Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Lue koko psalmi 23

Puhuvatko Raamattu ja Koraani samasta Jumalasta?

Isä Jumala, Cima da Conegliano, v. 1510-17, Iisalmen kirkon kellotapuli ja moskeija Nigeriasta,

Helsinkiin ollaan puuhaamassa suurmoskeijaa. Yhdysvalloissa monet kirkkojen ja seurakuntien johtajat uskovat, että kristityillä ja muslimeilla on sama Jumala. Eikä ajatus ole monille eurooppalaisillekaan hengellisille johtajille enää vieras . 

Puhutaanko Koraanissa ja Raamatussa samasta Jumalasta? Tätä ratkottiin porukalla Mettämaan Majatalokahveella 26.3.2017.

 

”Muslimit ja kristityt muodostavat reilusti yli puolet maailman väestöstä. Ilman näiden kahden uskonnon tunnustajien välistä rauhaa ja oikeutta maailmassa ei voida saavuttaa todellista rauhaa.” Lainaus on kirjeestä, jonka 138 islamin uskonnollista johtaa lähetti vuonna 2007 suurelle joukolle kristittyjen kirkkojen ja yhteisöjen johtajia. 

 

Tuskinpa kukaan voi vastustaa rauhaa ja oikeudenmukaisuutta. Niinpä muslimijohtajat ja -oppineet saivat vastauksena rakkaudellisen kirjeen, jossa kristinuskon ja islamin yhteyttä rakennettiin rauhan, rakkauden ja sovinnon sekä yhteisen Jumalan nimissä. Kirjeen olivat allekirjoittaneet sadat kristityt pastorit ja hengelliset johtajat.

 

Saksan maakirkossa on päätetty lopettaa lähetystyö juutalaisten parissa. Nyt keskustelua käydään siitä, tuleeko muslimeille julistaa evankeliumia vai ei. Ajatus kolmen abrahamilaisen uskonnon ykseydestä on lisäämässä suosiotaan.

 

Amerikkalaisen Yale Center for Faith and Culturen tavoitteeksi näyttää tulleen uskontojen yhdistyminen. Päämääränä on kolmen yksijumalisen ”kirjan uskonnon” korvaaminen uudella uskonnolla nimellä krislam.

 

Koraanilla ja Raamatulla on paljon yhteistä…


Koraanin ja Vanhan testamentin sisällöissä on paljon yhteistä. Molemmissa kerrotaan esimerkiksi kuusi päivää kestäneestä luomisesta, Noan arkista, Abrahamista, Jumalan kivitauluihin kirjoittamasta laista, Daavidin lankeemuksesta Batseban kanssa ja Jeesuksen syntymästä neitsyt Mariasta.

 

… mutta eroja on vielä enemmän


Islamissa ihmisen ongelmana on tietämättömyys, johon Jumala vastaa johdatuksella. Hän ohjaa valitut menestykseen.

 

Kristinuskossa ihmisen ongelmana on synti, johon Jumala vastaa sovituksella. Hän ohjaa pelastamansa ihmisen elämään armossa.

 

Koraaniin Allah on persoonaton ykseys, jonka olemusta ei voida tavoittaa, mutta jonka tahtoon on alistuttava kyselemättä.

 

Raamatussa on yksi Jumala, joka ilmaisee itsensä kolmena persoonana. Ne ilmaisevat hänen toimintaansa historiassa, ajassa ja paikassa.

 

Luomiskäsitys


Koraanin Allah pitää luomakuntaa pystyssä luomalla koko ajan kaikki luomakunnan tapahtumat, joilla ei ole keskinäistä syyn ja seurauksen tai luonnonlakien itsenäistä riippuvuutta.

 

Tällaisella luonnonlait ja kokemusperäisen tieteen sivuuttavalla luomisen teologialla on ollut ja on edelleen halvaannuttava vaikutus mm. luonnontieteen harjoittamiseen.

 

Raamatun mukaan Jumalan luomakunta pysyy yllä luonnonlakien avulla Jumalan kaitselmuksessa toimien. Tällainen teologia on mahdollistanut ja kannustanut tutkimiseen ja yliopistojen perustamiseen (1.Moos.8:22)

 

Hyvä ja paha


Koraanin mukaan kaikki tapahtumat, sekä hyvä että paha, ovat kohtalonomaisia ja Allahista täydellisesti riippuvia, hänen ilman välikäsiä luomiaan. Hän on luonut ja säätänyt myös pahan ja kuoleman. Koraani ei tunne syntiinlankeemusta eikä perisyntiä. Islamin paratiisi ei sijainnut maan päällä vaan jossain ylhäällä, josta Iblis eli saatana sekä Aadam ja Eeva syöstiin alas maan päälle.

 

Raamatun Jumala loi maailman, jossa kaikki oli hyvin (1.Moos.1:31 ja 1.Tim.4:4-5). Syntiin lankeamisessa ihminen toi maailmaan pahuuden ja kärsimyksen. Kristinusko tunnustaa ihmisen tahdonvapauden sekä luotujen olentojen toiminnan syys- ja seuraussuhteen. Valinnanvapauteen liittyy vastuu ja vääriin tekoihin tuomio ja rangaistus.

 

Maallinen ja hengellinen valta


Koraanissa uskonto ja maallinen hallitusvalta ovat yksi ja sama asia. Tavoitteena ovat islamilaiset valtiot, joissa kaikkien on noudatettavat Sharia-lakia.  Lopullinen tavoite on yksi maailmanlaajuinen islamilainen valtio, kalifaatti, jossa on voimassa Sharia-laki.

 

Raamatussa tehdään ero maallisen ja hengellisen regimentin välille. Kristinusko ei tunne mitään erityistä kristillistä lakia. Hyvään yhteiskuntaan tulee pyrkiä, mutta täydellistä ja virheetöntä ihmisten yhteisöä ei tässä ajassa ole mahdollista luoda. Yhteiskunnan luovuttamattomia arvoja ovat ihmisoikeudet, yksilönvapaudet ja uskonnonvapaus.

 

Ihmisoikeudet


Koraanin mukaan ihmistä ei ole luotu Allahin kuvaksi. Allah ei myöskään ole taivaallinen Isä. Niinpä Allah kohtelee luotujaan miten vain haluaa ja tahtoo. Tästä seuraa islamin ihmiskäsitys, joka ei pidä ihmistä mitenkään ainutlaatuisena tai erityisenä. Ihminen on arvokas vain muslimina.

 

Islamin ihmiskäsitys, etiikka ja Sharia-laki ovat ristiriidassa YK:n yleismaailmallisten ihmisoikeuksien ja ihmisarvokäsityksen kanssa. Islamistiterroristien välinpitämätön asenne ihmishengistä johtuu islamin Jumala-kuvasta ja ihmiskäsityksestä, ei syrjäytymisestä tai tunteettomuudesta.

 

YK:n ihmisoikeuksien julistuksen tilalle islamilaiset maat ovat 1990 laatineet ”Kairon julistuksen ihmisoikeuksista islamissa”.

 

Raamatun mukaan ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, mieheksi ja naiseksi (1.Moos.1:26-27, Kol.3:9-10). Raamatun Jumala on ihmiselle Taivaallinen Isä ja Luoja sekä Jeesukseen uskoville yksilöille myös pelastaja. YK:n ihmisoikeuksien julistuksen juuret ja periaatteet löytyvät vahvasti Raamatusta.

 

Koraanin Allahin ja Raamatun Jumalan suhde ihmiseen


Islaminusko Allah on mielivaltainen tyranni ihmisille, joilta hän vaatii ehdotonta alistumista. (suura 4:133 ja suura 35:15-17). Koraanin mukaan eräs Allahin monista nimistä ja ominaisuuksista on Armollinen. Jos kaikki, niin hyvä kuin pahakin, tapahtuvat Allahin tahdosta ja luomina, eikä ihmisellä näin ole vastuuta, perisyntiä eikä syyllisyyttä, niin armahtaminen jää mielivaltaiseksi ilman johdonmukaista syytä, mistä, miksi ja keitä milloinkin armahdetaan.

 

Raamatun Jumala on Pyhä, kolmiyhteinen, kaikkivaltias, vanhurskas ja ihmisiä rakastavaa olemustaan tahdossaan ilmaiseva Taivaallinen Isä. Hän ei ole mielivaltainen tyranni (Hepr.12:28-29, Joh.3:16-18, 1.Joh.4:8-10, Matt.6:9).

 

Raamattu tuntee uhrautuvan agape-rakkauden, joka on rakkauden korkein muoto. Koraanille se on vieras.

 

Kristinuskon Jumalalla on rakkaita lapsia, Allahilla alistettuja orjia.

 

Kristinuskon Jumala on sekä tuonpuoleinen että tämänpuoleinen. Hän on tullut itse sovittamaan ihmisten synnit (Joh.3:16).

 

Ihmisen persoonallinen suhde Jumalaan


Koraani ei tunnusta eikä jumalakäsityksensä takia voikaan tunnustaa minkäänlaista jumalallista ihmiseksi syntymisen mahdollisuutta.

 

Raamatussa Jumala syntyi Jeesuksessa ihmiseksi sovittaakseen maailman synnin. Jumala toimii luomakunnassaan pelastavana.

 

Koraanin Allah on ykseydellisen erittelemätön äärettömyys ja täysin tuonpuoleinen. Tällaisen tunteminen henkilökohtaisesti on ihmiselle mahdotonta. Niinpä tähän tarvitaan Välittäjä, Allahin lähettiläs ja profeetta Muhammad. 

 

Raamattu antaa meille oikeuden rukoilla Jumalaa ilman välittäjiä sanomalla: ”Abba, Isä!”

 

Koraanin Jeesus ei ole kristinuskon Jeesus


Koraanissa mainitaan Jeesus islamilaisena profeetta, jonka nimi on Isa. Hän on vain ihminen, jolla on erityinen profeetallinen tehtävä. Tällaisen ajatuksen taustana on pitkälti kristinuskon harhaoppi, joka ensimmäisinä vuosisatoina tunnettiin nimellä gnostilaisuus. 

 

Jeesukseen Jumalan Poikana, Vapahtajana ja Messiaana uskovat Koraani kiroaa helvettiin (suura 5:72-75, 14-17 ja 116-117)

 

Koraanin Jeesus ei ole jumalallinen eikä Jumalan Poika, vaan profeetta, joka kutsuu ihmisiä takaisin muslimeiksi. Jeesus oli Muhammadin edelläkävijä.  Hän vältti ristinkuoleman, eikä siksi noussut ylös kuolleista, vaan hänet nostettiin pelkkänä ihmisenä ylös taivaaseen odottamaan toista tulemistaan. Islamin mukaan Jeesus palaa islamin messiaan Mahdin apulaisena murskaamaan ristin ja palauttamaan kristityt muslimeiksi. Vasta sitten Jeesus kuolee, kuten ihmisillä on tapana.

 

Jeesukseen uskominen tarkoittaa muslimeille Allahille alistumista, Allahille kääntymistä eli palaamista. Islamin mukaan kaikki syntyvät muslimeiksi, mutta harhautuvat sitten ympäristön vaikutuksista.

 

Johtopäätöksiä


Koraani ja Raamattu puhuvat kahdesta täysin erilaisesta jumalasta. Koraanin Allah on epäjumala, Raamatun kolmiyhteinen Jumala on todellinen Jumala.

 

Kun meidän innostuksemme tukea ja tehdä lähetystyötä muslimien keskuudessa on vuosien saatossa hiipunut, Jumala on tuonut lähetyskentän keskuuteemme. Islamin ankaruuteen ja jumalansa tavoittamattomuuteen väsyneet muslimit ovat löytäneet täältä rakastavan ja armollisen Jumalan, joka haluaa kohdata heidät henkilökohtaisesti.  Suuret määrät maahanmuuttajia ja pakolaisia onkin jo kääntynyt kristityiksi meillä ja muissa Euroopan maissa.

 

On tullut aika rakastaa muslimit Jeesukselle!

 

------------------ 

 

Tätä aihetta käsitteleviä lukemisen arvoisia kirjoja;

Martti Ahvenainen. , Aikamedia, 2015

Juha Ahvio, Timo Keskitalo, , Kuva ja Sana 2016

 

-------------------- 

 

Sunnuntaina 9.4.2017 klo 14 Pihlavan pirtissä on Pääsiäiseen valmistautuen aiheena: 

Pietarit monenlaisilla hiilivalkeilla, Miten on mahdollista välttyä ”istumasta pilkkaajien parissa”? 

Kooste tilaisuuden puheesta on luettavissa Reijon blogista klo 14 lähtien.


Kaikkien kevätkauden 2017 Majatalokahveitten ajankohdat, teemat, ja käsiteltyjen aiheiden tekstit löydät osoitteesta:Kommentoi tätä kirjoitusta

Kommentit

7.12.2018 klo 19:51:10
Kalevi Marin kirjoittaa

Edellä kirjoittaamaani lisäisin mitä Koraani sanoo Erottavan suura 23.
"Syöksykää alas! Toinen teistä on toisen vihollinen. Teillä on maassa olinpaikka ja elanto.
Suurassa ei kerrota, että Paratiisi olisi ollut taivaassa, vaan jossain ylempänä. Tarkoittiko Imaami, että paratiisi oli Saban yläpuolella, kauniilla alueella, en osaa sanoa.
Muuten Eevan haudankin väitettiin olleen Saban alueella.7.12.2018 klo 19:08:24
Kalevi Marin kirjoittaa

Shalom!
Olin vuosina 1976-1979 työssä Saudi-Arabiassa YIT:n palveluksessa, Riyadissa ja Medinassa.
Medinassa minun "sateenvarjona" oli Yliopiston Imaami, joka kertoi paratiisin olleen Saudi-Arabiassa Saban alueella. Se on maan kauneinta paikkaa. Otin myös valokuvan alueesta.
Olen lukenut Koraanin kahteen kertaan (suomalainen painos), sieltä en ainakaan huomannut lukiessa paratiisin olleen taivassa.
Islamin eri haarojon opeissa on paljon ns. erilaisuuksia. Hadith on Koraania selittävä laitos ja siellä voi olla mitä vain.26.3.2017 klo 23:54:29
kati kauko kirjoittaa

erittäin hyvä kirjoitus kuten aiemmatkin majatalokahveen teemat olleet

© 2008 Reijo Telaranta • yhteystiedot
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin