Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Lue koko psalmi 23

Vuoden 2008 Kristus-päivä kokosi kristityt yhteen

Turussa 18.10.2008 järjestetty Kristus-päivä kokosi paikalle kymmenentuhatta rukoilijaa eri puolilta maata. Yhteinen rukous, innostavat puheet ja kaikkien Suomen paikkakuntien vaakunalipuista kentälle muodostetu risti rakensivat puhuttelevan kokonaisuuden: kristityt on tarkoitettu toimimaan yhdessä.

 

Kristus-päivä  tarjosi todella paljon rohkaisua ja innostavaa evästä. Kristittyjen yhteyden merkitys ja tärkeys tuotiin konkreettisesti esille. Eräässä vaiheessa lavalle kymmenentuhannen ihmisen ja Jumalan kasvojen eteen kokoontuivat eri seurakunnissa, tunnustuskunnissa ja kirkkokunnissa toimivat hengelliset johtajat. Vierekkäin pitkänä rivinä seisten nämä eri puolilta tulleet henkilöt rukoilivat vuorotellen. Tuskinpa koskaan ennen on missään tilanteessa ollut koolla vastaavanlaista laajaa ja silti yhdellä sydämellä varustettua rukoilijoiden joukkoa tekemässä todeksi Jeesuksen hartaasti rukoilemaa ykseyttä (Joh.17).

Jo ennen Kristus-päivää kristityillä on ollut eri puolilla laajaakin yhteistoimintaa. Turun kohtaamisen jälkeen se on vain laajentunut. Paikallisia Kristus-päiviä ja yhteisiä rukoustapahtumia on syttynyt eri puolille jatkuvasti lisää. Myös Järvenpässä seurakuntien jäsenten välisiä rajoja haluttiin ryhtyä purkamaan, "että maailma uskoisi". Syntyi Missio Järvenpää.

MISSIO JÄRVENPÄÄ RAKENTAA KRISTITTYJEN YHTEYTTÄ

Toiminnassaan Missio Järvenpää pyrkii avoimeen ja rakentavaan yhteistyöhön kaikkien kristillisten seurakuntien ja yhteisöjen kanssa. Tämähän ei sinsänsä ole mitenkään uutta. Esimerkiksi Turun seudulla tällaista toimintaa on ollut jo pari vuosikymmentä. Myös monilla muilla paikkakunnilla on itsestään selvää, että seurakunnat yli tunnustuskuntarajojen tekevät yhteistyötä.

Missio Järvenpää kutsuu kaikkia kristittyjä yhdessä rukoilemaan omien seurakuntiensa ja kirkkojensa sekä Järvenpään, lähikaupunkien ja Suomen puolesta. Kokoontumisissa rukoillaan myös muiden tärkeiden ja ajankohtaisten asioiden puolesta, mm. Israelin ja Lähi-idän tilanteen puolesta.

Missio Järvenpään toiminnan perustana on Raamattu, Jeesuksen lähetyskäsky sekä hänen ylimmäispapillinen rukouksensa (Joh.17).

Missio Järvenpään tavoitteena on sitouttaa kristittyjä omiin seurakuntiinsa sekä rohkaista heitä hengelliseen kasvuun ja omien palvelutehtäviensä löytämiseen.

TERVETULOA MUKAAN

Missio Järvenpää järjestää kristillisen koulun tiloissa, osoite Sibeliuksenväylä 42, Järvenpää,  erikaisia tilaisuuksia, joissa eri seurakuntien kristityt rukoilevat yhdessä paikallisten seurakuntien, lähikaupunkien, Suomen sekä Israelin ja Lähi-idän tilanteen puolesta. Tiedot ajankohdista ja teemoista löydät näiltä sivuilta.

KRISTITTYJEN YHTEISTÄ TOIMINTAA ERI PAIKKAKUNNILLA

 

Jos olet laajemminkin kiinnostunut kristittyjen yhteydestä, sinun kannattaa vierailla ainakin seuraavilla sivuilla, joilta löytyy hyviä ja rohkaisevia esimerkkejä:

 

Kristittyjen yhteiset rukousillat Turussa

 

Kristittyjen Tuli on irti -rukousillat

 

Urbaani unelma

 

Keravan seurakuntien yhdessä järjestämät Alfa-kurssit

 

E4 yhdistää evankelioimaan. Se rohkaisee ja tukee kristittyjen yhteistä evankelioimistyötä koko maassa.

 

 

 © 2008 Reijo Telaranta • yhteystiedot
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin