Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Lue koko psalmi 23

Sapattiaterian kulku ja luettavat tekstit

Sapattiateria 27.10.2017 Betania-kodissa. Pöydän takana vasemmalta Andrey Teplinsky Haiffasta,hänen tulkkinsa  Ari Tabell ja  lauluista vastannut Elisa Hänninen sekä Reijo ja Kaija Telaranta

Vaikka sapattiaterian keskeisin sisältö on aina sama, niin tekstien määrässä, muodoissa, pöytätavoissa, pukeutumisessa ja jopa kynttilöiden lukumäärässä on monenlaisia tapoja ja perinteitä. 

Tällaista messiaanista sapattiateriaa olen olut viettämässä ja johtamassa useampaankin kertaan; Tekstissä on mukana myös rukouksia hepreaksi, mutta kyllä pelkällä suomenkielelläkin hyvin selvitään!

 

 


Sapattiaterialle 27.10.2017 Betania-kodissa  osalllistujille jaettu käsiohjelma lauluineen..pdf

 

ENNEN SAPATTIA

 

ÄITI SYTYTTÄÄ SAPATTIKYNTTILÄT

 

Äiti sytyttää pää peitettynä kaksi kynttilää. 


Ensimmäisen kynttilää sytyttäessään hän sanoo:

Jumala sanoi tulkoon valkeus – ja valkeus tuli


Toista kynttilää sytyttäessään hän sanoo

Jeesus sanoi: Minä olen maailman valkeus – joka minua seuraa, ei pimeydessä vaella.


Seuraavaksi äiti lukee rukouksen:

Baruch ata Adonai Eloheinu Melech ha-olam asher kidshanu be-Mitzvotav ve-tzivanu lehadlik ner shel Shabat

 

Siunattu olet sinä, Herra, Jumalamme, maailmankaikkeuden Kuningas, joka ole pyhittänyt meidät käskyilläsi ja määrännyt meidät sytyttämään sapattikynttilän.

 

Sitten äiti ikään kuin kaksin käsin ”ammentaa” ( tekee molemmin käsin kolme pyörivää ja kutsuvaa liikettä kynttilöiden ylle) ”sapatin hengen” kynttilöistä huoneeseen ja toivottaa:

 

Shabbat Shalom!

 

Kaikki toivottavat tämän jälkeen toisilleen

Shabbat Shalom!

 

Lauletaan yhdessä: Shalom aleichem…

 

Tai luetaan Psalmi 92, sapattilaulu

 

Isä:

Tule ystäväni morsianta tervehtimään, menkäämme sapattia vastaan ottamaan!

 

Kaikki yhdessä:

Hyvä on kiittää Herraa, laulaa ylistystä sinun nimellesi, Korkein.

Hyvä on aamulla kertoa armostasi ja illalla uskollisuudestasi harpun ja lyyran sävelin, kymmenen kielen helkkyessä.

Herra, sinä ilahdutat minua teoillasi, minä riemuitsen sinun kättesi töistä.

Kuinka suuret ovatkaan sinun tekosi, Herra, kuinka syvät sinun ajatuksesi!

Tyhmä ei sitä käsitä, mieletön ei sitä ymmärrä.

Vaikka jumalattomat rehottavat kuin ruoho, vaikka väärintekijät nyt kukoistavat, he tuhoutuvat, katoavat ikiajoiksi.

Sinä, Herra, olet iäti Korkein.

Sinun vihollisesi sortuvat, sinun vihollisesi sortuvat, Herra, kaikki väärintekijät joutuvat hajalle.

Mutta minun voimani kohoaa kuin villihärän sarvi, sinä voitelet minut tuoreella öljyllä.

Minä saan nähdä vihollisteni kärsivän tappion, saan kuulla vastustajieni aikeiden luhistuvan.

Hurskaat kukoistavat kuin palmupuu, kasvavat korkealle kuin Libanonin setrit.

Heidät on istutettu Herran temppeliin, he kukoistavat Jumalamme esipihoilla.

Vielä vanhoinakin he ovat voimissaan, versovat ja vihannoivat, kertovat Herran oikeamielisyydestä. Herra on minun turvakallioni, hän ei vääryyttä tee.

 

SAPATTIATERIA

 

Ennen varsinaista ateriaa perheen pää siunaa vaimonsa, lapsensa,  Kiddush-viinin ja Halla-leivän. Ensimmäiseksi hän lukee vaimolleen Sananlaskujen lopusta ”Voimavaimon” (Snl.31:10-31)


Olen nähnyt Jerusalemissa messiaanisessa mutta silti juutalaisen kulttuurinsa ja asunsa säilyttäneessä seurakunnassa, miten perheenisät vaimonsa ja lapsensa siunatessaan samalla ottivat heidät rukousliinansa tallitin alle kuin kanaemo poikasensa siipiensä suojaan. '

 

VAIMON SIUNAAMINEN

 

Kelpo vaimon kuka löytää? Sellaisen arvo on helmiä paljon kalliimpi.

Hänen miehensä sydän häneen luottaa, eikä siltä mieheltä riistaa puutu.

Hän tekee miehellensä hyvää, ei pahaa, kaikkina elinpäivinänsä.

Hän puuhaa villat ja pellavat ja halullisin käsin askartelee.

Hän on kauppiaan laivojen kaltainen: leipänsä hän noutaa kaukaa.

Kun yö vielä on, hän nousee ja antaa ravinnon perheellensä, piioilleen heidän osansa.

Hän haluaa peltoa ja hankkii sen, istuttaa viinitarhan kättensä hedelmällä.

Hän voimalla vyöttää kupeensa ja käsivartensa vahvistaa.

Hankkeensa hän huomaa käyvän hyvin, ei sammu hänen lamppunsa yöllä.

Hän ojentaa kätensä kehrävarteen ja käyttelee värttinää kämmenissään.

Hän avaa kätensä kurjalle, ojentaa köyhälle molemmat kätensä.

Ei pelkää hän perheensä puolesta lunta, sillä koko hänen perheensä on puettu purppuravillaan.

Hän valmistaa itsellensä peitteitä; hienoa pellavaa ja punapurppuraa on hänen pukunsa.

Hänen miehensä on tunnettu porteissa, maanvanhinten seassa istuessansa.

Hän aivinapaitoja tekee ja myy, vöitä hän kauppiaalle toimittaa.

Vallalla ja kunnialla hän on vaatetettu, ja hän nauraa tulevalle päivälle.

Suunsa hän avaa viisauden sanoihin, hänen kielellään on lempeä opetus.

Hän tarkkaa talonsa menoa, eikä hän laiskan leipää syö.

Hänen poikansa nousevat ja kiittävät hänen onneansa; hänen miehensä nousee ja ylistää häntä:

"Paljon on naisia, toimellisia menoissaan, mutta yli niitten kaikkien kohoat sinä."

Pettävä on sulous, kauneus katoavainen; ylistetty se vaimo, joka Herraa pelkää!

Suokaa hänen nauttia kättensä hedelmiä, hänen tekonsa häntä porteissa ylistäkööt. (Sananlaskut 31:10-31)

 

LASTEN SIUNAAMINEN

 

Isä siunaa kädet pään päälle asettaen

(Pojat) Jumala suokoon, että olet niin kuin Efraim ja Manasse.


(Tyttäret) Jumala suokoon, että olet niin kuin Saara, Rebekka, Raakel ja Lea..


Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua, Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Amen

 

KIDDUSH

 

Isä lukee ikäänkuin puoliääneen 

1 Ms.1:31 Tuli ilta ja tuli aamu, näin meni kuudes päivä.

Ms 2:1-3  Jumala oli saanut työnsä päätökseen ja seitsemäntenä päivänä hän lepäsi kaikesta työstään. ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska Hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstään.

 

 

VIININ SIUNAAMINEN

 

Isä ottaa viinimaljan oikeaan käteensä ja lukee viinin siunauksen kaikkien seistessä pöydän ympärillä.)


Baruch ata Adonai Eloheinu, Melech haOlam bore pri haGefen


Siunattu olet sinä, Herra, Jumalamme, maailmankaikkeuden Kuningas, joka olet luonut viiniköynnöksen hedelmän.

 

Sanotaan yhdessä:

Aamen

 

Isä maistaa vähän viiniä ja antaa muillekin.

 

Isä lausuu ”Kiddush rukouksen”(seisotaan)


Siunattu olet Sinä Herra Jumalamme, maailman kuningas, joka pyhitit meidät käskyilläsi. Hän on meihin mielistynyt ja pyhän sapattinsa hän antoi meille rakkaudessa ja mielisuosiossa perinnöksi ja muistoksi maailman alun luomisteoista sekä Egyptistä lähdön pyhistä tapahtumista. Sillä meidät sinä valitsit ja meidät sinä pyhitit kaikista kansoista ja pyhän sapattisi annoit meille perinnöksi rakkaudessa ja mielisuosiossa. Siunattu olet Sinä Herra, joka pyhität sapatin.”Aamen

 

KÄSIEN PESEMINEN

 

Käsien huuhtelu (isossa joukossa se voidaan toteuttaa symbolisesti tai jättää kokonaan pois)


Baruch ata Adonai Eloheinu, Melech ha Olam asher kidshanu  beMitzvotav vetzivanu al netilat jadaiim..

 

Siunattu olet sinä Herra, Jumalamme, maailman kuningas, joka olet pyhittänyt meidät käskyilläsi ja olet säätänyt meille käsien pesun.

 

HALLA-LEIVÄN SIUNAAMINEN

 

Kaikkien istuuduttua äiti ottaa liinan pois halla-leipien päältä. 

Isä ottaa leivän kumpaankin käteensä, asettaa ne yhteen ja lukee seuraavan rukouksen:


Baruach ata Adonai Eloheinu, Melech ha Olam hamotzi Lehem min haAretz

 

Siunattu olet Sinä, Herra, Jumalamme, maailmankaikkeuden Kuningas, joka olet saanut leivän kasvamaan maasta.

 

Kaikki yhdessä:

Aamen!

 

Isä murtaa palan leipää ja kastaa sen suolaan ja syö sen. Sitten hän murtaa palan vaimolleen ja kaikille muille laittamalla vadeilla olevat leivät kiertämään pöydässä. JOkainen murtaa niistä itselleen palan.

 

SAPATTIATERIA, RUOKAILU ALKAA

 

Vapaata seurustelua ja ruokailua, lauluja, iloista yhdessä olemista

 

Aterian jälkeen on Birgat haMazon, kiitosrukous:

 

Isä ja vieraat yhdessä: 5 Ms.8:10-18

Kun syötte itsenne kylläisiksi, kiittäkää Herraa, Jumalaanne, siitä hyvästä maasta, jonka hän on teille antanut.

 

Varokaa unohtamasta Herraa, Jumalaanne. Noudattakaa aina hänen käskyjään, lakejaan ja säädöksiään, jotka minä teille nyt annan.

 

Kun saatte syödä itsenne kylläisiksi, kun rakennatte kauniita taloja ja asutte niissä, kun nautakarjanne, lampaanne ja vuohenne lisääntyvät, kun teille kertyy hopeaa ja kultaa ja koko omaisuutenne kasvaa, varokaa tulemasta ylpeiksi ja unohtamasta Herraa, Jumalaanne, joka vei teidät pois Egyptistä, orjuuden maasta.

 

Hän johdatti teidät suureen ja pelottavaan autiomaahan, joka on täynnä myrkkykäärmeitä ja skorpioneja. Mutta tuossa kuivassa ja vedettömässä maassa hän antoi veden virrata esiin kovasta kalliosta ja ruokki teitä mannalla, jota isännekään eivät tunteneet.

 

Hän kuritti teitä ja koetteli teitä, mutta kaiken jälkeen hän osoitti teille hyvyytensä.

 

Älkää siis kuvitelko, että olette omin voimin ja omilla kyvyillänne hankkineet itsellenne tämän vaurauden.

 

Muistakaa Herraa, Jumalaanne. Hän yksin antaa teille voimaa hankkia vaurautta. Herra täyttää nyt lupauksensa, jonka hän valalla vahvistaen antoi esi-isillenne.

 

Isä:

Siunattu olet Sinä, Herra, Jumalamme, maailmankaikkeuden Kuningas, joka olet antanut Poikasi Jeesuksen Kristuksen Vapahtajaksemme ja syntiemme sovittajaksi.  Sinun olkoon ylistys, kiitos ja kunnia nyt, aina ja iankaikkisesti!

 

Kaikki yhdessä:

Aamen


------ 


Joskus olen jatkanut tekstejä tällaisella messiaaniselle satappiaterialle mielestäni hyvin sopivalla osuudella:


Isä kertoo Jumalan Moosekselle antamasta rukouksesta, jolla Aaronin ja hänen poikiensa tuli siunata israelilaiset

 

Israelin siunaaminen:

 

KAIKKI yhdessä:

Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua, Israel

Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle, Israel

ja olkoon sinulle armollinen.

Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi, Israel

ja antakoon sinulle rauhan.

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.

Aamen.

 

Isä jatkaa Apostolisella siunauksella:

Meidän Herraamme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän, meidän Jumalamme rauha ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa nyt, aina ja iankaikkisesti.

 

Isä esittää kiitokset kaikille mukana oleille sekä sapattaterian järjestäneille.


------------  


Sapattiaterian taustoista löytyy

© 2008 Reijo Telaranta • yhteystiedot
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin