Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Lue koko psalmi 23

Miksi rukoilla, vaikka Jumala jo tietää kaiken

Miksi Jumala haluaa meidän rukoilevan, vaikka hän muutenkin tietää kaiken paremmin kuin me? Tässä seitsemän syytä, joiden takia Jumala haluaa meidän rukoilevan. Tekstissä mainitut raamatunkohdat löytyvät kirjoitukseni lopusta.

 

1. Koska paholainen on olemassa ja rukous on Jumalan meille antama ase pahan vastustamiseksi (Ef.6:12-18)

 

2. Koska rukous on Jumalan meille tarjoama kanava tunnustaa syntimme ja pyytää niitä anteeksi (Dan.9:20, 1.Joh.1:6-10)

 

3. Koska rukous on Jumalan antama tapa pyytää häneltä mitä kulloinkin tarvitsemme (Fil.4:6-7, 1.Piet.5:7)

 

4. Koska rukous toisen ihmisen puolesta rakentaa ja vahvistaa keskinäistä yhteyttä, auttaa antamaan anteeksi ja rakastamaan lähimmäistä sekä yhdistää Jeesuksen lunastamia toisiinsa (Ap.t.2:42, 1.Ti,2;1-2, Jaak.5:16, Ef.6:18)

 

5. Koska rukous on kanava saada omaan sydämeen Jumalan armon tuoma rauha ja turvallisuus (Ef.2:17-19, Fil.4:6-7)

 

6. Koska kiitosrukoukset ovat Jumalan meille tarjoama keino poistaa ahdistus ja saavuttaa Jumalan rauha (Ef.5:19-20, 1.Tess.5:17-22)

 

7. Koska Jeesus opetti meille rukouksien rukouksen, Isä meidän rukouksen (Matt.6:9-12)

 

Jumala haluaa, että me olemme rukouksin jatkuvasti yhteydessä häneen. Hän on kaikkitietävä, mutta silti hän kaipaa yhteyttä kanssamme. Kun etsimme rukouksessa yhteyttä häneen, suhteemme häneen vahvistuu. Tämä on kaikkein tärkein syy rukoilla. Sen kautta myös edellä mainitut asiat alkavat toteutua elämässämme. (Room.12:12, Matt.26:41, Ef.6:18)

 

PSALMIEN KIRJA, RUKOILIJAN EHTYMÄTÖN TYÖKALUPAKKI


Psalmien kirja on Raamatun veisuukirja mutta myös monipuolinen rukouskirja, jota lukemattomat ennen meitä eläneet sukupolvet ovat vuosituhansien aikana käyttäneet niin ahdistuksen kuin kiitoksenkin hetkinä. Tässä muutama poiminta Psalmeista, jotka ovat erilaisiin tilanteisin sopivia "täsmärukouksia":

 

Syntisen rukous,  Ps.51

Jumala, ole minulle armollinen hyvyydessäsi, pyyhi pois minun syntini suuren laupeutesi tähden. 4. Pese minut puhtaaksi rikoksestani ja anna lankeemukseni anteeksi. 5. Minä tiedän pahat tekoni, minun syntini on aina minun edessäni…. (jne.)

 

Sairaan rukous   Ps.6

Herra, älä rankaise minua vihassasi, älä kiivaudessasi minua kurita! 3. Ole minulle armollinen, Herra, minä olen nääntynyt. Paranna minut, Herra, tuska polttaa minun luissani 4. ja mieltäni jäytää pelko. Herra, kuinka kauan vielä? … (jne.)

 

Turvattoman rukous  Ps. 31

Herra, sinuun minä turvaan. Älä milloinkaan hylkää minua. Sinä olet vanhurskas, pelasta minut! 3. Kuule minua, riennä avukseni! Ole minulle kallio, jonka suojaan saan paeta, vuorilinna, johon minut pelastat. --- (jne)

 

Epätoivoisen rukous  Ps.88

Herra, Jumalani, pelastajani, päivällä minä huudan sinua avuksi, yölläkin käännyn sinun puoleesi. Nouskoon rukoukseni sinun kasvojesi eteen, kallista korvasi minun huutoni puoleen! … (jne.)

 

Pettyneen ja Jumalalle vihaisen rukous

Jumala kestää myös pettymyksestä vihaisen rukouksen. Sellainen on kärsivän Daavidin huuto kuilun pohjalta, kun Jumala vaikenee Ps.39:13-14:  

 

Kuule rukoukseni, Herra, ota vastaan avunhuutoni. Älä ole kuuro minun itkulleni! Minä olen muukalainen, etsin sinulta turvaa, olen koditon niin kuin olivat isänikin. 14. Käännä pois syyttävä katseesi, jotta saisin jälleen iloita, ennen kuin menen pois eikä minua enää ole.

 

Hätähuuto syvyydestä  Ps.130 

Syvyydestä minä huudan sinua, Herra. 2. Herra, kuule minun ääneni, tarkatkoot sinun korvasi rukoustani. 3. Jos sinä, Herra, pidät mielessäsi synnit, Herra, kuka silloin kestää? 4. Mutta sinun on armo, sinä annat anteeksi, että me eläisimme sinun pelossasi. …. (jne.)

 

Kiitosrukous armosta    Ps.136

Kiittäkää Herraa! Hän on hyvä. Iäti kestää hänen armonsa. 2. Kiittäkää jumalien Jumalaa! Iäti kestää hänen armonsa. 3. Kiittäkää valtiaitten valtiasta! Iäti kestää hänen armonsa. …. (jne.)

 

Herraa ylistävän rukous   Ps.150

Halleluja! Ylistäkää Jumalaa hänen pyhäkössään, ylistäkää häntä taivaan mahtavissa holveissa! 

2. Ylistäkää häntä, hänen väkeviä tekojaan, ylistäkää häntä, hän on suuri! 

3. Ylistäkää häntä raikuvin torvin, ylistäkää häntä harppua ja lyyraa soittaen! 

4. Ylistäkää häntä tanssien ja rumpua lyöden, ylistäkää häntä luuttua ja huilua soittaen! 5. Ylistäkää häntä symbaalien helinällä, ylistäkää häntä riemukkain symbaalein!  6. Kaikki te, joissa on elämän henkäys, ylistäkää Herraa! Halleluja!

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

EDELLÄ TEKSTIN YHTEYDESSÄ MAINITUT RAAMATUNKOHDAT:


1. 

Ef.6:12-18   

Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan.

Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, niin että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä.

Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä, pukeutuneina vanhurskauden haarniskaan, ja olkoon kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumia kohtaan. Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki Pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja Hengen miekka, joka on Jumalan sana.

Tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa rukoillen joka hetki Hengessä. Sen vuoksi valvokaa kaikessa kestävinä ja rukoilkaa kaikkien pyhien puolesta

-----

2. 

Dan.9:20  

Näin minä puhuin ja rukoilin ja tunnustin syntini ja kansani Israelin synnit ja toin Herran, Jumalani, eteen nöyrän pyyntöni hänen pyhän vuorensa Siionin puolesta.

 

1.Joh.1:6-10 

Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, me valehtelemme emmekä toimi totuuden mukaan.

Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän on valossa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen, hänen Poikansa, veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä.

Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, me eksytämme itsemme eikä totuus ole meissä.

Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä.

Jos sanomme, ettemme ole tehneet syntiä, teemme hänestä valehtelijan eikä hänen sanansa ole meissä.

 

3.  

Fil.4:6-7   

Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.

 

1.Piet.5:7   

Heittäkää kaikki murheenne hänen päälleen, sillä hän pitää teistä huolen.

  

4.

Ap.t.2:42   

Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat.

 

1.Tim.2:1-2  

Kehotan ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme viettää tyyntä ja rauhallista elämää, kaikin tavoin hurskaasti ja arvokkaasti.

Jaak.5:16  Tunnustakaa siis syntinne toisillenne ja rukoilkaa toistenne puolesta, jotta parantuisitte. Vanhurskaan rukous on voimallinen ja saa paljon aikaan.

Ef.6:18  Tehkää tämä kaikki rukoillen ja anoen. Rukoilkaa joka hetki Hengen antamin voimin. Pysykää valveilla ja rukoilkaa hellittämättä kaikkien pyhien puolesta.

 

5. 

Ef.2:17-19   

Hän tuli julistamaan rauhaa teille, jotka olitte kaukana, ja rauhaa niille, jotka olivat lähellä. Hän on avannut meille molemmille pääsyn Isän luo yhden ja saman Hengen johdattamina. Te ette siis enää ole vieraita ja muukalaisia, vaan kuulutte Jumalan perheeseen, samaan kansaan kuin pyhät.

 

Fil.4:6-7  

Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa.

 

6. 

Ef.5:19-20  

Veisatkaa yhdessä psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja, soittakaa ja laulakaa täydestä sydämestä Herralle ja kiittäkää aina ja kaikesta Jumalaa, Isää, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

 

1.Tess.5:17-22  Rukoilkaa lakkaamatta. Kiittäkää kaikesta. Tätä Jumala tahtoo teiltä, Kristuksen Jeesuksen omilta. Älkää sammuttako Henkeä, älkää väheksykö profetoimisen lahjaa. Koetelkaa kaikkea ja pitäkää se mikä on hyvää. Pysykää erossa kaikesta pahasta.

 

7. 

Matt.6:9-12  

Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, [sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen].

Hakasuluissa oleva on vuoden 33/38 käännöksessä, mutta puuttuu 92 käännöksestä

  Kommentoi tätä kirjoitusta

Kommentit

18.6.2017 klo 10:05:01
Malla kirjoittaa


Halleluja aamen

© 2008 Reijo Telaranta • yhteystiedot
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin