Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Lue koko psalmi 23
Päivän Sana 30.09.2023

Tomuun vaipuneet, herätkää ja riemuitkaa! Sinun kimaltava aamukasteesi virvoittaa maan, ja niin maa palauttaa kuolleet elämään.Jes. 26:19

1. Koko Raamattu "ajaa Kristusta"

Osa 1

 

Koko Raamattu ”ajaa Kristusta” Martti Luther

 

Aluksi luemme yhdessä vuorolukuna Johanneksen evankeliumin 1. luvun

 

---

Raamattu on maailman luetuin, laajimmin levitetty, useimmille kielille käännetty ja suurimpina painoksina julkaistu kirja. Raamattu on kokonaisuudessaan käännetty 674 kielelle. Ainakin osittain sitä on käännetty yli 3000 kielelle.

 

Raamatussa on hyvän romaanin tavoin alku ja loppu sekä jännittävä juoni, selkeä pääsanoma sekä useita sivujuonia. Lisäksi Raamattu on totta.

 

Raamattu on itse asiassa kirjasarja, joka koostuu 66 kirjasta. Niistä 39 on Vanhassa testamentissa ja 27 Uudessa testamentissa. Raamatun 66 kirjalla on 36 ensisijaista kirjoittajaa.

 

Sana Raamattu tulee kreikan kielen sanasta grammata eli ’kirjoitukset’. Monissa kielissä käytetty nimi Biblia muunnelmineen (esimerkiksi englannin Bible) puolestaan tulee kreikan kielen sanasta ’kirjakääröt’.

 

Vanha testamentti on kirjoitettu noin vuosina 1000-160 e.Kr. Uuden testamentin kirjat ovat syntyneet noin 100 vuoden aikana Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemisesta. Mikael Agricolan vuonna 1548 kääntämä Uusi testamentti oli merkittävä askel suomalaisten uskonelämän sekä myös suomen kielen ja kulttuurin kannalta.

 

Raamattu on Pyhän Hengen inspiroimaa Jumalan sanaa, hänen ilmoituksensa meidän pelastukseksemme. Martti Luther totesi, että keskeisintä Raamatussa on kaikki se, mikä ”ajaa Kristusta” eli nostaa Herramme ja Vapahtajamme merkityksen silmiemme eteen.

 

Juonipaljastuksia


Raamatun pääjuoni: Jumalan suunnitelma ja toiminta syntisen ihmisen pelastamiseksi. Suunnitelman ytimessä on Jeesus.

 

Raamatun pääjuonen huippukohtia ovat: Luominen, syntiinlankeemus, lupaus käärmeen pään murskaamisesta, lupaus Abrahamille suuresta kansasta ja pelastajasta, ilmoitus Daavidille hänen jälkeläisistään syntyvästä kuninkaasta, Jeesuksen syntymä, toiminta, kärsiminen, kuolema ja ylösnouseminen, seurakunnan syntyminen, Jeesuksen saapuminen uudelleen.

 

Raamattu on ensimmäisestä jakeesta viimeiseen täynnä Jeesusta.


”Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen, ennen koko luomakuntaa syntynyt. Hänen välityksellään luotiin kaikki, kaikki mitä on taivaissa ja maan päällä, näkyvä ja näkymätön, valtaistuimet, herruudet, kaikki vallat ja voimat.

Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häntä varten. Hän on ollut olemassa ennen kaikkea muuta, ja hän pitää kaiken koossa. Hän on myös ruumiin pää, ja ruumis on seurakunta.

Hän on alku. Hän nousi esikoisena kuolleista, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen.” (Kol.1:16-19)

 

Jeesus on Alfa ja Omega; Alku (Joh.1:1-5) ja Loppu (Ilm.22:20-21) sekä ”Jumalan Aamen” (Ilm.3:14)

 

”Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala. Jo alussa Sana oli Jumalan luona. Kaikki syntyi Sanan voimalla. Mikään, mikä on syntynyt, ei ole syntynyt ilman häntä. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä, pimeys ei ole saanut sitä valtaansa.” (Joh.1:1-5)


VANHA TESTAMENTTI


Jeesus löytyy kaikkialta Vanhasta testamentista. Lisäksi Vanha testamentti kertoo Jeesuksesta hyvin tarkasti.

 

VT:n Messias ennustukset

- Kaikkiaan noin 300 kohtaa, joista tässä on vain muutama:

- Messiasta edelsi profeetta, (Jes.40:3, Mal.3:1) vert. Luuk.1:17 ja Matt.3:13

- Hän syntyi Betlehemiin, (Miika 5:1) vert. Luuk2:10-20

- Elämäntyö alkoi Galileasta, (Jes.9:1-2)

- Hänen tuli mennä Jerusalemiin (Sak.9:9) ja temppeliin (Hag.2:7-9, Mal.3:1)

- Hän teki paljon ihmeitä (Jes.34:5-6)

- Hänen omansa hylkäsivät hänet, (Ps.69:9, Jes.53:3)

- Hänestä tuli kompastuskivi, (Jes.8:14)

- Häntä vihattiin syyttä, (Ps.69:5, Jes.49:7)

- Hallitusmiehet hylkäsivät hänet, (Ps.118:22)

- Ystävä kavalsi hänet (Ps.41:10, Ps.55:13-15)

- Opetuslapset hylkäsivät hänet (Sak.13:7)

- Hänet myytiin 30 hopearahalla (Sak.11:12)

- Häntä lyötiin poskelle (Miik.5:1), syljettiin (Jes.50:6), pilkattiin (Ps.22:8-9), 

- Häntä lyötiin (Jes.50:6-7)

- Hänen kätensä ja jalkansa lävistettiin (Ps.22:17, Sak.12:10)

- Hän kärsi janoa, (Ps.22:16)

- Hänelle annettiin hapanviiniä, (Ps.69:22)

- Hänet luettiin pahantekijöiden joukkoon (Jes.53:12)

- Hänet lävistettiin (Jes.53:4-5)

- Luita ei rikottu (2.Moos.12:46, Ps.34:21)

- Hänet haudattiin rikkaan luo (Jes.53:9)

- Hänen ruumiinsa ei maatunut (Ps.16:10)

- Hänet herätettiin kuolleista (Ps.2:7 ja 16:10),

- Hän nousi Jumalan oikealle puolelle (Ps.68:19)

 

UUSI TESTAMENTTI


Jeesuksen omat sanat:

”Silloin Jeesus sanoi heille: ’Voi teitä ymmärtämättömiä! Noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet? Juuri niinhän Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa.’  Ja hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu.” (Luuk. 24:25-27).

 

Apostolit: Pietari Corneliuksen kodissa:

”Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa hänen nimensä voimasta syntinsä anteeksi." (Ap.t.10:43)

 

”Tätä pelastusta ovat profeetat etsineet ja tutkineet. He ovat ennustaneet ja puhuneet teidän osaksenne tulevasta armosta ja tutkineet, mihin ja millaiseen aikaan heissä vaikuttava Kristuksen Henki viittasi todistaessaan Kristuksen kärsimyksistä ja niitä seuraavasta kirkkaudesta.” (1.Piet.1:10-11)  

 

Koko Uusi testamentti on Jeesuksesta:

- Evankeliumit kertovat, miten Jeesus syntyi, eli, toimi, kuoli ja nousi kuolleista

- Apostolien teot kertovat, miten Jeesuksesta julistettiin,

- Kirjeet kertovat, mitä Jeesuksen sanoma sisältää,

- Ilmestyskirja kertoo, miten Jeesus tulee takaisin

 

Seuraavan läpi Pyhien Kirjoitusten etenevän listan on tehnyt amerikkalainen julistaja Oral Roberts. Listasta on aikojen saatossa kehittynyt hiukan erilaisia muunnelmia. Alla oleva on Pasi Turusen laatima:

 

VANHASSA TESTAMENTISSA JEESUS ON:


1 Mooseksen kirjassa vaimon siemen
2 Mooseksen kirjassa syntisten puolesta teurastettu karitsa
3 Mooseksen kirjassa meidän ylimmäinen pappimme
4 Mooseksen kirjassa tähti, joka nousee Jaakobista
5 Mooseksen kirjassa suuri kallio ja Mooseksen kaltainen profeetta
Joosuan kirjassa Herran sotajoukkojen päämies
Tuomarien kirjassa Jumalan sanansaattaja
Ruutin kirjassa sukulunastaja ja uskollinen ylkä
1 ja 2 Samuelin kirjoissa uskollinen Profeetta 
1 ja 2 Kuningasten kirjoissa Herra, meidän Kuninkaamme
1 ja 2 Aikakirjoissa Kuningas, joka hallitsee
Esran kirjassa Taivaan ja Maan Herra
Nehemian kirjassa kaiken ennallistaja
Esterin kirjassa Mordokai
Jobin kirjassa Hän, joka seisoo viimeisenä multien päällä
Psalmien kirjassa Jumalan poika ja Hyvä paimen
Sananlaskujen kirjassa Viisaus
Saarnaajan kirjassa aurinkoa ylempänä
Laulujen laulussa seurakunnan suuri rakkaus ja ensimmäinen kymmenien tuhansien joukossa
Jesajan kirjassa Herran kärsivä ja kirkastettu palvelija
Jeremian kirjassa Herra meidän vanhurskautemme
Valitusvirsissä itkevä profeetta 
Hesekielin kirjassa Jumalan kirkkaus
Danielin kirjassa neljäs mies tulisessa pätsissä.
Hoosean kirjassa ylösnoussut Jumalan Poika
Jooelin kirjassa Hengen vuodatuksen antaja
Aamoksen kirjassa iankaikkinen Kristus
Obadian kirjassa anteeksiantava Kristus
Joonan kirjassa ylösnoussut profeetta
Miikan kirjassa Betlehemistä kotoisin olevan Israelin hallitsija
Naahumin kirjassa kaiken hyvän antaja
Habakukin kirjassa Herra pyhässä temppelissänsä
Sefanjan kirjassa nöyrien Herra ja suoja
Haggain kirjassa temppelin myöhempi Loisto
Sakarjan kirjassa Uusi Verso
Malakian kirjassa vanhurskauden aurinko, jonka siipien suojassa on parantuminen

 

UUDESSA TESTAMENTISSA JEESUS ON:


Matteuksen evankeliumissa juutalaisten Kuningas

Markuksen evankeliumissa palvelija

Luukkaan evankeliumissa täydellinen Ihmisen Poika
Johanneksen evankeliumissa Jumalan Poika
Apostolien teoissa taivaaseen korotettu Herra
Roomalaiskirjeessä Herra meidän vanhurskautemme
1 kirjeessä korinttilaisille meidän ylösnousemuksemme
2 kirjeessä korinttilaisille lohduttajamme
Galatalaiskirjeessä lain loppu
Efesolaiskirjeessä seurakunnan Pää
Filippiläiskirjeessä kaikkien tarpeiden täyttäjä
Kolossalaiskirjeessä Jumaluuden täyteys
1 kirjeessä tessalonikalaisille Hän tulee pyhiänsä varten
2 kirjeessä tessalonikalaisille Hän tulee pyhiensä kanssa
1 kirjeessä Timoteukselle Hän on Välimies
2 kirjeessä Timoteukselle kruunujen antaja
Tiituksen kirjeessä meidän suuri Jumalamme ja pelastajamme
Filemonin kirjeessä orjien lunastus
Heprealaiskirjeessä uskon lepo ja kaikkien esikuvien täyttymys
Jaakobin kirjeessä Herra, jonka tulemus on lähellä
1 Pietarin kirjeessä sijaiskärsijämme ja sovittajamme
2 Pietarin kirjeessä Kirkkauden Herra
1 Johanneksen kirjeessä Tie
2 Johanneksen kirjeessä Totuus
3 Johanneksen kirjeessä Elämä
Juudan kirjeessä meidän turvamme ja varjelijamme

Ilmestyskirjassa Hän on jalopeura Juudan sukukunnasta, Jumalan Karitsa, se kirkas kointähti, kuningasten Kuningas ja Herrojen Herra!

 

-----

Jeesus on Raamatun päähenkilö.

Saahan hän olla myös sinun elämäsi päähenkilö?


-----

 

Raotamme Raamattua Pihlavan pirtissä, Kurjentie 43, Sastamala  syyskaudella 2019

tilaisuudet sunnuntaina klo 14 ajankohtineen, otsikkoineen ja raamatunkohtineen:

8.9.     Koko Raamattu ”ajaa Kristusta” (Joh. 1. luku)

22.9.   Jeesus, Mooseksen kaltainen profeetta, (Joh. 4:1-42),

29.9.   Jeesus suuri ylimmäinen pappimme, (Joh. 5. luku),

13.10. Jeesus Psalmeissa, (Joh. 10. luku),

27.10. Jeesus, seimen lapsi ja kuningasten Kuningas, (Joh. 12:1-36)

10.11. Jeesus, seurakunnan pää ja kirkon Herra (Joh. 15. luku),

27.11. Jeesus, Herran kärsivä ja kirkastettu palvelija, (Joh. 19. luku),

 

 © 2008 Reijo Telaranta • yhteystiedot
Julkaisujärjestelmänä Verkkoviestin