Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Lue koko psalmi 23

Jaakko Elenius: Armo kannattaa

Jaakko Elenius,

Armo kannattaa,

Herättäjä-Yhdistys ja Kirjapaja, 2012

 

Kirjaan on koottu Jaakko Eleniuksen herättäjäjuhlilla pitämiä puheita vuosilta 1968 - 2007. Ensimmäisen niistä hän piti Ylistarossa ja viimeisen Lahdessa. Kahdenkymmenen neljän eri puolilla Suomea pidetyn puheen kokoelman aikajänne on lähes neljä vuosikymmentä.

 

Professori Jaakko Elenius (1939 - 2010) tunnettiin vahvana ja sanomansa rohkeasti ilmaisevana teologina, journalistina ja herännäisjohtajana. Kotimaa-lehden päätoimittajana hän oli vuosina 1996 - 2005 ja vuonna 1998 ehdolla arkkipiispaksi.

 

Kolmenkymmenen yhdeksän vuoden aikana Suomessa ja koko maailmassa tapahtui monia suuria muutoksia ja myllerryksiä. Öljykriisi, Iranin vallankumous, Persianlahden sota, Saksojen yhdistyminen ja Neuvostoliiton hajoaminen sekä Suomen taloutta ravistellut syvä lama ajoittuvat tuolle jaksolle heijastuen omalla tavallaan myös pidettyihin puheisiin.

 

Jaakko Eleniuksen puheiden läpi kulkee punaisena lankana ansaitsematon armo, jonka Jumala Jeesuksen tähden lahjoittaa syntiensä keskellä hapuilevalle rikkinäiselle ihmiselle, Samalla hänen puheillaan on usein hyvin konkreettinen kosketuspinta yhteiskuntaan sekä oman maamme ja maailman tapahtumiin. Hyvät lähtökohdat tähän antoi hänen aktiivinen liikkumisensa yhteiskunnassa ja kirkossa. Yliopistomiehenä, journalistina ja herätysliikejohtajana hänen kontaktinsa ja henkilöverkostonsa olivat poikkeuksellisen laajat. Voidaan sanoa, että hän oli koko ajan niin sanotusti ajan hermolla, mikä myös nousee esille herättäjäjuhlien puheissa.

 

Kirjaa voi lukea heränneiden eli körttien painotuksin pidettynä hengellisenä julistuksena, heränneen kansan historiaa erilaisin välähdyksin ja henkilökuvin valottavana teoksena tai maamme hengellisen kehityksen ilmapuntarina. Viimeksi mainitun lukemat kertovat, että viidessä vuodessa Suomen Siionin hengellisessä ilmastossa on tapahtunut suuria muutoksia. Viime aikojen tutkimustulosten valossa tarkasteltuna vielä suurempia kuin mitä Jaakko Elenius vuonna 1975 Mikkelin herättäjäjuhlilla pitämässään profeetallisessa puheessaan osasi kenties aavistaakaan:

”Mikä oppositioliike herännäisyys nyt enää on? Joskus se sitä oli. Se oli sitä silloin, kun tavallinen kansa sai tarpeekseen laitostuneesta, itsetarkoitukseksi muodostuneesta kirkosta, alkoi vieroksua sivistyneistön kanssa kerskailevaa papistoa, sai elämänuskalluksen työn pilaaman sepän tai oppimattoman talonpojan välityksellä ja alkoi esivallan tietämättä kokoontua omin päin seuroihin.

 

Mutta vuodet ja vuosikymmenet ovat sittemmin tehneet tehtävänsä. Todetkaamme se rehellisesti. Me kumarramme kirkkolaitosta ja esivaltaa - me olemme suvaittuja. Ei vain raja maailmaan vaan myös raja kirkkoon on hämärtynyt, kadonnut. Olemme sulautuneet järjestelmään. Puolustamme sitä ja peittelemme sen heikkouksia.”

Terveellinen, hyödyllinen ja hämmästyttävän ajankohtainen kirja luettavaksi körteille sekä myös kaikkien muiden kirkkomme piirissä toimivien herätysliikkeiden edustajille.

  Kommentoi tätä kirjoitusta© 2008 Reijo Telaranta • yhteystiedot
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin