys, se ei katoa vaan pysyy iankaikkisesti ja sen takaaja ja välimies on iankaikkinen Jumalan Poika Jeesus Kristus.

 

”Te olette käyneet uuden liiton välimiehen, Jeesuksen, tykö, ja vihmontaveren tykö, joka puhuu parempaa kuin Aabelin veri.” (Hebr.12:24)

 

ARMO JA SOVITUS

 

Armo ja sovitus kuuluvat yhteen, sillä sovitus on mahdollinen vain armon tähden. VT:ssä uhrattiin eläimiä syntien sovittamiseksi. Ylimmäinen pappi meni kerran vuodessa temppelin kaikkein pyhimpään mukanaan uhrieläimen verta, pirskotti sitä kaikkein pyhimmässä armonistuimen päälle syntiuhriksi itsensä ja kansan syntien tähden. Raamattu sanoo, että ilman verenvuodatusta ei ole syntien anteeksiantamusta. Tämä on Jumalan armon osoitusta syntisille ihmisille; ”sillä veri tuottaa sovituksen” (3Moos.17:11 ja Hebr.9:22)

 

Uudessa liitossa ei enää uhrata eläimiä. Armo tulee osaksemme Jeesuksen Kristuksen uhrikuoleman, sovitustyön ja veren kautta. Jumala uhrasi oman Poikansa syntiemme sovittamiseksi. VT katsoo eteenpäin Jeesuksen ristiin, me katsomme UT:ssa taaksepäin Jeesuksen ristiin ja sovitukseen. Ristillä kulminoituu ARMO.

 

ARMO UUDESSA TESTAMENTISSA

 

Sana, Karis – armo, esiintyy UT:ssa 155 kertaa, joista Paavalilla 100 kertaa. Jumalan armo on sekä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen pelastustyön kautta ilmitullut armoteko että Jeesuksen pelastustyöllä hankittu armon tila.

”Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille.” (Tiit.2:11)

 

Armo tulee Jumalalta. Risti on Armon ilmestymispaikka. Jeesus Kristus itse on armon välittäjä ja välikappale, uhrikaritsa. Kristuksen kautta Jumala toteuttaa ikuista armotahtoaan, armollista mielenlaatuaan. Jumala tiesi jo ihmisen luodessaan, että ihminen lankeaa syntiin ja siksi Jumala jo silloin valmisti ratkaisun ihmisen syntiongelmaan: ”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet…” (Room.3:23). Mutta Jumalalla oli ratkaisu ihmisen syntiongelmaan:

 

 ”Niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä, Jeesuksessa, valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään, rakkaudessa, edeltäpäin määräten meidät lapseuteen, hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan, sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomustemme anteeksisaaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan.” (Ef.1:4-7)

 

Jumalan mielisuosio on niiden osana, jotka uskon kautta ovat uudessa liittosuhteessa Jumalaan välimiehen Jeesuksen kautta. Armoistuin oli VT:n temppelin kaikkein pyhimmässä säilytettävän liitonarkin kansi. Kerubit istuivat siinä vastakkain ja peittivät siivillään armoistuimen. Armoistuin oli Herran valtaistuin ja Hänen erityinen ilmestymispaikkansa. Ylimmäinen pappi meni kerran vuodessa suurena sovituspäivänä kaikkein pyhimpään ja toimitti itselleen ja kansalleen sovituksen synneistä vihmomalla uhrieläinten verta armoistuimelle ja sen eteen. Armoistuin vanhatestamentillisessa merkityksessä kuvataan myös UT:ssa esim. seuraavasti:

 

”Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat vailla Jumalan kirkkautta ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan.” (Room.3:23-25)

 

Käykäämme sen tähden uskalluksella armonistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan.” (Hebr.4:16)

 

Jeesus itse on nyt taivaassa se armonistuin, jonka luokse saamme mennä ilman pelkoa.

 

ARMON HENKI – PYHÄ HENKI

 

Ensimmäisenä helluntaina vuodatettiin Pyhä Henki. Apostoli Pietari toteaakin:

 

”Tämä on se, mikä on sanottu profeetta Jooelin kautta: ja on tapahtuva viimeisinä päivinä, sanoo Jumala, että minä vuodatan Henkeni kaiken lihan päälle jne.” (Apt.2:16-17)

 

Hebrealaiskirjeessä 10:29 meitä varoitetaan tallaamasta jalkoihimme Jumalan Poikaa ja pitämästä epäpyhänä liiton verta, sillä jos näin teemme me pilkkaamme armon Henkeä. Jeesus on täynnä armoa ja totuutta. Pyhä Henki, armon Henki, kirkastaa Jeesusta ja johdattaa meidät kaikkeen totuuteen.

 

ARMOLAHJAT

 

Raamatussa kerrotaan myös erityisistä armolahjoista, joita Henki jakaa uskoville seurakunnan rakennukseksi:

 

”Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme.” (Room.6:23) Pelastus on suurin armolahja.

 

”Meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu…”(Room. 12:6)

 

KENELLE ARMO KUULUU

 

Armo kuuluu kaikille ihmisille.

 

”Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille.” (Tiit.2:11)

 

”…meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.” (1Tim.2:4 ja myös Joh.3:16)

 

MITÄ ARMO VAIKUTTAA

 

Armo tuo pelastuksen. Armo välittää syntien anteeksiantamisen ja välittömän yhteyden Jumalaan, iankaikkisen elämän.

 

”Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme..” (Room.3:24-26, 5:1,2)

 

”Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta – se on Jumalan lahja – ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi.” (Ef.2:5-10)

 

”Laki on annettu Mooseksen kautta; armo ja totuus on tullut Jeesuksen Kristuksen kautta.” (Joh.1:17)

 

Armo ja usko kuuluvat siis erottamattomasti yhteen. Uskon kautta otamme vastaan armon ja uskon kautta armo vaikuttaa. Tällä tavoin ihminen pääsee osalliseksi Kristuksen työn kautta syntyneestä armoyhteydestä, tilasta, jossa Jumalan viha ei enää kohdistu ihmiseen hänen sovittamattomien syntiensä tähden, vaan viha on Kristuksen päällä. Siksi armo Jumalan mielisuosiona onkin sidoksissa liittoajatukseen samoin kuin VT:ssa. Armo voi hallita ainoastaan liiton perusteella. Jumala on valmistanut uuden ja paremman liiton, jonka vakuutena on Jeesuksen, Jumalan Pojan ristillä vuotanut veri.

 

” Ja hän otti maljan, kiitti ja antoi heille ja sanoi: Juokaa tästä kaikki; sillä tämä on minun vereni, liiton veri, joka monen edestä vuodatetaan syntien anteeksiantamiseksi.” (Matt.26:27-28)

 

”Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi..” (Hebr.10:19,20)

 

Armo mahdollistaa syntien anteeksiantamisen, joka annetaan ansiotta. Synti ei ole ainoastaan rikos Jumalan lakia vastaan ja uhmakasta tottelemattomuutta lakia kohtaan, vaan myös epäuskoa ja evankeliumin hylkäämistä. Evankeliumihan juuri välittää ARMON sanoman. Käsitteessä anteeksianto on siis ajatus Jumalasta tuomarina, jonka edessä kaikki ihmiset ovat velassa, sekä ajatus siitä, että synti saattaa ihmisen syynalaisuuteen, mikä puolestaan edellyttää rangaistusta.

 

”Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Jeesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme” (Room.6:23)

 

Jumalan armo on, kuten sanottu, osoitus Jumalan rakkaudesta.

 

”Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme.”(Room.5:8)

 

”Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ettette syntiä tekisi, mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja Isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus; eikä ainoastaan meidän vaan koko maailman syntien. Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valhettelijaksi, ja hänen sanansa ei ole meissä.” (1Joh.2:1-2 ja 1:10)

 

Kaikki on jo valmistettu. Armo astuu väliin. Jeesus on täydellinen sovintouhri.

 

”Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaaksi tehnyt täydellisiksi ne, jotka pyhitetään. ” (Hebr.10:14)

 

”Sillä Kristus ei mennyt käsillä tehtyyn kaikkeinpyhimpään, joka vain on sen oikean kuva, vaan itse taivaaseen, nyt ilmestyäkseen Jumalan kasvojen eteen meidän hyväksemme. Eikä hän mennyt uhratakseen itseänsä monta kertaa, niin kuin ylimmäinen pappi joka vuosi menee kaikkeinpyhimpään, vierasta verta mukanaan, sillä muutoin hänen olisi pitänyt kärsimän monta kertaa maailman perustamisesta asti: mutta nyt hän on yhden ainoan kerran maailmanaikojen lopulla ilmestynyt, poistaakseen synnin uhraamalla itsensä.” (Hebr.9:24-26)

 

Jeesus meni taivaaseen mukanaan oma verensä ei eläinten uhriveri.

 

MITEN PÄÄSEN OSALLISEKSI ARMOSTA JA ANTEEKSIANTAMUKSESTA

 

Jumalan Sana antaa meille selkeät ohjeet siitä, miten pääsemme osalliseksi Jumalan armosta ja syntien anteeksiantamisesta:

 

”Joka rikkomuksensa salaa, se ei menesty; mutta joka ne tunnustaa ja hylkää, se saa armon.” (Snl. 28:13)

 

”Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon.” (Jaak.4:6)

 

Synnin tunnustaminen ja halu synneistä luopumiseen vaikuttavat olevan yhteydessä syntien anteeksiantoon.

 

”Minä tunnustin sinulle syntini enkä peittänyt pahoja tekojani; minä sanoin: Minä tunnustan Herralle rikokseni. ja sinä annoit anteeksi syntivelkani.” (Ps.32:5)

 

”Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.” (1Joh.1:9)

 

Ota armo vastaan uskon kautta:

”Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta – Se on Jumalan lahja.” (Ef.2:8)

 

MITEN SYNTIEN ANTEEKSIANTO VAIKUTTAA

 

Objektiivisesti syntien anteeksianto tarkoittaa vapautusta syntivelasta, pelastusta ja iankaikkista elämää. Olemme juridisesti syyttömiä (vanhurskaita) pyhän tuomarin, Jumalan, edessä, koska meille kuuluva rangaistus on jo sovitettu ristillä.

”Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista.” (Room.8:1-2)

 

Subjektiivisesti syntien anteeksianto tarkoittaa vapautusta huonosta omastatunnosta, rangaistuksesta ja tuomionalaisuudesta. Anteeksianto tuo mukanaan varmuuden Jumalan laupeudesta ja armosta (vrt. Ps.103, Armollisen Jumalan ylistys).

Jumalan anteeksiantava armo kasvattaa ja vahvistaa meitä:

 

”Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille ja kasvattaa meitä, että me, hyljäten jumalattomuuden ja maailmalliset himot, eläisimme siveästi ja vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa.” (Tiit.2:11-12)

 

”Vahvistu siis poikani siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.” (2Tim. 2:1)

 

Kokemus syntien anteeksiannosta vaikuttaa myös ihmissuhteisiin siten, että osoitamme armoa ja armahtavaisuutta kanssaihmisiämme kohtaan.

 

”Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksiantavaisia toinen toisellenne, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut.” (Ef.4:32)

 

Herra sanoi pahalle palvelijalle: ”Minä annoin sinulle anteeksi kaiken sen velan, koska sitä minulta pyysit; eikö sinunkin olisi pitänyt armahtaa kanssapalvelijaasi, niin kuin minäkin sinua armahdin?” (Matt. 18:23-35)

 

Kokemus syntien anteeksiantamuksesta synnyttää myös hengen yhteyttä.

 

”Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.” (1Joh.1:7)

 

Uskovilla on valta julistaa syntien anteeksiantamusta Jeesuksen nimessä siellä, missä evankeliumin julistamista seuraa usko ja parannuksenteko.

 

 ”joiden synnit te anteeksiannatte, niille ne ovat anteeksiannetut.” (Joh.20:23)

 

”Hänen työtovereinaan me myös kehotamme vastaan ottamaan Jumalan armon, ettei se jää tyhjäksi.” (2 Kor.6:1)

 

YHTEENVETO

 

Kristinusko on armouskonto.

Jumala osoittaa armoaan liiton kautta sekä  VT:ssa  että UT:ssa.

Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille.

Tämä armo on ilmitullut Jeesuksessa Kristuksessa, joka sovitti meidän syntimme ristillä.

Armo vaikuttaa syntien anteeksiantamisen ja pelastuksen iankaikkiseen elämään.

Armo vastaanotetaan uskon kautta, ansiotta.

Ota sinä armo vastaan, niin ettei se jää tyhjäksi kohdallasi.

 

 

 

OTE DAVID WILKERSONIN BLOGISTA 9.2.2010 ()

 

”Saanen kysyä Sinulta:
- Luotatko täysin Jumalan anteeksiantamukseen? Luotatko, että hänen verensä pesee sinut puhtaaksi kaikesta vääryydestä, pahuudesta ja synnistä? Vai tunnetko olevasi tuomion alla ja yritätkö jatkuvasti miellyttää Jumalaa? Jumalan ensisijainen kaipaus on, että ottaisit vastaan anteeksiantamuksen lahjan ja lepäisit siinä.
- Olet ottanut anteeksiantamuksen vastaan, mutta luotatko hänen rakastavan Sinua ilman ehtoja ja vaatimuksia? Herramme ei katkaise yhteyttämme itseensä joka kerta kun lankeamme. Hän ei jatkuvasti kurki olkansa yli vaatien, että teemme kaiken oikein. Hän yksinkertaisesti pyytää meitä tulemaan hänen luokseen tunnustaen: "Uskon Sanaasi, Herra. Anna minulle anteeksi, pese minut puhtaaksi, pidä minua sylissäsi. "Jumala toivoo, että eläisimme jokaisen päivän ilman pelkoa. Emme saa antaa Saatanan syyttää meitä mistään menneistä virheistämme. Jos olemme katuneet ja pyytäneet anteeksi, on Kristuksen kallis veri puhdistanut meidät.”© 2008 Reijo Telaranta • yhteystiedot
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin