Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Lue koko psalmi 23

Juha Ahvio, Timo Keskitaloa: Koraanin Allah vai Raamatun Jumala

Juha Ahvio, Timo Keskitalo,

Koraanin Allah vai Raamatun Jumala

Kuva ja Sana, 2016

 

- Onko islamilla ja kristinuskolla ole sama Jumala, kun myös muslimit puhuvat Jeesuksesta, Abrahamista ja monista muista Raamatun henkilöistä? Tällaisen kysymyksen voi nykyään kuulla varsin usein. Juha Ahvion ja Timo Keskitalon vastaus on jyrkkä ei. Kantansa he perustelevat kirjassaan monipuolisesti ja selkeästi.

 

Kirjan esipuheessa esitellään islamin ja kristinuskon syntyä sekä keskeisiä tulkintoja. Näin luodaan tiiviisti ne lähtökohdat ja perusteet, joilla islamia ja kristinuskoa verrataan toisiinsa. Mainiosti laaditun ja lukijalle jälkeenpäin hyvänä muistilistana toimivan sisällysluettelon tutkiminen kertoo kirjan oleellisimmat näkökulmat ja käsiteltävät asiat.

 

Kirjassa verrataan kristinuskoa ja islamia sekä molempien jumalakäsityksiä hyvin monipuolisesti. Rinnakkain asettelut tarjoavat kiinnostavia ja monille epäilemättä myös yllättäviä tuloksia. Tässä muutama poiminta:

 

Kristityillä on rakkauden kaksoiskäsky, jonka mukaan meidän on rakastettava Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistämme niin kuin itseämme. Muslimeilla lähimmäisten rakastaminen ei koske vääräuskoisia vaan rajoittuu ainoastaan toisiin samalla tavalla uskoviin muslimeihin.

 

Raamattu on historiallisiin tapahtumiin ja henkilöihin ankkuroitu rakastavan Jumalan erityinen ilmoitus ihmisten pelastukseksi. Koraani on olemukseltaan luomaton ja ikuinen, Allahin iankaikkinen ominaisuus, ilman historiallista asiayhteyttä oleva ja vain perimätiedon avulla avautuva Allahin sana.

 

Kristinuskon mukaan ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Islamin mukaan ihmistä ei ole luotu Allahin kuvaksi.

 

Kristinuskon Jumala loi hyvää, mutta pahuus ja synti tulivat maailmaan syntiinlankeemuksen seurauksina. Islamin Allah on luonut sekä hyvän että pahan.

 

Kristinuskon Jumala on rakastava Isä lapsilleen. Islaminuskon Allah on mielivaltainen ja arvaamaton yksinvaltias, joka vaatii ehdotonta alistumista.

 

Raamatun Jeesus on ihmiseksi syntynyt Jumalan Poika, joka tuli sovittamaan ihmisten synnit. Koraanin Jeesus on gnostilainen profeetta Isa, joka oli vain profeetan tehtävän saanut ihminen.

 

Kirja ei jätä aiheen tarkastelua teorioiden ja teologisten oppirakennelmien tasolle. Mukana on runsaasti esimerkkejä käytännön tilanteista. Jokaisen luvun lopussa on lisäksi erillinen osio, jossa kerrotaan, miten keskustella muslimin kanssa luvussa käsitellyistä asioista. Neuvot ovat tarpeen, sillä väärillä avauksilla ja tietämättömyydestä johtuvilla tahattomilla loukkauksilla keskustelut voivat muutoin päättyä jo ennen kuin ne ovat edes kunnolla alkaneet.  

 

Juha Ahvio on teologian tohtori ja dogmatiikan dosentti. Timo Keskitalo on muslimityöhön erikoistunut pastori ja teologian maisteri. Kirjan aihepiiristä heille on kertynyt runsaasti asiantuntemusta, kansainvälistä kokemusta ja ruohonjuuritason yhteyksiä, mikä myös näkyy tekstissä hyvin.

 

 

Yhteenveto:

Ajankohtainen ja tärkeä kirja, joka nostaa rohkeasti pöydälle syyt, joiden takia kristityillä ja muslimeilla ei voi olla sama Jumala. Kirja ei käy ympäripyöreää uskontojen välistä dialogia vaan kertoo kiihkottomasti, millaisia merkittäviä eroja löytyy kristinuskon ja islamin, Raamatun ja Koraanin sekä Jumalan ja Allahin väliltä. Kirja tyrmää kerralla joidenkin kristittyjenkin hellimät haaveet yhteisestä uskosta nimeltä krislam.   

 

Teksti, selkeys, ulkoasu  ****

Sisältö, sanoma  ****

 

 

(683)

Kommentoi tätä kirjoitusta© 2008 Reijo Telaranta • yhteystiedot
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin