Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Lue koko psalmi 23

Raamatun käyttöohje

Tästä voit helposti tulostaa materiaalin.pdf

Vanha nainen lukee Raamattua, Gerrit Dou, v.1630

 

 

 

 

 

Raamatun lukemisemme avuksi Marko Huhtala on koonnut hyödyllisiä ja samalla hyvin käytännölisiä ohjeita. Näiden avulla vasta-alkaja pääsee hyvin sisälle kirjojen Kirjan tarjoamiin aarteisiin. Rutinoituneellekin Raamatun lukijalle näihin kohtiin tutustuminen voi tuoda Sanan ääressä vietettyihin hetkiin runsaasti uutta tuoreutta.
 
----------------
 

 

Marko Huhtala, TV7 raamattukoulu

RAAMATTU ELÄVÄN JUMALAN ELÄVÄ SANA

 

RAAMATUN KÄYTTÖOHJE

 

Raamatun alkuperä

Jumalasta  Hoos. 22:11, 2Tim: 3:16

Pyhästä Hengestä  Apt 1:16, Hepr 3:7 , 2Piet 1:21

Jeesus puhui kirjoituksista Jumalan Sanana Matt. 4:4, Mark. 12.10

 

Raamattua kutsutaan

Sanaksi  Jaak. 1:21-33

Jumalan Sanaksi  Luuk. 11: 28. Hebr 4:12

Pyhiksi kirjoituksiksi Room. 1:2 , 2 Tim. 3:a5

Kirjakääröksi  Ps. 40:8 ( 1938 Kr ja esim.  NIV)

Kirjaksi  Ilm 22.19

Herran kirjaksi Jes. 34:16

lain kirjaksi Neh. 8:3 , Gal 3:10

Herran laiksi Ps. 1:2 , Jes 30:9

Hengen miekaksi  Ef. 6:17

( lisäksi käännöstavasta riippuen  Jumalan puheeksi  esim. Room. 3:2)

 

Raamattu todistaa

Kristuksesta Joh 5:39 , Apt 10:43 ja 18:28 , 1kor. 15:3

 

Raamattu sisältää

Evankeliumin  Room: 1: 1-2

Jumalan käskyt ja säädökset  5 Moos.  4:5, 14 , 2 Moos. 24:3-4

 

Raamattu on

täydellinen  Ps 19:8

tarpellinen opiksi ja nuhteeksi  2. Tim 3: 16-17

 

Raamattu on

luotettava opas  San 6:22, 2Piet.  1:19

Totuus  Ps. 119: 160, Joh: 17:17

Kirkas Ps. 12:7

koeteltu ja taattu Ps. 119:140, San 30:5

Kallis Ps. 19:11

elävä ja väkevä  Hebr 4:12

neuvoo taitamattomia  Ps: 19:8

vaikuttaa uskovaisissa 1 Tess. 2:13

 

Raamattu on meille annettu

opiksi Room 15:4

syntyäksemme uudesti  Jaak. 1:18. 1 Piet 1:23

virvoittamaan Ps.  19:8 , 119: 50,93

valaisemaan Ps. 119: 130

tekemään tyhmästä viisaan Ps. 19:8

Pyhitykseksi Joh 17:17. Ef 5:26

 

Raamattu synnyttää

uskoa  Joh 20:31

toivoa Ps. 119:49, Room 15:4

kuuliaisuutta  5.Moos. 17:19-20

 

Raamattu puhdistaa

sydäntä  Joh. 15:3, Ef 5:26

vaellustamme Ps:119:9

varjelee vääristä teistä  Ps. 17:4

ilahduttaa Ps. 19:9, 119:111

lohduttaa  Ps: 119:82, Room 15:4

antamaan perintöosan pyhitettyjen joukossa Apt. 20:32

Raamatun tuntemisen puute johtaa eksymykseen Matt. 22:29 Apt 13:27

 

Raamatun ymmärtämisen antaa

Kristus Luuk 24:45

Pyhä Henki  Joh:16:13. 1.Korr. 2:10-14

yksikään profetia ei ole omin neuvoin selitettävissä 2 . Piet. 1:20

Kaikki on tutkittava Raamatun mukaan  Jes. 8:20, Apt: 17:11

 

Raamattu on

Oleva opetuksen ohjeena 1.Piet.  4:11

uskottava Joh 2: 22

otettava todistukseksi 1. Kor. 1:31, 1.Piet 1:16

 

Raamattu on otettava vastaan

Jumalan Sanana 1. Tess. 2:13

hiljaisuudella Jaak 1:21

painettava sydämeen 5: Moos 6:6, 11:18

aina oleva puheenaiheena 5 Moos 6:7

 

Raamattua on

luettava  5. Moos 17:19, Jes 34:16

luettava ääneen seurakunnalle 5. Moos 31:11-13, Neh. 8:3, Jer 36:6, Apt.13:15

tunnettava  2. Tim. 3:15

tutkittava  Joh. 5:39

tutkittava joka päivä Apt. 17:11

teroitettava lasten mieleen 5:moos 6:7, 11:19, 2.Tim. 3:15

teroitettava kaikkien mieleen 2:aik 17:7-9, Neh 8:7-8

käytettävä hengellisiä vihollisia vastaan Matt. 4:4 Ef. 6: 11, 17

Sitä ei saa väärentää 2. Kor. 4:2

sitä ei ole ainoastaan kuultava vaan myös toteltava Matt. 7:24 Luuk 11:28 Jaak 1:22

 

Jumalan lapset

Rakastavat sitä Ps. 1:2 , 119:97,113,159,167

pitävät sitä makeana Ps. 119:103

eivät unohda sitä  Ps 119:16

kätkevät sen sydämeensä Ps 119:11

panevat siihen toivonsa Ps:119:74, 81,147

tutkiskelevat sitä Ps:1:2, 119:99,148

riemuitsevat siitä  Ps. 119:162, Jer 15:16

turvaavat siihen Ps. 119:42

noudattavat sitä Ps. 119:67,Luuk 8:21, Joh. 17:6, Job 23:12

veisaavat siitä  Ps 119:172

pitävät sitä jalkainsa lamppuna  Ps 119:105

pyytävät Herransa opetamaan heitä Ps. 119:12,18,33,64

pyytävät, että se vahvistaisi askelet Ps:119:133

viittavat sen lupauksiin rukoilleessaan Ps:119:169

pelkäävät sitä  Ps:119.161

kaikkien tulee mielellään sitä kuulla Neh. 8:1

sen omistaminen on etuoikeus Room:3:2

sitä tutkiskelevat ovat jaloja Apt: 17:11

sen kuuleminen ja totteleminen on autuasta Luuk. 11:28, Jaak. 1:25

Sen ulkonaiset kuulijat pettävät itsensä Jaak. 1:22

 

Jumalattomat

myyskentelevät sitä  2. Kor 2:17

kumoavat sen säädöksillään 7:9-13

hylkäävät sen Jer 8:9, Mark 7:8

kompastuvat siihen 1Piet 2:8

 

Jumalattomat

eivät noudata sitä Ps. 119:158

vääntävät sen kieroon  2. Piet 3:16

Jumalan lapsia iljettää, kun sitä ei noudateta Ps:119:158

Siihen ei saa lisätä, eikä siitä ottaa mitään pois 5 Moos 4:2, 12:32

Niiden kirous, jotka ssiihen jotain lisäävät tai ottavat pois Ilm.22:18-19

 

 © 2008 Reijo Telaranta • yhteystiedot
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin