Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Lue koko psalmi 23

Cai Talvio: Kärsimyksen ja kirkkauden välissä

Cai Talvio,

Kärsimyksen ja kirkkauden välissä,

Elämä ennen Jeesuksen paluuta

Päivä, 2016

 

”Miksi hyvä ja kaikkivaltias Jumala sallii kärsimyksen?” Monet viisaat ja korkeasti oppineet ovat turhaan etsineen tähän vastausta. Cai Talviolle kärsimyksen ongelma ei ole akateemisesti kiinnostava kysymys vaan hyvin henkilökohtainen haaste. Itse paljon kärsineenä ja edelleen vakavasti sairaana hän etsii kirjassaan vastausta riipaisevan omakohtaiseen kysymykseen.

 

Cai Talvio sai 16.9.2016 kutsun kärsimysten keskeltä kirkkauteen. Hieman ennen kuolemaansa ilmestyneessä kirjassaan hän lähestyy kärsimyksen ongelmaa nöyrästi. Tätä ja monia muita Raamatun vaikeita kysymyksiä pohtiessaan hän puhuu hyllystä, joille ihminen voi vaikeisiin kysymyksiin vastausta etsiessään jättää ajatuksensa hetkeksi levähtämään. Vaikka lopullinen vastaus on tavoittamatta, niin Raamattua tutkimalla ja Jumalan rakkauteen luottamalla löytää asioita, joiden varaan voi turvallisin mielin jäädä kysymyksineen.

 

”En pysty koskaan täydellisesti ymmärtämään Jumalaa, mutta mikään ei estä minua yrittämästä ymmärtää häntä paremmin”, Cai Talvio toteaa kirjassaan. Samalla hän myöntää, että Raamatussa on paljon asioita, joiden ratkaiseminen tässä ajassa ihmisen järjellä on mahdotonta.

 

”Aina, kun koet että olet ymmärtänyt jotakin, nouset tavallaan vuoren huipulle, mutta huomaat, että edessäsi on uusi, vielä syvempi laakso ja sen takana vielä korkeampi vuori”, Cai Talvio sanoo. Hän toteaa, että moniin kysymyksiin löytyy vastaus vasta Jeesuksen paluun jälkeen. Jos ne asiat nyt ketään siinä vaiheessa jaksavat enää edes kiinnostaa.

 

Cai Talvio sanoo olevansa enemmän raamatunopettaja kuin sielunhoitaja. Hän on opiskellut teologiaa Åbo Akademissa sekä Regent Collegessa Kanadassa. Hän on työskennellyt muun muassa media- ja opetusalalla sekä seurakuntatyössä. Vuonna 1997 hän istutti vaimonsa Katjan kanssa Vineyard kirkon Suomeen. 

 

Kirjan johdannossa Cai Talvio kertoo sairauksistaan.   Kirja lähtee liikkeelle kärsimyksen ongelmasta, mutta laajenee mielenkiintoiseksi Vanhan ja Uuden testamentin vaikeiden kohtien tarkasteluksi. Sujuva ja kiinnostavalla tavalla jäsennelty teksti on vahvasti Raamattuun tukeutuvaa ja Jeesus keskeistä. 

 

Kirjassa ei puhuta Taivasten valtakunnasta eikä Jumalan valtakunnasta. Cai Talvio käyttää alkukielen mukaisesti valtakunnan tilalla kuningaskuntaa. Toinen käännösvirhe, jota kirjassa käsitellään runsaasti, liittyy seurakuntakirjeissä Paavalin käyttämään puhutteluun veljet. Kirjan mukaan oikea käännös olisi alkukielen mukaan veljet ja sisaret tai sisarukset. Cai Talvio käsittelee yhden luvun verran myös naisten asemaa seurakunnan johtajana päätyen siihen, ettei Raamatusta löydy perusteita naisten syrjimiseen sen enempää johtajuudessa kuin pappeudessakaan. Cai Tavio perustelee kaikki nämä erilliskysymykset erittäin hyvin.

 

Cai Talvio kertoo toimineensa 1980-luvun lopulla anglikaanipiispa David Pytchesin tulkkina. Tuolloin Cai Tavio oli kysynyt vastustaako Pytches naispappeutta? Cai Piispan antama vastaus oli ollut kaiken kattava: ”Minäkin vastustan naispappeutta – ja miespappeutta myös! On vain yleinen pappeus, joka kuuluu kaikille. Ja ylipappimme on Jeesus.”

 

 

Yhteenveto:

”Miksi hyvä ja kaikkivaltias Jumala sallii kärsimyksen?” Monet viisaat ja korkeasti oppineet ovat turhaan etsineen tähän vastausta. Cai Talviolle kärsimyksen ongelma ei ole akateemisesti kiinnostava kysymys vaan hyvin henkilökohtainen haaste. Itse paljon kärsineenä ja edelleen vakavasti sairaana hän etsii kirjassaan vastausta riipaisevan omakohtaiseen kysymykseen. Lisäksi kirjassa käsitellään laajasti myös kristinuskon vaikeita kysymyksiä, sekä tehdään perusteltuja ehdotuksia Raamatun käännösvirheiden korjaamiseksi.

 

 

Teksti, selkeys, ulkoasu   *****

Sisältö, sanoma  *****

 

 

(675)Kommentoi tätä kirjoitusta© 2008 Reijo Telaranta • yhteystiedot
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin