Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Lue koko psalmi 23

29. Pasi Turunen: Henkien erottaminen

Pasi Turunen 

Meidän aikanamme tarvitaan henkien erottamista ainakin neljällä tärkeällä alueella. Ne ovat: 1) Humanismi – Jumalan inhimillistäminen, 2) Rationalismi – Jumalan järkeistäminen (ihmisen täytyy voida ymmärtää Jumalaa, ennen kuin voi uskoa häneen), 3) Mammona – rahaan ehdollistettu seurakunnan toiminta (Jumala ei voi toimia ilman budjettia ja pankkitiliä) toisessa päässä on siunauksen mittaaminen menestyksellä. 4) Kriittisyyden henki (ylpeilen sillä, että uskallan olla kriittinen. Se johtaa kyynisyyteen ja luovuuden katoamiseen seurakunnassa)

 

Voit perehtyä henkien erottamiseen tutustumalla Pasi Turusen TV7 raamattukoulussa pitämän opetuksen diasarjaan sekä Antero Laukkasen Missio Järvenpään raamattukoulussa syksyllä 2010 samasta aiheesta pitämän luennon opetusmateriaaliin:

 

 

Pasi Turunen, Henkien erottaminen.pdf 

 

-

 

 

-------------------------------------------------------

Antero Laukkanen 

Missio Järvenpää - raamattukoulu

Antero Laukkanen 29.11.2010 Järvenpäässä

 

 

 

Totuuden tiellä loppuun asti – Henkien erottaminen

 

  

Joh 1:1-3, Heb 4:12

Ei ole mitään tärkeämpää tässä maailman kaikkeudessa, kuin Jumalan meille antama sana.

Alussa oli sana, enne mitään, se oli jotain.

Se on salaisuus, voima, itsessään riittävä, kaiken kattava varustus kaikkeen, mitä ikinä tarvitsemme ja kaiken ylläpitävä voima.

 

Sanan edessä olen tyhjä, vailla valoa – Jumalaa – vailla ymmärrystä ja elämää.

 

Sana on elävä, puhuva, se voi palauttaa meille kyvyn kuulla Jumalaa jos pysähdymme sen edessä. ”Jolla on korva, se kuulkoon”, sana on avain sanan kuulemiseen.

Se joka polvistuu sanan edessä ja nöyryyttää ymmärryksensä ja mielipiteensä sanan edessä, löytää elämän viisauden avaimen, kuulee levollisen äänen, joka kaikki myrskyt tyynnyttää.

 

Meidän tulisi uudelleen rakentaa asenteemme Jumalan sanaan. Juutalaisille Rabbeille sana on kaiken lähtökohta, se joka määrittelee kaiken, jota kukaan ei voi täysin tulkita tai ymmärtää, paitsi Jumala yksin. Me mietimme miten voisimme uudestaan määritellä sanan, niin että se sopisi tälle ajalle, Rabbit lähtevät siitä, että meidän on kaikkina aikoina muututtava sanan määritelmän mukaan. Se on pyhä ja aina oikeassa.

 

PUHTAUS

Me tarvitsemme puhdistumista, sen uudelleen ymmärtämistä, että Jumala on pyhä, ja että synnistä vapautuminen on vasta puhtaan elämän alku.

 

Puhtauden tasot 

Pyhä Jumala vs syntinen ihminen (Heb 9:11-12).

Pyhä Henki vs maailman henki (lihan himo, silmäin pyyntö, elämän korskeus 1 Joh 2:16).

Pyhä Sana vs turmeltunut ja saastunut ihmismieli (maailman mallien mukaan toimiva mieli, kevytmielinen kristitty, Jaak 1:7-8, Rm 12:3).

 

Olemme syntyneet Jumalasta, joka on totuus.

·       Kun ihmisestä tulee Jumalan lapsi, niin hänen henkensä tulee yhdeksi Jumalan Hengen kanssa (1 Kor 6:17).

·       Hän syntyy uudesti ylhäältä Jumalan Hengen vaikutuksesta ja Jumalan sanan voimasta (Joh 3:3-6, 1 Piet 1:23).

Olemme nyt hengen uudessa tilassa (Room 7:6), jossa nyt palvelemme Jumalaa.

 

Tämän uudesti syntymisen myötä ihmisen henki herää Jumala tietoiseksi ja myös tietoiseksi näkymättömästä maailmasta. Näkymättömässä maailmassa vallitsevat lainalaisuudet, jotka ovat erilaisia lainalaisuuksia kuin näkyvän maailman lainalaisuudet. Kaiken näkymättömän ja näkyvän hallitsija on Jumala (Heb 11:1-3, Kol 1:16-17).

 

Kaikkea mikä liittyy näkymättömään maailmaan, tulee tarkastella Raamatun sanan valossa, ja erityisesti Jeesuksen opetuksien ja sanojen valossa. 

 

Matt 12:43-45 Voimakkuuksiltaan – luonteeltaan erilaisia pahuuden henkiä

”43. Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii se autioita paikkoja ja etsii lepoa, eikä löydä. 44. Silloin se sanoo: 'Minä palaan huoneeseeni, josta lähdin.' Ja kun se tulee, tapaa se huoneen tyhjänä ja lakaistuna ja kaunistettuna. 45. Silloin se menee ja ottaa mukaansa seitsemän muuta henkeä, pahempaa kuin se itse, ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä. Ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset. Niin käy myös tälle pahalle sukupolvelle."

Matt 8:28-29 Henget tunsivat Jeesuksen

”Kun hän tuli toiselle rannalle, gadaralaisten alueelle, tuli häntä vastaan kaksi riivattua, jotka olivat haudoista lähteneet ja olivat kovin raivoisia, niin ettei kukaan voinut sitä tietä kulkea. 29. Ja katso, he huusivat sanoen: "Mitä sinulla on meidän kanssamme tekemistä, sinä Jumalan Poika? Oletko tullut tänne vaivaamaan meitä ennen aikaa?"

 

Jumalan sanaa erottelee meissä kaiken

Heb 4:12

”Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija;”.

 

Mark 2:8

”Ja heti Jeesus tunsi hengessänsä, että he mielessään niin ajattelivat, ja sanoi heille: "Miksi ajattelette sellaista sydämessänne?”.

 

Paavali sanoo:

Room 8:9

”Mutta te ette ole lihan vallassa, vaan Hengen, jos kerran Jumalan Henki teissä asuu.”.

Johannes sanoo:

1 Joh 4:1

” Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget, ovatko ne Jumalasta”.

 

Henkien erottaminen (tunnistaminen)

Meidän on siis harjaannuttava Jumalan sanassa, niin että ymmärryksemme näkymättömästä maailmasta on Sanan mukainen, ja henkemme kykenevä erottamaan, mistä hengestä kulloinkin kysymys.

 

Joh 1 4:6 Joka tuntee Jumalan, se kuulee meitä; joka ei ole Jumalasta, se ei kuule meitä. Siitä me tunnemme totuuden hengen ja eksytyksen hengen.

 

Kuinka tunnistaa henget

Jumalan sanan ja Pyhän Hengen avulla. Pahat henget voidaan tunnistaa niiden luonteesta, siitä mitä ne tuottavat ja edustavat. Yleisesti ne ovat Jumalan tuntemista ja tarkoitusta vastaan, ihmisessä, yhteisössä ja maailmassa. Ne tuottavat rakkaudettomuutta, pahuutta, pelkoa ja vihaa.

 

Heb 5:14

14. mutta vahva ruoka on täysi-ikäisiä varten, niitä varten, joiden aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta.

 

 

Maailmaa hallitsee sielun vihollinen (1 Joh 5:9)

Näkymätön maailma on näkyvää todellisempi (Heb 11:3)

 

Henkivallat, enkelit ja demonit (erottaminen)

 

Mistä taistelut johtuvat

Pääsääntöisesti taistelumme tapahtuu kolmella alueella:

·       Sisäinen – lihamme (Jaak 4:1)

·       Ulkoinen – maailma (Rm 12:3, 1 Joh 4:5)

·       Näkymätön - sielun vihollinen ja hänen valtakuntansa (Ef 6:12-14)

 

 

Oma havaintoni

Tällä hetkellä Euroopan kristillisyys on nejän suuren demonisen henkiruhtinaan hyökkäyksen ja paineen alla.

-        Humanismi – Jumalan inhimillistäminen

-        Rationalismi – Jumalan järkeistäminen (ihmisen täytyy voida ymmärtää Jumalaa, ennen kuin voi uskoa häneen)

-        Mammona – rahaan ehdollistettu seurakunnan toiminta (Jumala ei voi toimia ilman budjettia ja pankkitiliä) toisessa päässä on siunauksen mittaaminen menestyksellä.

-        Kriittisyyden henki (ylpeilen sillä, että uskallan olla kriittinen, johtaa kyynisyyteen ja luovuuden katoamiseen seurakunnassa)

 

 

Henkien arvostelemisen armolahja 1 Kor 12:10

Paavali mainitsee armolahjoista, että joku saa hengenilmoituksen, jossa hän voi arvostella henkiä. Alkukielen sana (diakrisis) tarkoittaa kykyä ymmärryksellä erottaa jotakin, harjaantumisen kautta. Samaa sanaa käytettään Heb 5:14, aistit tottumuksesta ovat harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Sillä ei siis tarkoiteta jotain yliluonnollista erityslahjaa, vaan Hengellistä kypsyyttä arvioida hengellisiä asioita Pyhän Hengen kuulemisen ja vaikutuksen kautta ja avulla.© 2008 Reijo Telaranta • yhteystiedot
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin