Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Lue koko psalmi 23

32. Tapani Talikainen: Taivaan kansalaisen kansalaistaidot

 Tapani Talikainen

 

 

TOTUUDEN TIELLÄ LOPPUUN ASTI (4) – Taivaan kansalaisen kansalaistaidot

 

 

 

Teksti helposti tulostettavassa muodossa.pdf

 

 

 

 

 

KERTAUSTA    

 

Olemme raamattukoulussa perehtyneet Jumalan Sanan, Raamatun, luovuttamattomiin perustotuuksiin (fundamentteihin). Kirjaimellisesti Raamatun Sanaan uskovia kutsutaankin usein pilkallisesti fundamentalisteiksi. Omalla kohdallani koen sen oikein sopivaksi haukkumanimeksi ja otan sen  mielelläni vastaan. Sielujemme vihollisen yhtenä strategiana on läpi kristikunnan historian ollut horjuttaa kristityt pois Jumalan Sanan perustotuuksista. Tänäkin aikana on vaara – ja se on ehkä suurempi kuin koskaan - että me harhaudumme pois totuuden tieltä. Ei Jeesus turhaan totea aikoinaan Häntä ahdistelleille fariseuksille: ”Te eksytte, koska ette tunne kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa” (Matt. 22:29). Tämän saman Hän sanoo meillekin, tämän ajan kristityille.

 

Kukaan meistä ei halua eksyä. Tunnustamme tarpeemme löytää elämän tie ja pysyä sillä. Jumala ilmoittaa elämän tien Raamatussa. Se on suora tie eikä se ole ajan mukana muuttanut suuntaansa eikä se ole käynyt kulkukelvottomaksi. Elämän tie piirtyy yhäti eteemme Jumalan muuttumattoman Sanan kautta. Sillä tiellä pysytään – niin kuin aina on ollut - rukouksen, Sanan tutkimisen ja seurakuntayhteyden kautta. Pyhä Henki auttaa meitä tässä valvomisessa ja kilvoittelussa.

 

”Vanha kansa tiesi kertoa, että kertaus on opintojen äiti”. Kun nyt olemme pitämässä raamattukoulumme viimeistä opetuspuheenvuoroa, on paikallaan tiivistää viiden eri opetuskokonaisuutemme keskeisiä perustotuuksia:

 

1.     Kristinuskon juurilla:

·       Jeesus yksin on Isän Jumalan kirkkauden säteily (Joh. 1:14)

·       Jeesus yksin on kokonansa Jumalan elävä Sana (Joh. 1:1)

·       Jeesus yksin yhdistää Vanhan ja Uuden testamentin (Luuk. 24:27)

·       Jeesus yksin on täyttänyt koko lain meidän puolestamme (Room. 10:4)

·       Jeesuksessa yksin on Jumalan armo ja rakkaus (Joh 1:17)

·       Jeesus yksin on uskomme perustus ja keskus (1 Kor. 3:11)

·       Jeesus yksin on Isälle Jumalalle kelpaava sovitusuhri meidän hyväksemme (2 Kor. 5:18)

·       Jeesus yksin on meidän syntiemme sovitus (Joh. 1:29)

·       Jeesuksen yksin Pyhä Henki kirkastaa meille Herraksi ja Vapahtajaksi (Joh. 14:26)

·       Jeesus yksin on uskon alkaja ja täyttäjä (Heb. 12:2)

·       Jeesus sanoo: ”Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani” (Joh. 14:6)

 

2.     Henkilökohtainen uskoni:

·       Usko tulee meihin Pyhän Hengen työn ja Jumalan Sanan kutsun kautta (Room. 10:17)

·       Usko saadaan lahjaksi Jumalan armosta (Ef. 2:5)

·       Uskon päämäärä on sielun pelastus (1 Piet. 1:9)

·       Uskossa Jeesus Kristus asuu meissä Pyhän Hengen kautta (Ef. 3:17)

·       Usko on henkilökohtainen suhde Jeesukseen Kristukseen (1 Joh. 1:7)

·       Usko pysyy ja kasvaa rukouksen, Raamatun Sanan ja seurakuntayhteyden kautta (Apt. 6:4)

·       Usko on jatkuvaa taistelua vanhan ja uuden ihmisemme välillä (Room. 7:4-25)

·       Usko ei jää hedelmättömäksi (Jaak. 2:5-26)

·       Jeesus sanoo: ”Minä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen” (Joh. 10:7)

 

 

3.     Yhteinen uskomme

·       Kasvamme ja kasvatamme Jumalan perheväkenä Kristuksen rakkaudessa (1 Tim. 6:12)

·       Kasvamme toinen toistamme tukien yhteisestä uskostamme (Ef. 4:11-16)

·       Kasvamme voittamalla uusia sieluja taivasten valtakuntaan (1 Kor. 9:19)

·       Kasvamme Pyhän Hengen antamin voimavaroin (1 Kor. 12:4-13)

·       Jeesus rukoilee:että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin yhtä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt” (Joh. 17:21)

 

4.     Israel ja seurakunta

·       Jumala ilmoittaa itsensä historiassa ja kansojen kohtaloissa (Apt. 17:26)

·       Jumala on valitun kansansa, Israelin, Jumala (Luuk. 2:32)

·       Jumala on seurakunnan Jumala ( Matt. 16:18)

·       Jumala palauttaa sekä Israelin että pakanaseurakunnan takaisin alkuperäiseen suunnitelmaansa (Room. 11:11-12)

·       Jumala pysyy loppuun asti liitoissaan ja lupauksissaan (Room. 9:4)

·       Jumalan Sana vakuuttaa: ”Sillä ei Jumala armolahjojansa ja kutsumistansa kadu” (Room. 11:29)

 

5.     Profetiat ajan merkkeinä

·       Jumalan Sana on kokonansa profeetallinen (2 Piet. 1:20-21)

·       Jumala valvoo Sanaansa toteuttaakseen sen viimeistä piirtoa myöten (Matt. 5:18)

·       Jumala antaa erityisiä herätyksen aikoja ylläpitääkseen elävää uskoa maan päällä (Apt. 2:36-41)

·       Jumala on vanhurskas tuomari, jolle jokainen ihminen on vastuussa elämästään (Apt. 10:42)

·       Jumala on ennalleen asettaja. Hän luo uudet taivaat ja uuden maan (2 Piet. 3:13)

·       Jumalan Sana vakuuttaa: ”ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu” (Ilm. 22:19)

 

 

ELÄMÄ TAIVAAN VALTAKUNNAN KANSALAISENA

 

Järjestäytynyttä yhteiskuntaa ohjataan perustuslailla. Perustuslaille on tyypillistä, että se sijoittuu lainsäädännön hierarkiassa muita lakeja korkeammalle. Tyypillisesti perustuslaki turvaa ihmisarvon loukkaamattomuuden, yksilön vapauden ja oikeuden. Länsimaiden perustuslakien sisältöä ovat näihin päiviin asti voimakkaasti ohjanneet kristilliset arvot.

 

Taivaan valtakunnan perustuslaki on rakkaus. Fariseukset ja lainoppineet kiusasivat Jeesusta kysyen, mikä on suurin käsky laissa. Jeesus vastasi: ”Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi” . Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän veroinen on: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi” (Matt. 22:37-39). Jeesus asetti rakkauden kaksoiskäskyn kaikkien muiden lakien yläpuolelle, siis taivasten valtakunnan perustuslaiksi. Tämä perustuslaki toteutuu Jeesuksen seuraajien elämässä Jumalan agape-rakkautena meille annetun Pyhän Hengen kautta. Apostoli Paavali mainitsee rakkauden ensimmäisenä ”makuna” Pyhän Hengen hedelmässä (Gal. 5:22). Pyhän Hengen kolme ensimmäistä makua (rakkaus, ilo, rauha) liittyvät Jumalasuhteeseemme. Rakkaus tässä viittaa selvästi ylhäältä tulevaan rakkauteen. Ensimmäisessä Korinttolaiskirjeessä apostoli Paavali puolestaan käsittelee Pyhän Hengen lahjoja. Nekin annetaan ylhäältä ja niidenkin käyttöä tulee ohjata agape-rakkauden:

 

”Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkikää saamaan hengellisiä lahjoja, mutta varsinkin profetoimisen lahjaa” (1 Kor. 14:1)

 

”Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi” (1 Kor. 13:1-2).

 

KANSALAISUUS

 

Täällä maailmassa kansalaisuus määräytyy pääsääntöisesti syntymän perusteella. Lapsi saa saman kansalaisuuden kuin hänen äidillään ja isällään on. Saman pääsäännön mukaan lapsi syntyy isänsä sukuun ja saa sukunimekseen isänsä suvun nimen. Äiti ja isä valitsevat lapselle myös etunimet (vrt. kutsumanimet). Meillä Suomessa ja monessa muussakin maassa lapsi saa myös henkilötunnuksen, jonka perusteella hän on oikeutettu esim. sosiaaliturvaan. Voimme hankkia myös passin, jolla meidät voidaan tunnistaa vieraassa maassa ja joka antaa meille oikeuden matkustaa maasta toiseen eli ylittää valtakuntien välisiä rajoja.

Raamattua tutkiessamme havaitsemme, että myös taivaan kansalaisuus saadaan syntymän perusteella. Kun tulemme uskoon ts. synnymme uudesti ylhäältä, ”siirrymme pimeydestä valkeuteen, saatan vallasta Jumalan tykö” ( Apt. 26:18). Tässä uudestisyntymisessä (uskoon tulossa) meistä tulee ”kahden maan kansalaisia”.  Meidän ensisijainen isänmaamme ja kotimme on taivasten valtakunnassa ja täällä maan päällä ”olemme vieraita ja muukalaisia” (Hebr. 11:13). Ensisijainen passimme kertoo, että olemme taivaan kansalaisia ja täällä ajassa elämme nk. muukalaispassilla. Jeesus toteaa tämän saman asian ylimmäispapillisessa rukouksessaan: ”Minä olen antanut heille sinun sanasi, ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään maailmasta ole” (Joh. 17:14).

 

Todellinen minuutemme ei enää olekaan ankkuroituna tänne katoavaan maailmaan vaan jo nyt uuteen taivaaseen ja uuteen maahan, Jumalan valtakuntaan. Saamme myös taivaan kansalaisen henkilötunnuksen, Pyhän Hengen sinetin, joka on taivaallisen perintömme vakuutena (Ef. 1:3, Ef. 4:30, 2 Tim. 2:19). Kuulumme Jumalan perheväkeen ja sukuun. Meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, Jumalan pojiksi ja tyttäriksi.

 

Uskovina olemme siis kahden maan kansalaisia. Elämme täällä maan päällä vieraina ja muukalaisina.  Elämme maailmassa mutta emme maailmasta. Todellinen ja lopullinen kotimme ja isänmaamme on taivaassa.

 

KANSALAISOIKEUDET

 

Täällä maailmassa kehittyneiden valtioiden takaamiin kansalaisoikeuksiin (perusoikeuksiin) kuuluvat mm. oikeus elämään, vapaus ja henkilökohtainen turvallisuus, oikeus omaisuuteen, ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus, mielipiteen- ja sananvapaus, kokoontumis- ja yhdistymisvapaus ja vapaus osallistua julkiseen toimintaan. Meillä Suomessa on sanonta: ”On lottovoitto syntyä suomalaiseksi”. Tällä sanonnalla viitataan pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon ja sen kautta saataviin laajoihin kansalaisoikeuksiin. Saamme nauttia korkeasta oikeusturvasta, sosiaaliturvasta, työttömyysturvasta, eläketurvasta, terveydenhuollosta, koulutuksesta, palveluista omalla äidinkielellä, perintöoikeudesta, äänioikeudesta jne. Maailman ihmisten perusoikeudet voivat heikentyä tai ne voidaan ottaa kokonaan pois (vrt. diktatuurivaltiot).

 

Uskovina me olemme täällä sen esivallan alaisuudessa, johon Jumala on meidät asettanut. Meidän tulee olla sille ja sen laeille kuuliaisia, ”Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat” (Room. 13:1). Jeesus itse toteaa saman asian opetuslapsilleen: ”Antakaa keisarille mikä keisarin on, ja Jumalalle, mikä Jumalan on” (Matt. 22:21). Olemalla alamaisia esivallalle ja elämällä lainkuuliaista elämää pääsemme myös osallisiksi maallisen valtiomme tarjoamista kansalaisoikeuksista. Jeesus itse antaa meille tärkeän elämänohjeen:

 

”Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan”(Matt. 6:33). Herramme ottaa omalle vastuulleen huolehtia Häneen uskovien ja turvaavien ajallisista tarpeista.

 

Maallisten kansalaisoikeuksien lisäksi me uskovat pääsemme osallisiksi taivaan kansalaisen perusoikeuksista. Vaikka maalliset perusoikeutemme saattaisivat kaventua tai poistua kokonaan, pysyvät taivaan valtakunnan perusoikeudet voimassa Jeesuksessa Kristuksessa. Ne ovat lujat ja muuttumattomat, koska Jeesus Kristus itse on niiden takuuhenkilönä. Hänelle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Raamattumme vakuuttaa, että ”Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä (Kristuksessa) ”on” (2 Kor. 1:20)

 

Sellaisia taivaan kansalaisen ”superoikeuksia”, jotka puuttuvat maailman kansalaisilta ovat esimerkiksi

 

1.     Iankaikkinen elämä (Joh. 3:16)

2.     Totuuden Sana (Joh. 17:17)

3.     Jumalan armo (Joh. 1:14)

4.     Pyhän Hengen lahja (Apt. 2:38)

5.     Armolahjat (1 Piet. 4:10)

6.     Pyhäin yhteys (Apt. 2:42)

7.     Taivaallinen perintö (Kol. 1:12)

 

 

KANSALAISVELVOLLISUUDET

 

Yleisesti kansalaisvelvollisuudella tarkoitetaan kansalaisen velvollisuuksia valtiota kohtaan. Erityisesti kansalaisvelvollisuuksiin kuuluvat lainkuuliaisuus ja uskollisuus. Usein kansalaisvelvollisuuksilla tarkoitetaan erityisesti niitä velvollisuuksia, joita valtion alueella oleskelevalla ulkomaalaisilla ei ole. Tällaisia ovat muun muassa asevelvollisuus ja velvollisuus ottaa vastaan julkisia tehtäviä. Tyypillisiä kansalaisvelvollisuuksia ovat myös vero-, oppi- ja työvelvollisuus.

 

Lainkuuliaisuus ja esivallan totteleminen on uskovan luonnollinen elämäntapa. Vain siinä tapauksessa, että esivalta toimii Jumalan Sanan vastaisella tavalla, meillä uskovilla on oikeus ja velvollisuuskin harjoittaa kansalaistottelemattomuutta. Jumalan Sana toteaakin, että ”Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä” (Apt. 5:29)

 

Taivaan kansalaisina me löydämme Raamatusta useita velvollisuuksia, jotka ovat Jumalan mielen mukaisia ja sen tähden tärkeitä pyrkiä niitä noudattamaan. Maallisten kansalaisvelvollisuuksien tapaan myös taivasten valtakunnassa Raamattu asettaa meille joukon velvollisuuksia, joiden noudattamisen kautta Jumalan tahto omassa elämässämme pääsee tapahtumaan. Tällaisia velvollisuuksia ovat

 

1.     Kuuliaisuus    

2.     Rakastaminen

3.     Valvominen

4.     Palveleminen

5.     Todistaminen

6.     Kasvaminen

7.     Kilvoittelu

 

 

KANSALAISTAITOJEN JATKUVA PARANTAMINEN

 

Yksi keskeinen taitojen oppimistapa on nk. mallioppiminen. Ennen vanhaan mestari opetti kisälliä eli siirsi vuosien kuluessa kertyneen ammattitaitonsa kisällille (harjoittelijalle). Meillä on Raamatussamme paljon henkilöitä, joilta me voimme oppia mallioppimisen kautta taivaan kansalaisen kansalaistaitoja. Jeesus itse on tärkeä mallioppimisen kohde. Jeesus sanookin: ”Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä; niin te löydätte levon sieluillenne” (Matt. 11:29). Jeesus antoi aina opetuslapsilleen esimerkin, ennen kuin Hän lähetti heidät Jumalan valtakunnan työhön. Me saamme lisäksi toimintamalleja Vanhan testamentin eri henkilöistä (ovat Jeesuksen esikuvia) mutta erityisesti apostoleilta Pietari ja Paavali. Apostoli Paavali kehottakin ”Olkaa minun seuraajiani, veljet, ja katselkaa niitä, jotka näin vaeltavat, niin kuin me olemme teille esikuvina” (Fil. 3:17).  He kaikki vaelsivat Raamatun Sanan totuudessa, Pyhässä Hengessä ja lähellä Kristusta.

 

Löydämme Raamatusta suuren määrän taivaan kansalaisen kansalaistaitoja, joita meidän on lupa oppia ja omaksua askel kerrallaan Pyhän Hengen ohjauksessa ja Hänen avullaan. Oheisessa luettelossa on 21 kansalaistaitoa, jotka on ryhmitelty Pyhän Hengen hedelmän (Gal. 5:) yhdeksän eri ”maun” mukaan kolmeen ryhmään, seitsemän kuhunkin:

 

1.     Yhteys Jumalaan (rakkaus, ilo, rauha)

- uskokaa evankeliumi

- ottakaa vastaan Jumalan armo, Jeesus Kristus

- täyttykää Pyhällä Hengellä

- rakastakaa Jumalaa yli kaiken

- kiittäkää joka tilassa

- rukoilkaa lakkaamatta

- älkää mistään murehtiko

 

 

2.     Yhteys lähimmäiseen (pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys)

- rakastakaa lähimmäistä niin kuin itseänne

- kunnioittakaa toinen toistanne

- siunatkaa älkääkä kirotko

- olkaa vieraanvaraisia

- evankelioikaa

- palvelkaa armolahjalla

- kantakaa toistenne kuormia 

 

 

3.     Yhteys omaan itseen (uskollisuus, kärsivällisyys, itsensä hillitseminen)

-  vahvistukaa Herrassa ja Hänen väkevyytensä voimassa

-  vastustakaa perkelettä

-  kilvoitelkaa ja pyhittykää

-  pitäkää Herralle antamanne lupaukset

-  asioikaa saamillanne leivisköillä

-  olkaa innokkaat Herran työssä

-  jakakaa omastanne© 2008 Reijo Telaranta • yhteystiedot
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin