Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Lue koko psalmi 23

24. Erik Silvola: Uudet taivaat ja uusi maa – seurakunnan ihmeellinen tulevaisuus

Erik Silvola

 

 

UUDET TAIVAAT JA UUSI MAA

 

 

 

Tiedosto helposti tulostettavassa muodossa.pdf

 

 

 

 

Luomisen jälkeen

 

Kun maailmamme luotiin, kuten luomiskertomuksessa kerrotaan, kaikki oli kaunista ja hyvää.  Adamin liiton ehto oli, että   Adam ja Eeva olisivat liiton ehdolle kuuliaisia. Siksi Jumala laittoi yhden ehdon. Paratiisin keskellä olevasta Hyvän ja pahan tiedon puusta ei saisi syödä. Tällä Hän testasi kuuliaisuutta ja riippuvuutta Jumalan hyvästä tahdosta. Kielto ja rajoitus testasi ehdotonta kuuliaisuutta. Ihmiskeskeisyys ja riippumattomuus Jumalasta oli kiusaajan tarkoitus. Sen kautta syötettiin heille väärä kuva Jumalasta ja lopulta Hänet esitettiin valehtelijaksi. Ette suinkaan kuole.

 

Seuraukset tottelemattomuudesta ja Jumalan tahdosta poikkeamisesta olivat yhteyden katkeaminen Jumalaan, kapina ja kirous, kuolema ja kadotus sekä myös luomakunnan joutuminen turmeluksen orjuuteen.

 

Sovitus ja uusi alku

Jumala mahdollisti uuden yhteyden Jeesuksen elämäntyön kautta. Hän kantoi syntien seuraukset omassa ruumiissaan,  ristinkuolemassaan. Toiseksi Hän eli täysin puhtaan ja Jumalan tahdonmukaisen elämän eikä kapinoinut. Näin Hän mahdollisti uuden yhteyden Jumalaan. Tämä uusi yhteys syntyy ja pysyy uskon ja kuuliaisuuden yhteydessä Jeesuksen kanssa. Ilman minua te ette voi mitään, sanoi Vapahtajamme. Hänessä voimme elää Luojamme maailmassa yhteydessä Häneen Jeesuksessa pysyen. Yhteys perustuu armoon.

 

Jumalan ilmoitus

 

Jumala on ilmoittanut itsestään ja suunnitelmistaan patriarkkojen kautta pelastussuunnitelmaansa. Hän valitsee miehen Abrahamin, jonka kanssa Hän tekee veriliiton  ( Genesis 15 ). Abraham kuuliaisuus testattiin Iisakin uhrialttarilla. Hänet todettiin kuuliaiseksi, siksi hänet todettiin vanhurskaaksi. Sama veriliitto vahvistettiin Isakin ja Jaakobin kohdalla. Jumala on uskollinen veriliiton tähden Abrahamille, kun hän pyytää armahdusta Sodoman ja Gomorran asukkaille ja pelasti perhekuntansa, paitsi Lootin vaimon, joka kaipasi Sodoman elämää ja muuttui suolapatsaaksi.

 

Jumalan ilmoitus laajenee Mooseksen toimiessa vapauttajana Egyptin orjuudesta. Joosefin aikana kaikki oli hyvin, mutta myöhemmin orjuus teki elämän surkeaksi. Faraon palvonnan ja epäjumalien palvonnan keskeltä Mooses toimii vapauttajan tehtävässä. Erämaassa he saavat Jumalan lain taulut ja siten yhä syvempää kokemustietoa Jumalasta. Vaikeuksissa he oppivat Jumalan johdatuksessa tuntemaan sekä itseään että myösJumalansa tahtoa. Kaikki  mitä he tarvitsivat, he saivat, mannasta ja vedestä alkaen jopa vaatteet, jotka eivät matkalla kuluneet 40 vuoden aikana. He oppivat kulkemaan pilven patsaan ja tulen sekä Mooseksen johdolla kohti Luvattua maata. Katkeruuden ja kapinoinnin keskellä he nurisivat Jumalaa vastaan.

 

Lupausten maa

 

Aina kun kansa teki parannusta, johdatus jatkui ” vaskikäärmeen armon ” kautta, kunnes päästiin yli Jordanin ja uskollisten miesten Joosuan ja Kaalebin johdolla Luvattuun maahan. Tosin matkalla kapinoineet eivät päässeet perille, mutta erämaassa syntyneet lapset pääsivät perille. Joosuan johdolla maa valloitetaan. Erämaassa opitut elämänviisaudet pian unohtuvat ja kanaanilaisten hapatus toi epäjumalan palvonnan Israelin kansan keskuuteen. Monien kuninkaiden hallitessa kansa horjuu milloin vaikeuksissa väärien jumalien palvonnan tähden. Mutta myös kuuliaiset kuninkaan saivat tuoda siunausta kansalle. Salomonin temppelin avulla

 

jumalanpalveluselämä järjestettiin erilaisine uhreineen ja juhlineen. Sekä uhrien ja juhlien sisältö viittasivat tulevaan Messiaaseen. Idän menojen rituaaleihin rakastuneena he unohtivat Jumalan ja Hänen sanansa. He eivät saaneet Kaksoisvirtojen maassa rukoilla, kirjoitukset olivat hukassa, jäi vain kaipaus Jerusalemiin ja temppeliin. Kolmen miehen kautta Jumala järjesti heille pelastuksen.  Daniel, Nehemia ja Esra toimivat ja Jeremian lupaama vapautus tuli 70 vankeuden vuoden jälkeen ja he saivat palata Israelin maahan. Tuli valtava herätys. Lopulta myös toisen paluun siunaus, Messias syntyy Betlehemissä.

 

Messias Jeshua

 

Mooses profetoi jälkeensä tulevasta profeetasta, joka on hänen kaltaisensa. Mooses sanoi:” Häntä kuulkaa!” Messias syntyy leivän talossa ( betlehem ). Jouluevankeliumin kertoo näistä hetkistä. Jeesuksen toiminta Jordanin kasteen jälkeen merkitsi erämaa testiä saatanan yrittäessä johdattaa Häntä harhaan. Mutta Jeesus vetoaa Jumalan sanan totuuteen ja voittaa kolme kiusausta. Hänet testattiin vielä Getsemanessa kuuliaiseksi ja molemmilla kerroilla totteleminen palkittiin enkelin vahvistuksella. Ristin kuolemaan asti Hän oli kuuliainen eikä kapinoinut. Kuoleman ja kadotuksen  kokemus takanaan Hän nousee kuolleista. Sitä ennen Hän keskustelee lunastuksesta Kirkastusvuorella Mooseksen ja Elian kanssa. Kolme opetuslasta todistaa tästä. Myös Tuomas saa todeta Jeesuksen todella nousseen kuolleista. ” Minun Herrani ja Jumalani!” Myös Emmauksen opetuslapset totesivat Jeesuksen elävän.

 

Evankeliumi kaikille tiedoksi

 

Evankeliumi on sovituksen sanoma Jeesuksen sovintoveren anteeksiantavasta voimista. Vaskikäärmeen ihme tapahtui. Joka katsoo uskoen Jeesukseen ristillä saa anteeksi ja  uuden elämän. Jeesus vapauttaa ja armahtaa sen, joka tunnustaa syntinsä ja ottaa vastaan veriarmon Jeesukselta. Kaste Jeesuksen nimeen merkitsee omistus-yhteyteen tulemista. Herran omana ja Pyhällä Hengellä varustettuna uskova pelastettu lähtee viemään eteenpäin armon evankeliumia. Tiedoksi kaikille kansoille ja kaikkeen maailmaan, kuten Jeesus lähetti heidät. Pyhä Henki lähettiin ohjaamaan ja varustamaan apostolit  todistamana Jeesuksesta. Heidän tuli myös opettaa uskovia seuraamaan Jeesuksen esimerkkiä ja opettaa  elämään Hänen oppilaanaan.

 

Lähetyksen aika

 

Lähetyksen sanoman edetessä maailmalla Jumalan valtakunta etenee ja uusia Jeesuksen seuraajia liittyy Jumalan vaeltavaan kansaan ja Jeesuksen yhteyteen. Vuoden 70 jälkeen Israelin kansa on hajalla, galutissä. He ovat kokeneet todella vaikeita kokemuksia. Heitä on vainottu ja surmattu lukemattomat määrät. He ovat saaneet kaksin verroin synneistänsä. Heidän tehtävänsä on osoittaa pakankansojen edessä Jumalan pyhyyttä, kuten Hesekiel profetoi. Vielä tänäänkin vainoaallot nousevat juutalaisia vastaan. Mutta kun Jumalan valitsi heidät tähän tehtävään Hänen tahdostaan, tulee Hän myös armahtamaan kansansa ja tuo heidät omaan maahansa Israelin maahan. Tätä prosessia ei voi kukaan estää. Apostolien kokouksessa Jerusalemissa keskusteltiin, pitääkö evankeliumin julistaa myös pakanoille. He päättivät, että Herra ottaa itselleen ja nimelleen kansan pakanoista ja sen jälkeen hän palaa takaisin ja korjaa Davidin sortuneen majan.

 

Messiaan rauhanvaltakukunta

 

Evankeliumi tuo ihmiselle rauhan ja uuden elämän Jeesuksen yhteydessä. Tämä yhteys on Pyhässä Hengessä olevaa yhteyttä uskovan Hengen kanssa. Hänen valtakuntansa on vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Mutta Jumalan suunnitelma on, että se kerran todentuu myös maan päällä. Jeesuksen titteli on Daavidin Poika. Se viittaa kuninkaaseen ja Hänen tulevaan asemaansa, jolla on kaikkivaltius taivaassa ja maan päällä. Hänen johdollaan Jumalan tahdon mukaisesti tulevat siunausten ajat. Silloin  Jumalan  valtakunta  on maan päällä. Jerusalem on maailman keskuksena. Maailma yrittää luoda maailmanjärjestystä ilman Jumalaa, mutta eivät kykene. Jeesus hallitsee ja kaikki on alistettu Hänen auktoriteettinsa alle. Hän hallitsee vanhurskaasti ja oikeudenmukaisesti. Vihdoinkin on maailmassa rauha, koska rauhanruhtinas hallitsee. Messiaaninen usko on voimassa (Jer.30: 18-22.) Kukaan ei opettele sotimaan. Messiaan elinehdot ovat voimassa. Täydellinen taloudellinen menestys, sosiaaliset ongelmat on ratkaistu. Työnantajat ja työntekijät siunaavat toisiaan. Synnin kiroukset on poistettu. Valo on seitsenkertainen. Jumala muistaa Abrahamin liiton lupaukset. Lue 3. Ms. 26: 40 - 45, Jes.49:14-15 Jer.31:31-34, Jer. 31:6-8, Jer.33: 24-26. Jer.50: 19-20.- Hes.16:62-63, Hes.39:27-29, Romm.11:25-29.

 

Uusi taivas ja uusi maa

 

Messiaan rauhan ja vanhurskauden valtakunta on esimakua siitä, mitä Jumala tulee luomaan; täydellisen,    uuden taivaan ja uuden maan. Jumala tulee puhdistamaan kaiken täydellisyyteen ja pyhyyteen. Sitä ei ole vielä luotu, mutta suunniteltu Jumalan suunnitelmissa. Myös taivas loistaa uudessa olemuksessaan. Sairautta ei ole eikä kipua, ei mitään vajavuutta (Ilm. 21:3-4 ). Koko luomakunta ilmenee uutena, ei mitään turmeltunutta, mitä ei ole ollut ennen. Ihminen ei edes kykene ajatuksillaan saavuttamaan sitä ihanuutta, minkä Jumala tulee luomaan.  Mitä ihminen ei voi ajatella, sen on Jumala luova. Se tulee olemaan kaunein ja ihanin yllätys uskollisille seuraajilleen. Kaikkien pyhien kanssa palvelemme Jumalaa ja iloitsemme Hänen ikuisesta rakkaudestaan.( Katekismus s.58.)© 2008 Reijo Telaranta • yhteystiedot
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin