Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Lue koko psalmi 23

4. Kari Muukka: Kymmenen käskyä - elämän suojaverkko

 

Tästä voit helposti tulostaa Kari Muukan luentomateriaalin.pdf

 

 

 

 

Näissä käskyissä on koko Jumalan tahdon mukaisen elämän ohjeet ja perustus, että voisimme tietää mikä on Jumalan tahto elämässäni. Mikä on oikein ja mikä väärin, mitä suojella ja mitä karttaa. Jumala antoi käskynsä kaikille ihmisille kaikkialla maailmassa ja niiden voimassaoloaika on maailman loppuun saakka, opettaa Kari Muukka TV7 raamattukoulun neljännessä jaksossa.

 

 

 ----------------------------- 

 

 

Kari Muukka

 

 

KYMMENEN KÄSKYÄ – ELÄMÄN SUOJAVERKKO

 

 

                     Elämä ihmisen parhaaksi

 

 

Raamattu on 66 kirjan pienisuuri kirjasto, jonka kirjoittamiseen Jumala on käyttänyt n. 40 eri ihmistä aina kalastajasta kuninkaaseen. Raamattu on kirjoitettu n. 1500 vuoden aikajänteellä, kunnes sai lopullisen muotonsa.

 

On kuitenkin jotain, minkä Jumala itse on omakätisesti kirjoittanut meille. Tämä on KYMMENEN KÄSKYÄ.

 

Ja Herra sanoi Moosekselle: "Nouse minun tyköni vuorelle ja ole siellä, niin minä annan sinulle kivitaulut ynnä lain ja käskyt, jotka minä olen kirjoittanut heille opetukseksi." 2.Ms.24:12  

 

Näissä käskyissä on koko Jumalan tahdon mukaisen elämän ohjeet ja perustus, että voisimme tietää mikä on Jumalan tahto elämässäni. Mikä on oikein ja mikä väärin, mitä suojella ja mitä karttaa. Jumala antoi käskynsä kaikille ihmisille kaikkialla maailmassa ja niiden voimassaoloaika on maailman loppuun saakka.

 

Vaikka käskyt ovat kielteisessä muodossa, ovat ne myönteiset ja suojelevat elämää. Käskyt antavat hyvän ja turvallisen elämän rajat, joiden ulkopuolelle joutunut helposti satuttaa itsensä. Otetaanpa esimerkki autoilusta! Voidaksesi liikkua turvallisesti autolla liikenteessä on sitouduttava yhteisiin sääntöihin ja noudatettava käskyjä. Säännöt voivat tuntua ikäviltä, esimerkiksi odottaessa, mutta lopulta ne takaavat turvallisen perille pääsyn. Samoin on myös Kymmenen käskyn laita.

 

Pirun valhe: ”Jumala on ilonpilaaja, kaikki mikä tuntuu mukavalta on varmasti syntiä.”

 

Totuus: Elämä on Jumalan antama lahja, ja kymmenen käskyn laki suojelee tätä lahjaa. Lain käskyt eivät ole mielivaltaisia vaan viisaita elämän perussääntöjä.

 

Huomio! Kymmenen käskyä löydät helposti kahdesta kohdin Raamattua, ja ne on helppo muistaa!

                           2. Ms. 20          &      5. Ms. 5

 

1       Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia. Älä tee itsellesi patsasta äläkä muutakaan jumalankuvaa.

2       Älä käytä väärin Herran, Jumalasi, nimeä.

3       Pyhitä lepopäivä.

4       Kunnioita isääsi ja äitiäsi.

5       Älä tapa.

6       Älä tee aviorikosta.

7       Älä varasta.

8       Älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi.

9       Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta.

10    Älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa, työntekijöitä, karjaa äläkä mitään, mikä hänelle kuuluu.

 

Käskyt käsittelevät ihmisen suhdetta Jumalaan, itseensä ja lähimmäiseensä. Huomasit varmaan, että sama jaottelu on Jeesuksen opettamassa rakkauden kaksoiskäskyssä:

 

"Opettaja, mikä on lain suurin käsky?" 37. Jeesus vastasi: "Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. 38. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. 39. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. 40. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat."Matt. 22:36-40

 

Käskyistä ensimmäinen on käskyistä tärkein. Ensimmäinen käsky on perustus ja peili, jonka kautta muita käskyjä arvioidaan. Se on kuin valo, jonka avulla muut käskyt nähdään oikein. Perusta, joille muiden käskyjen toteutus rakennetaan. Tässä ensimmäisessä käskyssä meille ilmoitetaan Jumala. Et voi erottaa Jumalaa pois yhdestäkään käskystä, tai käy kun yrittäisit ottaa talolta perustuksen pois sitä vaurioittamatta. Jumala on kaiken alku, perustus ja lähtökohta, ja vasta kun meillä on todellinen elävä suhde Jumalaan käskyt saavat oikean merkityksen elämässämme.

 

”Emme voi erottaa käskyjä Jumalasta tai Jumalaa käskyistä.”

 

Annamme esimerkin tuoda valoa: Seitsemäs käsky sanoo: ”Älä varasta.” Ei ole vaikea ymmärtää, että varastaminen on väärin. Harva silti tiedostaa, että taustalla on Jumalan todellisuus. Kaikki on Jumalan. Hän on luonut kaiken ja omistaa siksi kaiken. Me olemme Jumalan omaisuuden hoitajia. Jos varastat, varastat myös Jumalalta.

 

Ensimmäinen käsky sitoo kaikki käskyt yhteen, antaa niille yhteisen arvopohjan. Jumala on antanut ihmiselle elämän ja Kymmenen käskyä elämän turvallisiksi rajoiksi. Käskyt eivät ole irrallisia eettisiä periaatteita tai summassa valittuja hajanaisia säädöksiä – ne ovat lainalaisuuksia, joiden mukaan elämä toimii.

 

”Käskyt ovat elämän laki.”

 

"Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä.  Älä pidä muita jumalia minun rinnallani.”  2 Ms. 20:2-3     

 

Käskyissä Jumala tekee aloitteen, tulee luoksesi ja esittelee itsensä: ”Minä olen Herra sinun Jumalasi.” Jo se, että kaikkivaltias Jumala haluaa puhutella meitä henkilökohtaisesti, kertoo hänen rakkaudestaan. Jumala tahtoi eheyttää rikkoutuneen yhteyden. Antaessaan käskyt Moosekselle, Jumala halusi kertoa kansalleen Israelille, että oli aina ollut heidän kanssaan.

Meille Jumala ilmoitti rakkautensa Jeesuksessa, joka tuli pelastamaan meidät synnin orjuudesta ja tahtoo olla ystävämme.

 

”joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden.”

1 Tim. 2:4         

 

14. "Pelätkää siis Herraa ja palvelkaa häntä nuhteettomasti ja uskollisesti. Hylätkää ja hävittäkää ne jumalat, joita esi-isänne palvelivat Eufratin toisella puolen ja Egyptissä, ja palvelkaa Herraa. 15. Mutta jos te ette tahdo palvella Herraa, niin valitkaa tänä päivänä, ketä palvelette: haluatteko palvella niitä jumalia, joita esi-isänne palvelivat Eufratin toisella puolen, vai amorilaisten jumalia, näiden amorilaisten, joiden maassa te nyt asutte. Minä ja minun perheeni palvelemme Herraa.

Joos. 24:14-15 

 

Käskyjen noudattamisessa ei pohjimmiltaan ole kyse yksittäisistä valinnoista. Tärkeintä on miten suhtaudumme Jumalaan, joka on kaikkea sitä, mikä on oikein ja oikeudenmukaista, rakkaudellista ja totta.

 

Elämän haasteissa käskyt haastetaan ja koetellaan usein ääritapauksissa, kuten kysymyksissä abortista tai väkivallasta ihmistä kohtaan. Kuitenkin käskyjen on tarkoitus olla mukana arjen pienissä valinnoissa ja vahvistamassa Jumalasuhdettamme.

 

 

 

 

 

 



© 2008 Reijo Telaranta • yhteystiedot
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin