Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Lue koko psalmi 23

11. Timo Lehtikari: Oikea jumalanpalvelus - sanoista tekoihin

Timo Lehtikari

 

 

OIKEA JUMALANPALVELUS – SANOISTA TEKOIHIN

 

 

 

Luento helposti tulostettavassa muodossa.pdf 

 

 

 

 

Mikä on oikea Jumalanpalvelus? Raamattu antaa meille siihen vastauksen, joka kiteytettynä voisi olla vaikkapa seuraava: Elävä uskonyhteys Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ja lähimmäisen rakastaminen, sekä vaeltaminen Jumalan ennalta valmistamissa teoissa.

 

”Jos joku luulee olevansa Jumalan palvelija mutta ei pysty hillitsemään kieltään, hän pettää itsensä ja hänen jumalanpalveluksensa on turha. Puhdasta, Jumalan ja Isän silmissä tahratonta palvelusta on huolehtia orvoista ja leskistä, kun he ovat ahdingossa, ja varjella itsensä niin, ettei maailma saastuta.”

(Jaak. 1:26-27)

 

USKO EI SYNNY TEKEMÄLLÄ, VAAN USKO SYNNYTTÄÄ TEKEMISEN

 

Uskomme on Jumalan meille antama lahja, Kristuksen sovitustyön tähden. Emme voi millään omilla teoillamme tehdä itseämme paremmaksi, Jumalalle kelpaavaksi. Vaikka tekisimme miten paljon hyvää, ei se johda uskomme lisääntymiseen. Mikään tekeminen tai puuhastelu ei sovita rikkomuksiamme Jumalan silmissä.

Jeesuksen antama esimerkki saa Pyhän Hengen kautta meissä aikaan halun huomioida toisia ja heidän tarpeitaan. Hyvät teot (vanhurskauden teot) ovat seurausta uskosta. Jos uskosi on ”viilentynyt”, tai jos et vielä ole ottanut Jeesusta vastaan elämäsi Herraksi, voit tehdä sen nyt. Jumalan sana vakuuttaa: ”Lähestykää Jumalaa, niin Hän lähestyy teitä”… (Jaak. 4:8)

 

”Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niinkuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat."  (Joh. 7:38)

 

 

 TOINEN TOISEMME PALVELEMINEN

 

Apostoli Paavali opettaa…

 

”Me emme saa lyödä laimin seurakuntamme yhteisiä kokouksia, niin kuin muutamilla on tapana, vaan meidän tulee rohkaista toisiamme, sitä enemmän mitä lähempänä näette Herran päivän olevan.” (Hepr. 10:25)

 

Oma seurakuntayhteytemme tulee olla kunnossa. Seurakunta on paikka, jossa meitä varustetaan ja myös itse saamme varustaa muita eri palvelutehtäviin. Jos et ole löytänyt seurakuntaasi, olet vaarassa eksyä ja sitä kautta jäädä hedelmättömäksi. On tärkeää, että saat omassa seurakunnassasi tervettä Jumalan sanan opetusta ja opastusta  kristittynä elämiseen ja palvelemiseen. 

 

Jeesus on seurakunnan pää ja me jokainen olemme seurakuntaruumiin jäseniä. Apostoli Paavali opasti korinttolaisia siitä, mitenkä tulee viettää yhteistä kokoontumista, jotta kaikki saisivat rakentua ja vahvistua Kristuksen seuraajina, opetuslapsina ja palvelijoina.

 

 ”Mitä tämä siis tarkoittaa, veljet? Kun kokoonnutte yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa: laulu, opetus tai ilmestys, puhe kielillä tai sen tulkinta. Kaiken on tapahduttava yhteiseksi parhaaksi.”  (1 Kor. 14:26.)

 

Jokaisella on jotain annettavaa muille opetukseksi ja rohkaisuksi Pyhän Hengen johdattamana. Arvostelu, toisen vähättely ja vikojen etsiminen eivät ole Pyhän Hengen työtä, vaan niiden takana on sielunvihollisen toiminta. Hänen strategiansa on vahingoittaa yhteyttä ja murentaa rohkeutta palvella Jumalaa ja lähimmäistä. Meidän uskovien tehtävänä on rohkaista toisiamme totuudenmukaisesti käyttämään niitä lahjoja, joita olemme  saaneet Jumalalta.

 

Aktiivisuus voi joskus tuoda mukanaan taitamattomuutta. Virheiden pelko ei saa kuitenkaan johtaa siihen, että kiellämme Pyhän Hengen toiminnan kokouksissamme ja palvelutehtävissämme. Kaikkea tulee kuitenkin arvioida Jumalan Sanan pohjalta ja hylätä se, mikä ei ole hyödyksi eikä rakenna.

 

Jokaisella seurakunnan jäsenellä tulisi olla oma tehtävänsä. Tämän toteutuminen ei ole aina helppoa. Jumala haluaa sinut työhönsä juuri niillä lahjoilla, joita olet saanut synnyinlahjoinasi ja Pyhän Hengen antamina armolahjoina. Sinun ainutkertainen persoonallisuutesi on arvokas seurakunnalle ja Jumalan valtakunnan työlle. Jumala on varannut ja suunnitellut mielenkiintoisen elämän ja palvelutehtävän jokaiselle, joka haluaa kulkea Hänen kanssaan. Jumalan työhönottohaastattelu johtaa aina ”pysyvään työsuhteeseen”.  Tehdessäsi erilaisia valintoja tulisi kaikki tapahtua rukouksessa Jumalalta apua ja ohjausta pyytäen. MUISTA! Jumalalle on kaikki mahdollista.

 

Suhdettamme Jumalaan voi verrata pienen lapsen kasvamiseen aikuisuuteen.

 

Niin Jeesus sanoi: "Antakaa lasten olla, älkääkä estäkö heitä tulemasta minun tyköni, sillä senkaltaisten on taivasten valtakunta." (Matt. 19:14)

 

 

TOINEN TOISEMME RAKASTAMINEN

 

Jeesus puhuu paljon toistemme rakastamisesta. Rakkaus on elämää ja uskoa ylläpitävä voima. Rakkaus synnyttää myös halun auttaa ja palvella toisia.

 

”Minä annan teille uuden käskyn: rakastakaa toisianne! Niin kuin minä olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toistanne. ” (Joh.13:34)

 

Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat neuvonpitoon. Sitten yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta pannakseen hänet koetukselle: "Opettaja, mikä on lain suurin käsky?"

 

Jeesus vastasi: "Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat." (Matt. 22:34-40)

 

”Rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi”. Tämä Jeesuksen antaman kaksoiskäskyn toinen osa jää joskus vähemmälle huomiolle sentähden, että se on meille ihmisille niin vaikeaa. Useimmiten esteenä on itsekkyys ja itsekeskeisyys. Joskus esteenä voi olla, että emme kykene rakastamaan ja hyväksymään itseämme ja tästä syystä rakkaus lähimmäisemmekään suuntaan ei toimi. Jumalan tahto on, että hyväksyisit itsesi juuri sellaisena persoonana kuin olet. Hänkin on hyväksynyt sinut täydellisesti ja kokonaan Jeesuksessa Kristuksessa. Väärä tyytymättömyys itseen kuluttaa sielullisia resurssejamme ja sitä kautta vaikuttaa myös henkeemme. Pahimmassa tapauksessa se synnyttää kapinamieltä Jumalaa kohtaan. Ymmärrys siitä, että Jumala on luonut meidät jokaisen erilaisiksi, tulisi olla yhteyden lähtökohtana! Jumalan täydellinen rakkaus Jeesuksessa Kristuksessa karkottaa kaiken pelon.

 

 

JUMALAN PALVELUKSESSA ELÄMINEN

 

 Tärkein jumalanpalveluksemme on, että otamme uskossa vastaan Jumalan armon, Jeesuksen Kristuksen. Sen jälkeen Jumala odottaa meidän olevan kuuliaisia Hänen Sanalleen, lähtevän liikkeelle ja omalla elämällämme edistävän Jumalan valtakunnan tulemista ihmisten keskuuteen.

 

Toisten pyyteetön auttaminen on myös Jumalan tahdon mukaista jumalanpalvelusta, josta kunnia kuuluu yksin Hänelle. Myös meidän käytöksemme ja puheemme tulisi olla uskomme ja evankeliumin arvon mukaista.

 

Jeesus opettaa meille oikean Jumalanpalveluksen sisällön:

 

”Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa.  Minun oli  jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut.  Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle: Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? (Matt. 25:35-37)

 

”Kuningas vastaa heille: 'Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.” (Matt. 25:40)

 

 

OMAN PALVELUTEHTÄVÄN LÖYTÄMINEN

 

Jumalan tahto jokaisen elämässä on, että Pyhä Hengen ohjaamina voisimme olla muille avuksi ja toistemme rohkaisemana löytäisimme meille sopivat palvelutehtävät. Uskossa kasvaminen ja oman palvelutehtävän löytäminen on koko elämän mittainen prosessi. Kasvuun kuuluu myös erilaisia ajanjaksoja: tehtävään valmistavia  jaksoja, itse tehtävän toteutusta, lepovaiheita ja siirtymistä tehtävästä toiseen. 

 

Meillä kaikilla on yksi perustehtävä. Edelliset sukupolvet ovat jättäneet meille oman hengellisen perinnön vietäväksi eteenpäin. Meidän tehtävämme on siirtää sitä edelleen tuleville sukupolville vanhempina ja isovanhempina.

 

Oman palvelutehtävän löytämiseen on monta tapaa.

 

·     Kokeile. Jos et tee mitään, et tiedä myöskään omia kykyjäsi.

 

·     Yritä. Jos et yritä, et tiedä mihinkä pystyt.

 

·     Lähde matkaan. ”Purjehdi” elämäsi ulapoille Kristuksen kanssa.

 

Jos yrityksesi ei suju hyvin, kutsu sitä vaikka ”kokeiluksi”, joka on vienyt sinut jälleen lähemmäksi omien lahjojesi löytämistä. Jos mitään ei tapahdu, odota kärsivällisesti Jumalan aikaa rukoillen. Jeesus lähetti opetuslapsensa työhönsä vasta, kun Hän oli opettanut heitä selviytymään työn vaativuudesta.

 

Toistemme tukeminen ja arvostamisen voit aloittaa pienin teoin.  Tärkeintä on, että teet tietoisen valinnan muuttaa suhtautumistasi muihin. Muista, että halu palvella lähimmäisiä on yksi Jumalalta saaduista armolahjoista.  On myös tärkeää, että rukoilemme srk:n työntekijöiden puolesta, että he täyttyisivät Pyhällä Hengellä. Armolahjojen käyttämisen harjoittelua voi toteuttaa pienissäkin ryhmissä, vaikka armolahjat ovat tarkoitettu koko seurakunnan rakentumiseen. Raamatusta löytyy yli 30 erilaista armolahjaa, joiden välityksellä Jumalan Pyhä Henki varustaa omiansa erilaisten tehtävien tekemiseen. MUISTA!! Jumalalla haluaa käyttää sinun puhekykyäsi, käsiäsi, jalkojasi ja varallisuuttasi tänäänkin.

 

”Se, joka kuulee sanan mutta ei tee sen mukaan, on kuin mies, joka kuvastimesta katselee omien kasvojensa piirteitä. Hän kyllä tarkastelee itseään, mutta poistuttuaan hän unohtaa saman tien, millainen on Jumala, joka kutsuu jokaista eläväksi jäseneksi omaan seurakuntaruumiiseensa.” (Jaakob 1:22-24)

 

On olemassa vaara, että oma itsekeskeisyytemme ja ”haavamme” estävät tai viivyttävät Jumalan suunnitteleman palvelutehtävän toteutumisen elämässämme. Esteeksi tai hitaustekijäksi voi tulla oma ajankäyttömme. Meillä jokaisella on elämässämme joukko ”aikavarkaita”; TV, harrastukset, ylityö, seurakunnassa ”puuhastelu” jne. Jääkö meille riittävästi aikaa esim. Sanan tutkimiseen, rukoukseen, yhdessäoloon perheen kanssa ja pystymmekö varustautumaan ruumiillisesti, psyykkisesti ja hengellisesti riittävästi uusien haasteiden edessä.

 

”Mutta jos toivomme, mitä emme näe, niin me odotamme sitä kärsivällisyydellä. Samoin myös Henki auttaa meidän heikkouttamme. Sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoileman, niin kuin rukoilla tulisi, mutta Henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä Hengen mieli on, sillä Henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä.”  (Room. 8:25-27)

 

Emme myöskään saisi pettyä, jos Jumalan antamat lahjat tai johdatus ovat erilaisia kuin itse olemme toivoneet tai odottaneet. Joskus Jumala sulkee oven edessämme ja omat suunnitelmamme ja haaveemme särkyvät. Saatamme kiukutella Jumalalle siitä, ettei Hän täyttänyt pyyntöäni. Kuitenkin

 

”Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette niin kuin on hänen hyvä tarkoituksensa.” (Fil. 2:13.)

 

Jumala on luvannut pitää huolen tiemme suunnasta oman nimensä tähden. Jos elämämme on menossa väärään suuntaan, Hän varoittaa meitä siitä omalla tavallaan. Joskus varoitukset tuntuvat kipeiltä ja ahdistuksen hetkellä niitä on vaikea ymmärtää. Vastoinkäymisemme ja pettymyksemme katkeroittavat tai kasvattavat meitä Jumalan armon tuntemiseen. Me saamme Daavidin tapaan luottaa täydellisesti Jumalan johdatukseen

 

”Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään; virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden.” (Ps. 23:1-3)

 

Venettä voi ohjata peräsimellä, vain kun vene on liikkeellä. Samalla tavoin Jumala on luvannut johtaa niitä, jotka kulkevat rukoillen. Jumala on valmistanut Jeesuksessa Kristuksessa meille turvallisen tien kulkea. Hän on ”merkinnyt ”sanansa kautta turvallisen reitin, jota pitkin voimme kulkea hänen opastamanaan. Jumalan Sanan valaisema omatunto on meidän kompassimme tai GPS-laitteemme. Kun kuljemme rukoillen ja Pyhän Hengen johdatusta elämäämme ja valintoihimme pyytäen saamme uskoa, että Pyhä Henki kuljettaa Jumalan ennalta valmistamissa teoissa. Meille jokaiselle Jumala on laatinut hyvin henkilökohtaisen matkasuunnitelman, jonka voimme löytää.

 

ENNALTA VALMISTETUISSA TEOISSA VAELTAMINEN

 

”Jos meillä olisi yhtä suuri halu tehdä Jumalan tahto, kuin tietää se, me tietäisimme, mikä on Jumalan tahto.” (Afrikassa toiminut lähetyssaarnaaja Ralf Davids on sanonut)

 

”Ongelmamme ei ole niinkään se, että etsimme johdatusta, kuin se, että sivuutamme Jumalan tahdon”. (Leslie Flynn)

 

Kyselemme ”kevyesti” Jumalan tahtoa ja kuitenkin päätämme itse, haluammeko toteuttaa sen. Enkeli ilmestyi Neitsyt Marialle ja kysyi haluaako hän olla Herran palvelija. Silloin Maria sanoi:

 

"Minä olen Herran palvelijatar. Tapahtukoon minulle niin kuin sanoit. Niin enkeli lähti hänen luotaan.”

 (Luuk. 1:38.)

 

Maria halusi olla kuuliainen seurauksista välittämättä. Maria ei ajatellut, mitä kaikkea kamalaa hänelle voisi tapahtua, vaan luotti Jumalan kutsuun ja lupaukseen. Näin meidänkin tulisi tehdä.

 

”Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. ” (Jeremia 29:11.)

 

”Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, ja minun tahtoni on, että te lähdette liikkeelle ja tuotatte hedelmää, sitä hedelmää joka pysyy. Kun niin teette, Isä antaa teille kaiken, mitä minun nimessäni häneltä pyydätte.

 

Tämän käskyn minä teille annan: rakastakaa toisianne.” (Joh. 14:16-17)

 

 

PYHÄN HENGEN AVULLA ONNISTUMINEN

 

Apostoli Paavali kirjoittaa Galatalaiskirjeen viidennessä luvussa Pyhän Hengen hedelmästä, joka meidän elämässämme tulisi päästä esille. Hengen hedelmässä on ”yhdeksän makua”. Niitä ovat  rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Hengen hedelmän kasvaminen on seurausta siitä mitä Jumala saa meissä aikaan Sanansa, rukouksen, seurakuntayhteyden  ja uskossa vaeltamisen kautta. Se on perusta, jolle Pyhä Henki laskee armolahjansa palveluskäyttöä varten. Armolahjat ovat kuin työkalukokoelma seurakunnan ja yksilöuskovien kasvua varten. Ne kehottavat, rohkaisevat ja lohduttavat meitä, jotka olemme panneet toivomme Kristukseen. Ne eivät ole annettu itseämme varten, vaan ne ovat tarkoitettu muita varten.

 

”Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulinneet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. Jos me elämme Hengen varassa, meidän on myös seurattava Hengen johdatusta. Emme saa tavoitella turhaa kunniaa emmekä ärsyttää ja kadehtia toisiamme.” (Gal. 5:22-26)

 

Rakkauden kautta vaikuttava usko ei jää koskaan hedelmättömäksi. Pyhä Henki ohjaa sinua hyvin henkilökohtaisesti.

 

"Minä opetan sinua", sanoo Herra, "minä osoitan sinulle oikean tien. Minä neuvon sinua, katseeni seuraa askeleitasi." (Psalmi 32:8.)

 

Profeetta Jeremia on tästä meille hyvä esimerkki. Jerimialle tuli tämä Herran sana:

 

"Jo ennenkuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennenkuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi." Mutta minä sanoin: "Voi Herra, Herra! Katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori." Niin Herra sanoi minulle: "Älä sano: 'Minä olen nuori', vaan mene, kunne ikinä minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua.” (Jer. 1:5-7)

 

Ajattelepa omaa elämääsi, kuinka paljon erilaisia asioita on sinulle tapahtunut. Ei ole olemassa sattumia tai hyvää tuuria, vaan kaikella on aina jokin tarkoitus!  Mieti mitenkä esim. seuraavat asiat ovat muuttaneet elämääsi: koulutuksesi, ammatin valintasi, puolisosi ”löytyminen”, perheesi, uskoon tulosi, työpaikkasi ja harrastuksesi. Jumalan rakkaus ei pakota tai vaadi tekemään valintoja. Jumala antaa sen sijan meille halun kuulla Hänen ääntänsä.

 

 ”Kaikki miehen tiet ovat hänen omissa silmissään puhtaat, mutta Herra tutkii henget. Heitä työsi Herran haltuun, niin sinun hankkeesi menestyvät. Kaiken on Herra tehnyt määrätarkoitukseen, niinpä jumalattomankin onnettomuuden päivän varalle. Jokainen ylpeämielinen on Herralle kauhistus: totisesti, ei sellainen jää rankaisematta. Laupeudella ja uskollisuudella rikos sovitetaan, ja Herran pelolla paha vältetään. Jos miehen tiet ovat Herralle otolliset, saattaa hän vihamiehetkin sovintoon hänen kanssansa. Parempi vähä vanhurskaudessa kuin suuret voitot vääryydessä. Ihmisen sydän aivoittelee hänen tiensä, mutta Herra ohjaa hänen askeleensa.”  (Snl. 16:2-9)

 

Jumalalla on monta tapaa kertoa mitä Hän haluaa meidän toteuttavan tahtoaan. Raamatun mukaan Jumala puhuu meille luomakunnassaan, Sanassaan ja armolahjojen kautta.  Pyhä Henki käyttää esim. seuraavia armolahjakanavia:

 

Profetioiden välityksellä. Profetiat ja tiedon sanat tulevat Pyhän Hengen antamina. Niitä ei saa sotkea ennustuksiin tai ihmisten oman mielen tuottamiin toivekuviin. Profetiat ja tiedonsanat tulee aina arvostella.  Ole erityisen varovainen yksityisesti saamastasi profetiasta tai tiedonsanoista, jos sitä ei kukaan toinen uskossa oleva ole arvostelemassa Pyhässä Hengessä. Eksymisen vaara on aina olemassa.

 

Unien välityksellä.  Joosefille ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. (Matt.1:20.)

 

Näkyjen kautta. Kun Paavali oli nähnyt tämän näyn, me hankkiuduimme heti lähtemään Makedoniaan, sillä ymmärsimme, että Jumala oli kutsunut meidät julistamaan evankeliumia siellä. (Ap.t.16:10.)

 

Enkelin ilmoittamana. Kun Herodes oli kuollut, Herran enkeli ilmestyi Egyptissä Joosefille unessa ja sanoi: "Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä mukaasi ja palaa Israelin maahan. Ne, jotka halusivat surmata lapsen, ovat kuolleet." (Matt. 2:19-20)

 

Korvin kuultavana puheena. Silloin Herra kutsui Samuelia nimeltä. Hän vastasi: "Täällä minä olen",

juoksi Eelin luo ja sanoi: "Kutsuit minua. Tässä olen." Mutta Eeli vastasi: "En minä kutsunut. Mene takaisin nukkumaan." Samuel palasi vuoteelleen.

 

Olosuhteiden välityksellä. Olosuhteemme muuttuvat niin, että asiamme etenevät kuin itsestään.

 

Oman tahtomisemme kautta. Saamme voimakkaan tahdon tai halun tehdä jotakin. On hyvä kuitenkin ymmärtää, että kaikki tahtomisemme ei välttämättä ole Jumalan tahdon mukaisia. On tärkeä rukoilla ja pyytää ymmärrystä ja varjelusta siihen, ettei vääriä asioita pääse tapahtumaan.

 

Jumalan tahto on, että antaisimme koko elämämme hänen hoitoonsa ja hallintaansa. Jumalan tahto on myös, että vaellamme uskossa ja teemme kaiken Hänen antamastaan rauhasta ja levosta käsin mistään murehtimatta

 

”Sentähden minä sanon teille: älkää murehtiko hengestänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä eivätkä leikkaa eivätkä kokoa aittoihin, ja teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Ettekö te ole paljoa suurempiarvoiset kuin ne? Ja kuka teistä voi murehtimisellaan lisätä ikäänsä kyynäränkään vertaa? Ja mitä te murehditte vaatteista? Katselkaa kedon kukkia, kuinka ne kasvavat; eivät ne työtä tee eivätkä kehrää. Kuitenkin minä sanon teille: ei Salomo kaikessa loistossansa ollut niin vaatetettu kuin yksi niistä. Jos siis Jumala näin vaatettaa kedon ruohon, joka tänään kasvaa ja huomenna uuniin heitetään, eikö paljoa ennemmin teitä, te vähäuskoiset? Älkää siis murehtiko sanoen: 'Mitä me syömme?' tahi: 'Mitä me juomme?' tahi: 'Millä me itsemme vaatetamme?' Sillä tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen Isänne kyllä tietää teidän kaikkea tätä tarvitsevan. Vaan etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttansa, niin myös kaikki tämä teille annetaan. Älkää siis murehtiko huomisesta päivästä, sillä huominen päivä pitää murheen itsestään. Riittää kullekin päivälle oma vaivansa." (Matteus 6:25-34)

 

 

YHTEENVETO

 

·     Usko ei ole omien tekojemme varassa.

 

·     Usko synnyttää halun rakastaa, mikä muuttaa omaa käyttäytymistäsi siten, että voit olla entistä enemmän avuksi muille.

 

·     Jokainen olemme Jumalan silmissä täydellisiä Hänen luomuksiaan.

 

·     Jumalan sanan opetukset ovat tarkoitettuja henkilökohtaisesti vastanotettavaksi. (”Sana on sinua varten”)

 

·     Meille on kuitenkin annettu mahdollisuus päättää haluammeko ottaa vastaan sen, mitä meille on tarjolla; Iankaikkisen elämän.

 

Rukouksemme olkoon: ”Tapahtukoon Sinun tahtosi…”© 2008 Reijo Telaranta • yhteystiedot
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin