Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Lue koko psalmi 23

21. Pekka Sartola: Antikristus ja vihan aika

Pekka Sartola                                                                                

 

 

 

Antikristus ja vihan aika.

 

 

Opetuksen tukena käytetyt diat, joiden lataaminen koneellesi vienee parikymmentä sekuntia..pdf 

Teksti helposti tulostettavassa muodossa.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Antikristus - kuka hän on?

 

Asetelmallisesti Antikristus tarkoittaa Kristuksen vastustajaa, toisenlaista kuin Kristus ja me voimme ymmärtää tällä tarkoitettavan Hänen vastustajaansa ja siis samalla Jumalan vastustajaa ja Hänen suunnitelmiensa toteutumista vastustavaa henkeä.

 

Ensimmäisen kuvauksen tällaisesta Jumalaa vastustavasta hengestä löydämme jo 1.Ms.3 luvusta jossa kuvataan Paratiisia ja siellä tapahtunutta syntiinlankeemusta. Sielunvihollisen ensimmäinen yritys horjuttaa ihmisen ja Jumalan välistä suhdetta onnistui varsin hyvin. Samalla esitettiin vieläkin hyvin paljon suosiota saanut kysymys: onko Jumala todella sanonut?... ja vastattiin heti sen perään: ei Hän ole sitä tarkoittanut. Eli kyseenalaistettiin Jumalan antama selkeä käsky ja todettiin samalla että itse asiassa Jumala puhuikin jotain muuta mitä tarkoitti.

 

Ajatus Jumalaa vastustavasta hengestä esiintyy selkeänä VT:ssa myös pakanallisten hallitsijoiden yhteydessä, heidän jotka ovat olleet Jumalan kansan vastustajia kapinoiden Herraa ja Hänen profeettojansa sekä kansaa vastaan.

Mm Ps.2 sekä Jes.14 kuvaus Baabelin kuninkaasta mutta joka laajeneekin kuvaamaan itse sielunvihollisen lankeemusta samoin kuin Hes.28 joka kertoo ensin Tyyron kuninkaasta mutta kuvaakin lopulta sielunvihollista, Jumalan vastustajaa.

 

Lue:

1.Ms.3, 1.Ms 4:5-15, Juud.11, 1.Joh.3:12, (kertomukset Kainista)

1.Ms.1:8-12 (Nimrod), 2.Ms.1:8-22 (Faarao), 4.Ms.16:1-3 (Koorah)

4.Ms.23:23, 2.Piet.2:15, Juud.11, Ilm.2:14 (Bileam) 1.Sam.17 (Goljat)

1.Kun.12:25-31 (Jerobeam) 2.Kun.18 (Sanherib)

Näissä kaikissa löydämme ihmisen joka on lähtenyt omalle, Jumalan tahtoa vastustavalle tielle,  pyrkii joko tuhoamaan Israelin kansaa tai hävittämään Jerusalemin. Anti-Jumalallinen henki on ollut kaikessa taustavoimana. Kuvaukset Jumalaa vastustavan voiman, Lusiferin synnistä ja sen seuraamuksesta ovat tietysti oma lukunsa.

 

Eri nimityksiä: Vanhoissa juutalaisissa kirjoituksista kuvataan pahojen henkien päämiestä, Belial `ia, olentoa joka koettaa saada ihmiset kääntymään ja vastustamaan Jumalaa ja luopumaan Hänen tahdostaan. Myöhäisemmässä juutalaisessa kirjallisuudessa esiintyy jo selkeämpi kuva anti-Messiaasta joka käy taistelua Messiasta vastaan Hänen saapuessaan. Septuaginta kääntääkin sanan Belijal kuvaavasti paranomos, lainrikkoja. Jes.3:12 mainitsee termin eksyttäjä, joka sekin sopii myös UT:n antamaan kuvaan Antikristuksesta. Samoin kuin seuraavat: laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi, laiton, valhettelija, villitsijä, peto. 

Kyse on siis joko suoraan sielunvihollisesta tai hänen vaikuttamastaan ihmisestä.

 

2. Mitä Raamattu tarkoittaa termillä: lopun tai vihan aika?

 

Pääsääntöisesti termi tarkoittaa ajanjaksoa jolloin Jumalan viha ja tuomiot kohtaavat jumalatonta ihmiskuntaa, aikaa joka edeltää Kristuksen näkyvää paluuta Öljymäelle. Se on myös jakso joka on Israelille osittain erittäin raskasta ja kauheaa aikaa. UT:ssa siitä käytetään kokonaisuutena nimitystä: tämän maailmanajan loppu (Saarisalo). Sen jälkeen alkaa uusi tai toinen maailmanaika, Millennium, 1000-vuotinen valtakunta. Tätä vihan aikaa kuvataan VT:n puolella mm seuraavissa kohdissa:

Ahdistuksen aika. Jes.2:12 ja Hes.13:5.  Jumalan vihan ja koston päivä. Jes.34:8, 63:1-6.  Vihan aika. Jes.26:20, 34:2,  Jaakobin ahdistus. JKer. 30:7. Vailla kaltaisuutta olevan ahdistuksen aika: Dan. 12:1,  Lopun aika. Dan.12:9,  Hävityksen aika. Dan.9:27. Viitteellisesti: 70.vuosiviikko. Dan.9:24-27.

 

UT:ssa: Ahdistuksen aika: Mt.24:21 ja 29. 1.Kor.1:8,  5:5.  2.Piet.3:10.

Maailmanajan loppu: Mt.13:40, 49.  Herran päivä: 2.Tess.2:2.  Koetuksen hetki: Ilm.3:10.  Hänen vihansa suuri päivä: Ilm.6:17.  Hänen tuomionsa aika ja hetki: Ilm. 4:17

 

3. Antikristus ja vihan aika Danielin profetioissa.

 

VT:n puolella profeetta Daniel oli se jolle ilmoitettiin ehkä kaikkein laajimmin niin lopun aikojen tapahtumista kuin myös Jumalaa vastustavasta voimasta, eikä enää pelkästään taustavoimasta vaan selvästi ihmisestä.

 

Ilmestyskirjaa on lähes mahdoton tulkita ymmärrettävästi ilman että Danielin kirjaa otetaan siihen rinnalle sillä niin selvät ovat ilmoitusten yhtäläisyydet vaikka niiden väliä oli sentään lähes kuusi vuosisataa.

 

Danielin 7.luvussa kuvataan näky neljästä pedosta jotka tarkoittavat neljää eri maailmanvaltaa jotka hallitsevat vuorollaan silloista tunnettua maailmaa. Jakeessa 8 kuvataan kuitenkin jotain joka ilmaantuu selvästi myöhemmin mukaan kuvaan. Kyse on pedosta jolla oli kymmenen sarvea ja jotka tarkoittavat siis 10:tä eri kuningasta. ...Minä tarkkasin sarvea ja eräs muu pieni sarvi puhkesi niiden välistä, ja kolme edellistä sarvea reväistiin pois sen edestä ja sarvella oli silmät kuin ihmisen silmät ja suu joka herjaten puhui. Seuraavissa jakeissa kuvataan Vanhaikäistä, Jumalaa ja Hänen valtaistuintaan sekä oikeutta joka istuu tuomiolle. Jakeissa 11 ja 12 kuvataan miten herjaava pieni sarvi murskataan ja samoin käy muille sarville, eli kuninkaille. ...Niiden herjaavien sanojen tähden  joita sarvi puhui, minun katsellessani peto tapettiin ja sen ruumis hävitettiin ja heitettiin tuleen palamaan. Ilm. 19:20-21: Ja peto otettiin kiinni...heitettiin elävältä tuliseen järveen. ...Ja ne muut saivat surmansa hevosen selässä istuvan miekasta...

 

Mistä edellä on kyse? Tuleva Antikristus, sillä hänestä tässä on kyse, saa voimansa ja valtansa tulevalta kymmenvaltioliitolta joka nousee muinaisen Rooman raunioilta. Tänään on helppo ymmärtää kyseessä olevan Euroopan Unionin, siitäkin huolimatta että siinä on jo jäsenvaltioita 27 kpl. Nykyinen Unioni on sittenkin Rooman perustukselle rakennettu valtioiden liitto.

 

Vuonna 1957 perustettiin Euroopan Hiili-ja Teräsunioni ja se perustettiin juuri ja nimenomaan Roomassa. Tuota sopimusasiakirjaa jota juhlittiin näyttävästi EU:ssa kaksi vuotta sitten, kutsutaan edelleenkin Rooman sopimukseksi ja sen pohjalta allekirjoitettiin v.1971 23.6 Luxemburgissa sopimus jolla Euroopan yhdentyminen alkoi. Mukana oli tuolloin 10 valtiota: Iso-Britannia, Länsi-Saksa, Belgia, Norja, Irlanti, Tanska, Italia, Luxemburg, Italia ja Ranska. Vaikka todellisuudessa EU maita on jo 27, niin varsinaista päätösvaltaa pitää hallussaan kolme suurinta: Iso-Britannia, Ranska ja Saksa.          

 

Daniel mainitsee kolme kuningasta jotka reväistiin pois pienen sarven (Antikristuksen) edestä. Jo vuosia on EU:ssa puhuttu E3:sta tarkoittaen juuri em maita, mitään merkittävää päätöstä ei Unionissa tehdä ilman näiden kolmen suostumusta. Se joka tavalla tai toisella hallitsee E-kolmosia, hallitsee käytännössä myös koko Euroopan päätöksentekoa ja on käytännössä maailman mahtavin hallitsija.

 

Nykyinen demokraattinen EU päätöksenteko edellyttää yksimielisyyttä, yksikin jäsenmaa kykenee estämään minkä tahansa päätöksen läpimenon niin halutessaan. Siksi E-kolmoset ovat puuhaamassa päätöstä jolla eliminoitaisiin tällainen mahdollisuus ja päätöksentekoon riittäisi määräenemmistö. Kun 10 vuotta sitten naurettiin ajatukselle Liittovaltiosta ja EU presidentistä, niin tänään edellisestä puhutaan vain ajan kysymyksenä, jälkimmäinen on jo virassaan.

 

Daniel viittaa samaan ilmoitukseen selventävästi  7:24-26 seuraavasti:                              

Ja ne 10 sarvea ovat 10 kuningasta jotka nousevat siitä valtakunnasta. Ja heidän jälkeensä nousee eräs muu, ja hän on erilainen kuin ne edelliset ja hän kukistaa kolme kuningasta. - Hän puhuu sanoja Korkeinta vastaan ja hävittää Korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja kahdeksi ajaksi ja puoleksi ajaksi. (3 ½ v.) - Sitten oikeus istuu tuomiolle ja hänen valtansa otetaan pois ja hävitetään ja tuhotaan loppuun asti. 

 

Näiden kaikkien Antikristukseen liittyvien profetioiden yhteinen tapahtumankulku on seuraava: ensin häikäilemätön diktatuurinen valta, uhittelu itse Jumalaa vastaan ja lopuksi valta otetaan pois ja uhittelija tuhotaan. Ilmestyksen antaja, enkeli Gabriel ilmoitti Danielille että nämä tapahtuvat lopun aikoina, lue Dan.8:23-25.

 

Danielin kirjan eskatologista sanomaa ei voi ohittaa ilman että tarkastelemme myös ns vuosiviikkoja ja niissä ilmoitettua sanomaa. Saadessaan ilmoituksen Daniel oli juuri lukemassa Jer.25:11-12 sekä 29:10, joissa puhutaan Jerusalemin olevan raunioina 70 vuotta, kyse on siis VT:n kuuvuosista a 360pv. Siksi profetia alkaakin kuvaamalla juuri 70 vuoden mittaisia jaksoja: Dan.9:24-27 suluissa kirjoittajan kommentit, käännös on Kaarlo Syvännön Vanhan Testamentin käännösvirheitä - mukaan.

 

Seitsemänkymmentä seitsemää (siis 7x70=490v.) on säädetty (peruuttamattomasti vahvistettu) sinun kansallesi (juutalaisille) ja pyhälle kaupungillesi (Jerusalemille). Silloin kapinallisuus päättyy ja synnit sinetöidään ja rikokset peitetään ja iankaikkinen vanhurskaus tuodaan esille ja Jumalallinen ilmestys ja profetia vahvistetaan ja Kaikkein Pyhin voidellaan.   

 

Kapinallisuus - Israel vastaan Jumala, aika on vielä edessä sillä Israel ei ole ottanut vastaan Messiastaan Jeesusta, synnit ovat vielä sinetöimättä eikä rikoksiakaan ole vielä peitetty. Iankaikkinen Vanhurskaus, Jeesus ei ole vielä ilmestynyt kansalleen eikä kaikki Häntä koskevat profetiat ole vielä täyttyneet. Kaikkein Pyhimmällä tarkoitetaan rabbien mukaan tässä Messiasta voideltuna Rauhanvaltakunnan ruhtinaana.  

   

Ja tiedä ja käsitä; siitä ajasta jolloin tuli se sana (rakentamiskäsky) että Jerusalem on jälleen rakennettava (Neh.2:1-9) Messias Prinssiin asti (siis Jeesukseen) on kuluva seitsemän (vuosiviikkoa, siis 49 v.) ja kuusikymmentäkaksi (vuosiviikkoa, siis 434 v.) niin se jälleen rakennetaan katuinensa ja vallihautoinensa, mutta keskellä ahtaita aikoja.

 

Tämän rakentamiskäskyn antoi Persian kuningas Artahsasta, (Antaxerxes Longimanus joka hallitsi v.465-424eKr välisenä aikana) hallituskautensa 20.vuoden alussa, tästä  tutkijat ovat olleet hyvinkin yksimielisiä ja tämä käskykirje on ajoitettu Niisankuun 1.päiväksi vuonna 445 eKr.

Ja kuudenkymmenenkahden (vuosiviikon) mentyä tuhotaan Messias eikä Hänellä ole ketään. (7+62 =69 x70= 483v). Ja kaupungin ja pyhäkön hävittää tulevan hyökkääjäkansan prinssi. (roomalaiset tuhosivat Jerusalemin v.70 jKr, joukkoja johti tuolloin kenraali Tiitus, keisari Vespasianuksen poika. Keisari hänestä tuli vasta myöhemmin). Sen loppu on maastakarkoituksessa,(juutalaiset karkotettiin diasporaan aina vuoteen 1948 saakka)  ja loppuun asti on oleva sotia hävityksineen. (tarkoittaa siis nykyisen maailmanajan loppuun saakka).

 

Ajoitus on hämmästyttävä. Greenwichin Kuninkaallisen Observatorion tekemän laskelman mukaan 69 vuosiviikon kuluttua, siis vuodesta 445 eKr vuoteen 30 jKr mahtuu tasan 483 vanhatestamentillista kuuvuotta. Vuonna 30, Nisankuun 9 pv, Jeesus ratsasti aasilla Jerusalemiin ja ilmoitti itsenä Messiaana. Viisi päivää myöhemmin, 14.Niisankuuta Hänet tuhottiin, alkukielen sana tarkoittaa väkivaltaista teloitusta. Häneltä ei jäänyt ketään, ts kaikki opetuslapsetkin hylkäsivät Hänet Getsemanessa. Mutta profetia käsittelee myös Antikristusta, siitä jakeessa 27:

 

Ja hän tekee vahvan liiton monille yhden vuosiviikon ( 7 vuotta) ajaksi, ja puolivälissä hän lakkauttaa teurasuhrin ja ruokauhrin. Ja hävittäjä tulee kauhistuksen siivillä. Tämä loppuu vasta kun säädetty tuomio vuodatetaan hävittäjän ylitse.  

 

Kuten huomaamme, 490 v. profetiasta jäi puuttumaan Messiaan tuhoamisen yhteydessä vielä 7 vuoden jakso. Kuitenkin oli säädetty että koko 490 vuoden jakson jälkeen synnit sinetöidään ja rikokset peitetään jne. Tämä ei ole edes vielä toteutunut joten sen on oltava vielä edessä päin.

 

Daniel siirtyi kuvaamaan jotakin henkilöä (hän) joka onnistuu tekemään vahvan liiton ja sopimuksen monille 7 vuoden ajaksi. Edelleen mainitaan että tuon 7 vuoden jakson puolivälissä, siis 3½ vuoden kohdalla teurasuhri ja ruokauhri lakkautetaan. Hurskas juutalainen ei uhraa missään muualla kuin Jerusalemin Temppelivuorella sijaitsevassa Temppelissä. Ei milloinkaan missään synagogassa, Ilmestysmaja ennen temppeleitä oli luonnollisesti poikkeus.

 

Jossain vaiheessa tulevaisuudessa täytyy siis Temppelivuorella olla Kolmas Temppeli jossa on aloitettu VT:n mukainen uhritoimitus ja joka siis lakkautetaan tuon jäljellä olevan jakson puolivälissä. Sen jälkeen alkavat ahdistuksen ja sodan ajat kunnes hävittäjä - Antikristus, tuhotaan kuten säädetty on (Ilm.19:20-21). 

 

Lue lisää: Dan.8:23-25, 10:14,  11:36-38, 

 

4. Antikristus Uudessa Testamentissa.

 

Jo pelkästään viime aikojen tapahtumien valossa pitäisi jokaiselle olla itsestään selvää että lähestyttäessä maailmanaikojen lopun tapahtumia myös sielunvihollisen aktiivisuus lisääntyy. Antikristillinen henki saa ihmiset pilkkaamaan Raamattua, väheksymään sen sanomaa tai mitätöimään sen täysin. Se että sama henki on alkanut pesiytyä kirkkolaitokseenkin, kuuluu olennaisena osana lopun aikojen maailman kuvaan. Kenenkään ei pidä tuudittautua sellaiseen harhaluuloon että eksyttäjän aikaan saamat eksytykset olisivat helposti havaittavissa ja tunnistettavissa. Asiaa ei yhtään helpota se että Raamatusta poikkeavat opetukset on osattu naamioida humanismin, lähimmäisen rakkauden ja monen muun hyvältäkin näyttävän peitteen alle. Niiden levittäjäkin voi olla hyvinkin arvostettu ja kunnioitettu kristillinen vaikuttaja, opettaja tai suuri hyväntekijä. Raamattu varoittaa kuitenkin kaikesta sellaisesta joka ei ole uskollinen sanalle.

 

1.Joh. 4:1

Rakkaani, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa henget ovatko ne Jumalasta, sillä monta väärää profeettaa on lähtenyt maailmaan.

1.Joh.2:19

Meistä he ovat lähteneet, mutta eivät olleet yhtä meidän kanssamme, sillä jos olisivat olleet yhtä meidän kanssamme niin he olisivat meidän kanssamme pysyneet. Mutta heissä oli tuleva ilmi että kaikki eivät ole yhtä meidän kanssamme.

 

Jeesus itse viittaa tällaiseen, ei vaan mahdollisuutena vaan eräänä selkeänä merkkinä siitä että raamatunvastainen antikristillinen henki lisääntyy ja saa aikaan sen että ihmiset alkavat luopua Hänestä ja Raamatun ilmoituksista.

 

Mt. 24:12-13 sekä jae 24

Ja sen tähden että laittomuus pääsee valtaan kylmenee useimpien rakkaus... Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti se pelastuu.

Sillä vääriä kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä niin että eksyttävät jos mahdollista, valitutkin.

 

 Vapahtajamme varoitti hyvin selvästi myös tulevasta Antikristuksesta, sanayhteys puhuu miespuolisesta henkilöstä, ei ideologiasta, uskonnosta, opista tai instituutiosta.

 

Mt.24:15

Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen josta on puhuttu  profeetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa (Temppelissä) - joka tämän lukee se tarkatkoon.

Mk.13:14 Mutta kun näette hävityksen kauhistuksen seisovan siellä missä ei pitäisi - joka tämän lukee se tarkatkoon.

 

Mk.13: 19 Sillä niinä päivinä on oleva ahdistus jonka kaltaista ei ole ollut hamasta luomakunnan alusta, jonka Jumala on luonut, tähän asti, eikä milloinkaan tule.

Tämä ilmoitus sopi sekä v.70 jKr tapahtuneeseen Temppelin tuhoamiseen että tulevan Antikristuksen esiinmarssiin vihan ajan puolivälissä. Se mihin se ei sovi alkuunkaan on syyrialainen seleukidiruhtinas Antiokus Epifanes IV:ään, joka makkabealaisaikana v.167 eKr häpäisi Temppelin uhraamalla siellä sian sekä pystyttämällä sinne Zeus-jumalan patsaan. Jeesus itse vahvistaa tämän kohdan liittyvän ennen kaikkea eskatologiseen aikaan, ahdistuksen aikaan, suureen ahdistukseen jonka kaltaista ei ole milloinkaan aikaisemmin ollut eikä sen jälkeen milloinkaan tule. Ymmärrämme että kyse on jostakin vielä meidän edessämme olevasta tapahtumasarjasta.

 

Paavali kirjoittaa tulevasta Antikristuksesta usein, seuraavassa Tessalonikan seurakunnalle jossa oli ilmeisesti levinnyt sellainen harhakäsitys että Herran päivä olisikin jo tullut ja he jääneet sen ulkopuolelle. (Raamattu kansalle käännös)

 

2.Tess.2:1-12

Mutta mitä tulee meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen ja kokoontumiseemme Hänen luokseen, me pyydämme teitä veljet....ettette heti menetä malttianne ettekä anna minkään hengen tai sanan tai minkään muka meidän lähettämämme kirjeen pelästyttää itseänne, ikään kuin Herran päivä olisi jo käsillä... Älkää antako kenenkään millään tavalla eksyttää itseänne. Ensin näet tapahtuu luopumus ja ilmestyy laittomuuden ihminen, kadotuksen lapsi.... tuo vastustaja, joka korottaa itsensä yli kaiken, mitä Jumalaksi tai palvottavaksi kutsutaan, niin että hän asettuu Jumalan Temppeliin ja julistaa olevansa Jumala..... Ettekö muista, että puhuin teille tästä kun olin vielä luonanne?.... Ja te tiedätte, mikä häntä nyt pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy.... Laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, kunhan vain poistuu tieltä se joka vielä pidättää..... Silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava suunsa henkäyksellä ja tuhoava tulemuksensa kirkkaudella.... Tuon laittoman tuleminen tapahtuu Saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla tunnusteoin ja ihmein, ... kaikin vääryyden viettelyksin niille jotka joutuvat kadotukseen, koska he eivät ottaneet vastaan rakkautta totuuteen voidakseen pelastua. ... Siksi Jumala lähettää heille voimakkaan eksytyksen, niin että he uskovat valheeseen. ... jotta kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuuteen vaan ovat mieltyneet vääryyteen.

 

Vastaansanomattoman voimakasta selontekoa lopun ajan tapahtumista. Paavali viittaa sekä seurakunnan ylösottoon että Kristuksen paluuseen fyysisesti maan päälle. Tuleva Antikristus ja hänen ilmaantumisensa saa paljon huomiota osakseen, kyse on selvästi ihmisestä, Saatanan vaikutuksesta voimansa ja valtansa saavasta ihmisestä. Samalla hän ilmoittaa myös että Antikristus ei ilmaannu ennen kuin sitä pidättävä voima on otettu pois, ymmärrän kyseessä olevan seurakunnan kautta vaikuttava Pyhä Henki. Siis seurakunta temmataan pois ennen kuin Antikristuksen aika voi alkaa. Tässä tulee nyt huomata se, että Pyhä Henki ei tietenkään poistu vaikuttamasta vaikka nykyinen morsiusseurakunta otetaan taivaallisiin asumuksiin Jeesuksen luokse.

 

Lopuksi Paavali toteaa saman kuin Daniel aikaisemmin ja Johannes myöhemmin, Antikristuksen tuhon Kristuksen näkyvän paluun  jälkeen, ja varoittaa samalla tulevia sukupolvia eksytyksistä joilla myös uskovien uskollisuus sanaan koetellaan.

 

 

5. Milloin hän astuu esiin maailman näyttämölle?

 

En lähde arvioimaan aikaa eikä hetkeä, ne eivät kuulu tällaisen tarkastelun piiriin. Mutta aikain merkkien ja Raamatussa ilmoitettujen tapahtumien seuraaminen antaa viitteitä niistä olosuhteista jotka mahdollistavat tällaisen "supermiehen" esiintulon. Koska Antikristuksen vaikutus keskittyy pääasiallisesti vihan aikaan, siis Danielin 70. vuosiviikon tapahtumiin ja jotka liittyvät kiinteästi myös Israelin tuleviin kohtaloihin on selvää että Israel valtiona tulee olla perustettu ennen sitä. Sehän tapahtui v.1948 ja toinen kulminaatiopiste v.1967 jolloin Israel palautti takaisin Jerusalemin ja etenkin Vanhakaupungin ja Temppelivuoren.

Paavalin mainitsema "pidättävä voima" estää kuitenkin tätä laittomuuden ihmistä nousemasta siihen asemaan josta profeetat ja Ilm. kertovat. Kuten mainitsin niin itse olen päätynyt siihen lopputulokseen että pidättäjä on nykyinen uudestisyntynyt Kristuksen seurakunta, ruumis johon Hän on itse sitoutunut antamalla Pyhän Hengen sekä opettajaksi että voimaksi toteuttaa antamaansa lähetyskäskyä.

 

Laittomuuden salaisuus on myös jo vaikuttamassa, liberaaliteologia ja uususkonnot, islam ym ovat ottamassa yhä suurempaa otetta ihmiskunnan ajatusmaailmassa ja himmentämässä samalla ja jatkuvasti Raamatun arvovaltaa. Aikanaan pakanoiden täysi luku on tuleva sisään kuten Paavali ilmaisee Rm.11:25-27 (Saarisalon  mukaan) ja sen jälkeen morsiusseurakunta otetaan pois tuuliin ja pilviin Herraa vastaan.

 

Veljet, jotta ette olisi oman viisautenne varassa, en tahdo pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta: että Israelia on osaksi aikaa kohdannut paatumus, hamaan siihen asti kunnes pakanain täysi luku on tullut sisälle. .. Niin koko Israel on tuleva autuaaksi niin kuin kirjoitettu on: Pelastaja tulee Siionista ja Hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista. ... Tämä on Minun liittoni heille kun otan pois heidän syntinsä.

 

Tämä on se pidättävä voima joka luo maailmaan hengellisen tyhjiön ja mahdollistaa uuden Antikristillisen vaikuttajan esiinmarssin. Maailma tarvitsee johtajan, seurakunta ei ole enää levittämässä hyvää sanomaa Kristuksesta ja sen tyhjiön on sielunvihollinen valmis täyttämään omilla opeillaan. Kaikilla vääryyden viettelyksillä ja tunnusteoilla joista mainittiin 2.Tess.2:10-12. Ilm.6:2 mainitsee tästä valkoisella hevosella ratsastavasta voittajasta jolla oli jousi kädessään. Vertailun vuoksi on todettava että Kristuksen aseena ei milloinkaan mainita jousta, Sanan miekka on aina riittänyt. Jousi onkin Raamatussa perinteisesti kuvattu tuomion ja vallan aseena, jousi ilman nuolia näyttäisi merkitsevän sitä että Antikristuksen valta on aluksi poliittista ja muuttuvan vasta myöhemmin myös sotilaalliseksi. Tämä valkoisen hevosen ratsastaja tulee saamaan aikaan "rauhan" Lähi-itään, siis ainakin Israelin ja sen naapurien välillä, kyse on ilmeisesti rauhaan pakottamisesta sillä islamilainen maailma ei hevin hyväksy juutalaista temppeliä itselleen pyhänä pitämällään Temppelivuorella. Rauha on kuitenkin hyvin lyhytkestoinen, vain mainittu 3½ vuotta vaikka sopimus tehdäänkin seitsemäksi vuodeksi.

 

Kun otamme jälleen esille Danielin kirjan ja vuosiviikot, huomaamme että hän tekee vahvan sopimuksen yhden viikon ajaksi. Sopimus tehdään Antikristuksen ja Israelin kansan välillä sillä koko vuosiviikkoprofetia käsittelee nimenomaan Jumalan ja Israelin välistä suhdetta. Se on säädetty sinun kansallesi ja pyhälle kaupungillesi.

 

Eräs tämän sopimuksen ehdoista mahdollistaa kolmannen temppelin rakentamisen ja uhritoimitusten aloittamisen Jerusalemin Temppelivuorella. Näin ortodoksijuutalaisuus ajattelee palauttavansa Jumalan mielisuosion Israelia kohtaan aloittamalla VT:n uhritoimitukset. (Kaikki materiaali, puvusto, välineistö, kosher-puhdas karjarotu yms ovat jo valmiina). Kolmas Temppeli rakennetaan salamavauhdilla Temppelivuorelle, se on mahdollista jo nyt mutta mahdotonta nykyisen islamilaisen valtakeskittymän hallitessa Temppelivuorta. Muslimit joutuvat kuitenkin taipumaan uuden maailman hallitsija edessä ja juutalaiset rakentavat temppelinsä. Sitä onnea ja autuutta kestää tasan 3½ vuotta. Danielin mukaan vuosiviikon puolivälissä hän lakkauttaa ruokauhrin ja teurasuhrin, astuu sisälle Temppeliin ja julistaa olevansa Jumala, siis ainoa palvonnan kohde. Kuten 2.Tess.1 asian ilmaisee. Se aloittaa myös vihan ajan toisen puoliskon, eli 3½ vuoden jakson joka on oleva koko maailmanhistorian kauheina aikaa, kuten Jeesus itse asian ilmaisi. Se on oleva sitä Jaakobin ahdistuksen aikaa josta profeetta (Jer.30:7)puhui.

 

Tuo jakso aloittaa myös Googin sodan, Hes.38-39, (Ilm.6: 4 tulipunainen ratsastaja) uskovien vainot, juutalaisvainot ja kaiken sen pahan mitä sielunvihollinen voi saada aikaan tietäessään että sillä on vain vähän aikaa jäljellä.  Ilm.12:7-12, 17.

 

 

6. Seurakunta ja Israel lopun ajassa.

 

Antikristuksen esiintulolla ja seurakunnan ylösotolla on selvä raamatullinen synergialinja. Toisen poisottaminen mahdollistaa toisen esiintulon. Kysymys joka tässä yhteydessä nousee väistämättä esiin on tietenkin se, että kuka sitten levittää evankeliumia vaivan ajan seitsemänä vuotena jos seurakunta ei enää ole maan päällä.

 

Vastaus löytyy sekä Danielilta että Ilmestyskirjasta. Daniel mainitsee että ko 490 vuoden jakso on säädetty Jumalan ja Israelin kansan väliseen suhteeseen, siis myös pappeuden osalta, Jumalan tahdon ja ilmoituksen levittämisen osalta. (Te olette Minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa).

 

Tämä pappeustehtävä otettiin heiltä pois (Hoos.4:6-7) ja siirrettiin seurakunnalle (1.Piet.2:6-10), nyt me olemme Jumalan pappeja ja pyhää väkeä pitääksemme esillä hyvää sanomaa Kristuksesta. Se on se tehtävä jota seurakunta, globaali Kristuksen ruumis tekee kunnes evankeliumin, Jumalan tahdon ilmoittamisen viestikapula palautetaan jälleen heille joille se oli alkujaan tarkoitettukin, juutalaisille.            

 

Tässä Ilm. 7:1-8 osoittaa meille keistä on kyse. 144.000 juutalaista, 12.000 kahdestatoista eri Israelin kansan heimosta sinetöidään elävän Jumalan sinetillä ja he jatkavat evankeliumin levittämistä siitä mihin se seurakunnalta jäi. Samalla he joutuvat Antikristuksen vainon kohteeksi. Tämä sinetöiminen tapahtuu ennen kuin mikään Ilmestyskirjan vitsauksista ja tuomioista kohtaa maanpiiriä (Ilm.7:1-3).

 

Israel joutuu vainojen kohteeksi kieltäytyessään kumartamasta Temppeliin astunutta ja Jumalalle kuuluvaa palvontaa vaativaa Antikristusta. On valitettavaa että tuo kansa ei päässyt vieläkään lepoonsa ja rauhaan Jumalan kanssa vaikka he niin uskoivatkin aloittaessaan uudelleen uhritoimitukset. Meidän on pakko muistuttaa itseämme siitä että kaikkien Raamatun profetioiden tulee täyttyä, myös niiden jotka ovat ikävää luettavaa. Myös seuraava Sakarjan kirja profetia odottaa vielä täyttymystään. 13:8-9

 

Ja näin on käyvä koko maassa (aretz), sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle. ... Ja sen kolmannen osan Minä vien tuleen; Minä sulatan heidät niinkuin hopea sulatetaan ja koettelen heitä niinkuin kultaa koetellaan. He huutavat avuksi Minun nimeäni ja Minä vastaan heille. Minä sanon: se on Minun kansani ja se sanoo: Herra minun Jumalani. 

 

 Tämä profetia ei ole vielä toteutunut! Se ei tarkoita holokaustissa tapahtunutta kansanmurhaa sillä silloin tuhottiin 1/3 osa juutalaisesta väestöstä, ei 2/3 osaa ja toiseksi, sana aretz - tarkoitta itsenäistä Israelia valtiona, se syntyi vasta natsivainojen jälkeen. Tämän myöntävät myös rabbit jotka jos kutka, näkisivät tämän kuuluvan historiaan. Jaakobin ahdistus tulee olemaan hirvittävää aikaa Israelille, se tulee olemaan vaikeaa myös kristityille sillä heitä kuolee tuolloin sankoin joukoin eri ahdistuksissa ja vainoissa.

 

Antikristuksen aisaparina tuona vihan aikana tulee olemaan "väärä profeetta", hänen sanotaan nousevan maasta. Ilm.13:11 kertoo että maasta (kr.ges = hepr. aretz) nousee toinen  peto (tarkalleen: toinen samanlainen), ja yhdessä ne saavat aikaan kaikenlaisia ihmeitä jotka villitsevät maan päällä asuvat ihmiset. Sanayhteys antaa ymmärtää että ainakin väärä profeetta olisi etniseltä taustaltaan juutalainen, mahdollisesti ainakin osittain sitä on myös itse Antikristus. Juutalaiset ovat tunnetusti epäluuloista kansaa, he eivät ole oppineet luottamaan muihin kansallisuuksiin joten on luontevaa että he uskovat tällaiseen "messiaaniseen" hahmoon joka kykenee lisäksi vielä vakuuttamaan heidät erilaisilla ihmeillään.

 

Nämä kaksi saavat aikaan erään vihan ajan ilmiön, nimittäin ns Pedon merkin, joka on aiheuttanut harmaita hiuksia ihmisille jo vuosisatojen ajan. Mitä se tarkoittaa? Mikä se on? Kuka sen ottaa? Milloin se otetaan? Ja lisäksi useita muita variaatioita liittyen aiheeseen. Alkutekstin huolellinen lukeminen auttaa ymmärtämään:                               

 

 Ilm.13:11-18                                                         

 Näin että toinen peto nousi maasta ja sillä oli kaksi sarvea niin kuin karitsalla ja se puhui niin kuin lohikäärme. .. Se käyttää kaikkea ensimmäisen pedon (Antikristuksen) valtaa sen edessä ja saattaa maan  ja siinä asuvaiset palvomaan ensimmäistä petoa, jonka kuolinhaava parani. ... Tekee suuria ihmeitä, niin että saa tulenkin lankeamaan taivaasta ihmisten nähden. ... Villitsee maan päällä asuvaisia niillä ihmeillä joita sen annettiin tehdä pedon edessä. Opettaa maan päällä asuvaiset tekemään kuvan pedolle jossa oli miekan haava ja joka virkosi. ... Sille annettiin valta antaa pedon kuvalle henki, jotta pedon kuva puhuisikin ja saisi aikaan että kaikki, pienet, suuret, rikkaat ja köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan (siis itse) merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ... ja ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki, pedon nimi tai sen luku. ... Tässä on viisaus. Jolla on ymmärrys, laskekoon pedon luvun; sillä se on ihmisen luku, ja se on kuusisataakuusikymmentäkuusi.

 

Useimmissa käännöksissä asia on ilmaistu hieman omituisesti, kyse on siis sekä merkin ottamisesta että itse pedon merkistä. Sanan merkki jälkeen on laitettu kaksoispiste jota alkutekstissä ei edes ole. Näin asia ymmärretäänkin siten että käteen tai otsaan laitettava merkki olisi joko pedon nimi tai sen nimen luku. Teksti sanoo kuitenkin selvästi että merkki otetaan itse, vapaaehtoisesti ja se seuraa pedon kumartamista, siis palvontaa ja sitoutumista Jumalan vastustajan ja sielunvihollisen seuraajaksi.

 

Yhtälailla käteen tai otsaan laitetaan joku seuraavista: merkki (mikä se sitten onkaan), tai pedon nimi tai sen nimen luku. Nimi voi olla mikä tahansa tunnus joka sitoon vastaanottajansa sen antajaan, nimen luku on ehkä helpompi ymmärtää. Sana sanoo että luku on 666 ja se on ihmisen luku. Jumalan ja siis taivaallinen luku on aina 7, siten Pyhä Kolminaisuus, Isä, Poika ja Pyhä Henki muodostaisivat luvun 777. Vastaavasti epäpyhä allianssi, Sielunvihollinen, Antikristus ja väärä profeetta muodostaisivat ihmisen luvun 666. Tämä siis eräänä selitysmallina joka kuitenkin vastaa hyvin alkutekstin tarkoitusta. Tulkoon samalla todetuksi että pankkikortti tai tv eivät ole pedon merkkejä eikä niistä kannata sellaista edes yrittää tehdäkään.

 

 

 

7.Yhteenveto.

 

Tulevan Antikristuksen ja vihan ajan tunnusmerkkejä:

- Hän on miespuolinen henkilö, mahdollisesti Kreikan tai Syyrian juutalainen, joka tulee näkyvästi mukaan maailmanpolitiikkaan seurakunnan tempauksen jälkeen.

- Hän tulee olemaan Euroopan tulevan Liittovaltion johtaja, joka kaappaa vallan kolmelta liittolaisvaltiolta valtaannousunsa yhteydessä.

- Hänen esiintulonsa jälkeen jumalanpilkka ja uusnatsismi sekä uskovien vainot tulevat lisääntymään voimakkaasti.

- Hän hallitsee Euroopan Liittovaltiota täydellisesti.

- Hän saa aikaan "rauhan" Lähi-itään, sen seurauksena ortodoksijuutalaiset saavat rakentaa temppelin Jerusalemin Temppelivuorelle ja aloittaa siellä uudelleen vt:n malliset uhraamistoimenpiteet.

- Koko maailma tulee ihmettelemään hänen suunnatonta valtaansa.

- Hän tulee vaatimaan itselleen Jumalalle kuuluvaa palvontaa.

- Hän tulee pilkkaamaan avoimesti Jumalaa ja ylöstemmattua seurakuntaa.

- Ensimmäinen 3½ vuoden jakso tulee olemaan rauhallisempaa aikaa juutalaisia kohtaan, toisen jakson alkaessa sielunvihollinen heitetään alas taivaasta ja samalla alkaa ihmiskunnan historian tuhoisin jakso joka päättyy vasta Kristuksen näkyvään paluuseen.

- Häntä tulee avustamaan toinen samanlainen peto (kr.theriu- julma, epäinhimillinen ihminen) jota Raamattu kutsuu nimellä väärä profeetta.

- Tämä väärä profeetta tulee jäljittelemään ihmeitä ja merkkejä, siis Pyhän Hengen työtä.

- Antikristukselle tehdään näköispatsas tai vastaava ja hän vaatii että sitä palvotaan häntä itseään esittävänä Jumalana.

- Hän saa ihmiset kumartamaan, (sitoutumaan) itseensä ja siis hänen kauttaan itse sielunviholliseen.

- Sen seurauksena ihmiset ottavat vapaaehtoisesti jonkun merkin joka takaa heille yhteiskuntakelpoisuuden.

- Hän surmauttaa kaikki jotka eivät ota merkkiä.

- Hän saa samalla Jumalan vihan ja kadotustuomion niiden ihmisten ylle jotka tulevat olemaan hänen seuraajiaan.

- Hänestä tulee lyhyeksi aikaa maailman mahtavin sotapäällikkö ja hän kokoaa kaikki maan armeijat sotimaan itseään Kristusta vastaan.

- Kristus tuhoaa hänen joukkonsa ja hänet itse, väärä profeetta sekä sielunvihollinen otetaan kiinni ja heitetään tuliseen järveen.

 

Luettelo ei ole suinkaan täydellinen mutta antanee osviittoja siitä millainen tuleva Antikristus on, mitä hän saa aikaan ja mikä on oleva hänen kohtalonsa.  

 

 © 2008 Reijo Telaranta • yhteystiedot
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin