Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Lue koko psalmi 23

Ari Puonti: Suhteesta siunaukseen

Ari Puonti

Suhteesta siunaukseen

Uusi Tie, 229 sivua

 

Mediassa pyörii nykyisin kuuma aihe, joka suorastaan polttelee yhteiskunnan ja kirkon päättäjien näpeissä. Moni näyttää siinä näppinsäkin sitä jo polttaneen. Kyse on homoseksuaalisuudesta ja samaa sukupuolta olevien siunaamisesta tai jopa vihkimisestä avioliittoon. Jotkut käyttävät tästä vielä pari vuosikymmentä sitten jyrkästi tuomitusta asiasta  ilmaisua sukupuolineutraali avioliitto.

 

Sarjassa ”Ajan ilmiöitä Raamatun valossa” on julkaistu kirja ”Suhteesta siunaukseen - Homoseksuaalisuus, terapeuttinen sielunhoito ja Raamattu”. Kirjan kirjoittaja on Ari Puonti.  Hänen kirjaansa on hankala sivuuttaa ylimielisellä olankohautuksella, sillä sen kirjoittaja on tunnettu luennoija, pastori, sielunhoidon kouluttaja sekä uskonnon ja psykologian opettaja.

 

Kirjassaan ”Suhteesta siunaukseen” Ari Puonti esittelee homoseksuaalisuudesta tehtyjä tutkimuksia, etsii rakentavia tapoja suhtautua omaan tai toisten homoseksuaalisuuteen ja käsittelee myös kirkon sisällä käynnissä olevaa keskustelua homosuhteiden siunaamisen perusteista. 

 

Kirja on tärkeä ja monella tavalla lukemisen arvoinen. Se nostaa esille tutkimuksia, jotka niin sanotusti poliittisesti epäkorrekteina eli homo seksin suhteen kriittisinä eivät ole tavanneet ylittää median julkaisukynnystä.  Myös niin sanotun sateenkaariliikkeen synty ja historia kansainvälisesti ja meidän maassamme käydään kirjassa läpi perusteellisesti. Paljon kiinnostavaa tietoa tarjotaan myös kirkon piirissä liberaaliteologien ja klassista kristinuskoa edustavien välillä käynnissä olevasta väittelystä.

 

Ari Puonti käsittelee kaikkia asioita Raamattuun tukeutuen, periaatteistaan tinkimättä sekä samalla hyvin korrektisti ja maltillisesti. Jos vastaavaa hienotunteisuutta löytyisi homosuhteita puolustavien kirjoituksista ja argumentoinnista, koko keskustelua voitaisiin meillä käydä paljon sivistyneemmässä ja rakentavammassa hengessä.Kommentoi tätä kirjoitusta© 2008 Reijo Telaranta • yhteystiedot
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin