Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Lue koko psalmi 23

Thomas R. Schreiner (toim.): Näin ymmärrät Raamattua

Thomas R. Schreiner (toim.),

Näin ymmärrät Raamattua

Kuva ja Sana, 2016

 

Kirja kannustaa lukemaan Raamattua ja pohtimaan sitä kokonaisuutena, jossa Vanha ja Uusi testamentti liittyvät luontevalla tavalla yhteen. Samalla kirja neuvoo, miten luettua voi soveltaa omaan elämään ja arjen erilaisiin tilanteisiin. 

 

Raamatun kirjat sisältävät monia kirjallisuuden lajeja. Lisäksi maailma, missä tekstit on kirjoitettu, poikkeaa merkittävästi meidän ajastamme ja kulttuuristamme. Niinpä useimmille meistä apu on tarpeet, kun yritämme pureutua syvällisemmin Raamatun teksteihin.

 

Matkaoppaiksi Raamatun kiehtovaan maailmaan kirjaan on koottu kolmetoista kansainvälisesti tunnettua evankelikaalista raamatuntutkijaa. Ikään kuin matkavalmisteluina kirja alkaa Raamatun yleiskatsauksella: Raamattu on Jumalan sanaa. Jumalalla on suunnitelma historian varalle. Kristus löytyy jo Vanhasta testamentista, lupaukset, varoitukset, kiroukset, liitot sekä Kristuksen varjoja, esikuvia ja ”esimerkkejä”.

 

Kun perustus on laskettu, lähdetään matkaan halki Vanhan testamentin. Omina lukuina käsitellään Pentateukki, historiankirjat, runous- ja viisauskirjat sekä johdatus profetiakirjoihin. Siirryttäessä Vanhasta testamentista Uuteen testamenttiin ei vain tehdä tavanomaista neljänsadan vuoden harppausta Kirjan toisena laajempana kokonaisuutena taustoitetaan Uutta testamenttia käsitelevää kirjan kolmatta osaa kertomalla, mitä kaikkea Vanhan ja Uuden testamentin välisenä aikana tapahtui. Ja todella paljon näyttää tapahtuneen!

 

Eräs kirjan vahvuuksista on Raamatun tekstien ”maastouttaminen” kulloinkin elettyjen vaiheiden historiallisiin ja yhteiskunnallisiin tapahtumiin. Tätä kautta lukija saa Raamatun kirjoista paljon laajemman ja syvällisemmän kuvan kuin perinteisiä kommentaareja lukemalla. Osana tätä ”maastouttamista” kirja tarjoaa runsaasti taulukoita ja aikajanoja, joiden avulla on helppo hahmottaa kokonaisuuksia ja tutkia raamatunhistorian ja yleisen historian vaiheita rinnakkain. Kirjan lopussa olevat laajat Vanhan ja Uuden testamentin sekä niiden välisen ajan aikajanat ovat todella kiinnostavaa luettavaa. Kirjan on suomentanut  Hannu Rossi.

 

Kun kirjoittajia on useita, myös näkökulmia ja esitystapoja on väkisinkin runsaammin. Paikoin eri kirjoittajien luvut nostavat esille myös samoja historian tilanteita tuoden samalla niihin hieman erilaisia näkökulmia. Kirjan takakannessa esitellään lyhyesti systemaattisen teologian professori Wayne Grudem, Vanhan testamentin selitysopin professori C. John Collins ja Uuden testamentin tulkinnan professori Thomas R. Schreiner. Myös muiden kirjoittajien esittely, ehkäpä hivenen laajemminkin tekstein, olisi ollut paikallaan.

 

Käsiteltäessä asioita, joihin arkeologia ja historiantutkimus tuovat jatkuvasti uutta tietoa, erilaisten tulkintojen ja näkökulmien esille nostaminen on paikallaan. Käyttämällä useita kirjoittajia asia hoituu kuin itsestään. Vaikka Raamattuun Jumalan sanana ei ole mitään lisättävää eikä liioin pois otattavaa, niin tietomme siitä, millaisten tapahtumien keskellä tekstit ovat syntyneet, lisääntyy jatkuvasti. Ja mitä enemmän tuota tietoa on viime aikoinakin kertynyt, sitä enemmän on kertynyt todisteita Raamatun kertomusten historiallisesta luotettavuudesta.

 

 

Yhteenveto:

Kolmentoista kirjoittajan laatima hyvä yleiskatsaus Raamattuun ja sen eri osiin. Esittelee Raamatun monet kirjallisuuslajit ja tyylit. Taustoittaa erinomaisesti Raamatun kirjoja kertomalla, millaisissa historian käänteissä, sotien melskeissä ja yhteiskunnallisissa tilanteissa ne on kirjoitettu. Taulukot ja erinomaiset aikajanat auttavat lukijaa kokonaiskuvan hahmottamisessa.

 

 

 

Teksti, selkeys, ulkoasu   ****

Sisältö, sanoma  ****

 

 

(673)Kommentoi tätä kirjoitusta© 2008 Reijo Telaranta • yhteystiedot
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin